BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal, statistica datoriei externeBNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal, statistica datoriei externe

Obiectivele postului:

 • Postul vacant face parte din Departamentul Raportări și statistică, Direcția Statistica conturilor internaționale, obiectivul principal fiind producerea indicatorilor statistici aferenți datoriei externe publicedin cadrul Contului financiar al Balanței de plăți și Poziției investiționale internaționale a Republicii Moldova.

Scopul sau atribuțiile direcției:

 • Atribuțiile Direcției statistica conturilor internaționale sunt elaborarea statisticilor conturilor internaționale, analiza și diseminarea acestora.

Principalele atribuții ale postului:

 • Calculează indicatorii agregați și detaliați din domeniul de responsabilitate din cadrul datoriei externe guvernamentale, BNM și ale UAT;
 • Elaborează indicatorii privind activele sub formă de împrumuturi și venituri din împrumuturi;
 • Elaborează și actualizează periodic, metodologia de colectare și prelucrare a datelor, metodele de estimare aplicate, instrucțiunile tehnice, aferente domeniului de responsabilitate;
 • Organizează sursele informaționale și perfecționează sistemului de colectare și procesare a datelor utilizate;
 • Asigură colectarea, verificarea și analiza datele primare, ce țin de domeniul de responsabilitate.

Cerințe minime obligatorii:

 • Studii superioare în domeniul economic sau statistic;
 • Experiența profesională de minim 1 an în domeniul economic sau statistic;
 • Utilizator experimentat al aplicațiilor Microsoft Office, în particular al aplicațiilor de calcul;
 • Vorbitor fluent al limbii române și cunoașterea limbii engleze (nivel mediu);
 • Competențe: integritate, profesionalism, acuratețe, lucru în echipă, orientare către rezultate, perseverență, învățare și dezvoltare continuă;
 • Abilități de comunicare verbală și în scris, capacitate de analiză și sinteză a informației, capacitate de însușire rapidă a metodelor noi de lucru, bine organizat.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 • Cunoștințe în domeniul statisticii macroeconomice
 • Experiența de lucru cu baze de date.

Beneficiile oferite de BNM:

 • Experiență profesională într-o bancă centrală;
 • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
 • Mediu de muncă modern și prietenos;
 • Procese de activitate digitalizate;
 • Flexibilitate în programul de muncă;
 • Pachet salarial competitiv;
 • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 27 iunie 2023.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md sau depuneţi CV-ul in format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, cu specificarea postului dorit. Pentru detalii ne puteţi contacta la numărul de telefon 022- 822-158.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

Recomandăm insistent consultarea bibliografiei de mai jos înainte de a fi invitat la concurs:

Bibliografie:

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0