AO „Părinți Solidari” anunță concurs pentru contractarea unui expert/e în dezvoltare organizaționalăAO „Părinți Solidari” anunță concurs pentru contractarea unui expert/e în dezvoltare organizațională

 Asociația „Părinți Solidari este o organizație non-profit care activează în scopul asigurării dreptului la educație pentru toți copiii din Republica Moldova prin promovarea bunei guvernări, monitorizarea banilor publici și lupta cu corupția din domeniul educațional.

Scopul contractării unui expert/unei experte în dezvoltare organizațională de către Asociația Obștească Părinți Solidari este de a elabora o strategie de dezvoltare organizațională pe termen mediu, pentru perioada 2024-2028. Această strategie are ca obiectiv principal să asigure o creștere sustenabilă și eficientă a organizației în vederea îndeplinirii misiunii și valorilor sale, și pentru a consolida impactul pozitiv al activităților sale în comunitate.

Profilul expertului/expertei:

- Experiență în elaborarea și implementarea strategiilor de dezvoltare organizațională a asociațiilor obștești.

- Cunoștințe în domeniul managementului schimbării și a proceselor de transformare organizațională în domeniul non-profit.

- Abilități în identificarea și analiza nevoilor organizaționale, precum și în elaborarea și implementarea planurilor de acțiuni de dezvoltare a organizației.

- Capacitatea de a evalua și de a îmbunătăți eficiența organizației prin metode și instrumente specifice.

- Cunoașterea și aplicarea celor mai bune practici în dezvoltarea organizațională în domeniul asociativ, inclusiv în ceea ce privește cultura organizațională, comunicarea internă și implicarea angajaților.

-  Abilități excelente de comunicare și facilitare, pentru a lucra cu diverse echipe și niveluri ierarhice în cadrul organizației.

-  Capacitatea de a furniza consultanță și suport în gestionarea conflictelor și a rezistenței la schimbare în cadrul organizației.

- Respectarea eticii profesionale și a confidențialității în lucrul cu organizațiile și angajații lor.

- Limba de comunicare și elaborare a documentelor - română.

Responsabilități:

 • efectuează evaluarea organizațională a Asociației „Părinți Solidari”;
 • actualizează în comun cu echipa organizației viziunea și valorile asociației;
 • elaborează profilul AO „Părinți Solidari”;
 • identifică și analizează nevoile organizaționale, luând în considerare misiunea, viziunea și valorile organizației;
 • stabilește direcțiile și obiective strategice împreună cu echipa organizației;
 • elaborează planul de dezvoltare organizațională pentru perioada anilor 2024-2028, având ca bază identificarea nevoilor și obiectivele strategice stabilite;
 • elaborează planul de monitorizare și evaluare a implementării planului de dezvoltare organizațională;
 • asigură că toate acțiunile sunt în concordanță cu valorile și principiile organizației;
 • păstrează confidențialitatea anumitor informații importante și sensibile, asigurând protecția datelor și respectarea drepturilor persoanelor implicate;
 • gestionează și abordează alte nevoi și provocări care pot apărea pe parcursul evaluării organizaționale și elaborării strategiei de dezvoltare organizațională, adaptându-se în mod flexibil pentru a obține cele mai bune rezultate.

Important:  Toate activitățile urmează să fie efectuate în mod participativ, cu implicarea echipei AO „Părinți Solidari”.

Perioada de realizare  a activităților: 21 august- 15 octombrie 2023.

Dacă sunteți interesat(ă) să vă alăturați echipei noastre și să contribuiți la schimbarea în educație, vă rugăm să expediați la adresa de e-mail parintisolidari@gmail.com un dosar care să includă următoarele documente, cu mențiunea „Concurs expert dezvoltare organizațională”:

 • CV-ul;
 • Scurtă metodologie de realizare a activităților contractate;
 • Numele și datele de contact pentru două persoane de referință;
 • Oferta de preț, care include suma per zi NET în MDL, numărul de zile de expertiză și suma NET totală, per contract.

Vă rugăm să transmiteți dosarul complet până la data de 15 august 2023.

Detalii suplimentare la numărul de telefon 079 660 035.

Vă mulțumim anticipat pentru interesul manifestat!

Articol adaugat de: Parinti Solidari