BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal, management resurse umaneObiectivele postului: Asigurare a unui cadru unitar al organizării și gestiunii proceselor de management a resurselor umane, salarizare și evaluarea nivelului posturilor aliniat la obiectivele strategice ale băncii.

Cerințe obligatorii:

1.    Studii superioare absolvite în economie/ resurse umane/ drept,  cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare (aplicabil pentru studiile obținute în Republica Moldova); 

2.    Experienţă de minim 1 an în domeniul dezvoltării și/sau gestiunii resurselor umane;

3.    Cunoașterea legislației aferentă ariei de activitate; standardelor, bunelor practici, metodologiilor, instrumentelor și tehnicilor de organizare și management resurse umane.

4.    Competențe digitale avansate a aplicațiilor MS Office.

5.    Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române 

6.    Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitate de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare continuă.

7.     Abilități: organizatorice, de planificare, de a conduce activitatea în echipă, negociere, comunicare eficientă, gîndire ordonată și constructivă.

Cerințe ce constituie un avantaj:

-      implementarea unui sistem de salarizare și evaluare a posturilor

-      elaborarea actelor normative și modificărilor/ completărilor acestora;

-       calcularea și prognozarea fondului de salarizare;

-       implementarea sistemelor informaţionale ce ţin de managementul resurselor umane;

-       cunoașterea limbii engleze;

Principalele atribuții:

1.    Participa la elaborarea actelor normative interne ce țin de managementul resurselor umane;

2.    Evaluează posturile din structura de state în conformitate cu metodologia aprobată;

2.    Participă la elaborarea strategiilor și politicilor de salarizare ale angajaților BNM;

4.    Asigură elaborarea întregului spectru de documentație cu referire la relațiile de muncă (contracte, ordine, fișe de post etc.)

5.    Întocmește rapoartele statistice aferente domeniului de resurse umane;

Beneficiile oferite de BNM:

  • Experiență profesională într-o bancă centrală;
  • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
  • Mediu de muncă modern și prietenos;
  • Procese de activitate digitalizate;
  • Flexibilitate în programul de muncă;
  • Pachet salarial competitiv;
  • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 28 septembrie 2023.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md sau depuneţi CV-ul in format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, cu specificarea postului dorit. Pentru detalii ne puteţi contacta la numărul de telefon 022- 822-158 sau 022- 822-245.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

1.    Codul muncii al Republicii Moldova;

2.    Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei;

3.    Legea privind declararea averii şi a intereselor personale nr. 133  din  17.06.2016;

4.    Legea salarizării nr. 847-XV din  14.02.2002.

 

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0