BNM anunță concurs pentru postul vacant de consilier juridic Direcția avizare juridică și contenciosBNM anunță concurs pentru postul vacant de consilier juridic Direcția avizare juridică și contencios

Scopul postului: consilierul juridic în Direcția avizare juridica si contencios îndeplinește sarcinile trasate şi desfășoară activitățile atribuite direcției, în special acordă asistență și consultanța juridică necesară întru asigurarea legală a exercitării atribuţiilor BNM și a bunei funcţionări interne a BNM.

Domeniile de activitate a Direcției avizare juridică si contencios: avizarea sub aspectul legalităţii a proiectelor actelor cu caracter individual ale BNM (hotărâri, autorizații, permisiuni, aprobări etc.), emiterea opiniilor juridice și acordarea consultanței juridice în domeniile: autorizare, supraveghere și rezoluție bancară, autorizarea operațiunilor valutare, reprezentarea și susținerea apărărilor în interesele BNM în instanțele de judecată.

Cerințe minime obligatorii față de candidat:

1. studii de licență și masterat în drept cu media generală pe anii de studii de cel puțin 9 (pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţământ respective, care urmează a fi echivalente cel puțin cu nota 9).

2.  experiența profesională (vechime în muncă) în domeniul juridic dobândită după obținerea diplomei de licență de cel puțin 4 ani; 

3. competențe lingvistice: cunoaşterea fluentă a limbii române și cunoașterea limbii engleze la nivel avansat (vorbire și scriere). Dovada cunoașterii limbii engleze se va face prin prezentarea unui certificat emis de o instituție acreditată, a documentului privind obținerea unor studii universitare cu predare în limba engleză sau privind experiența profesională obținută într-un mediu anglofon. Dacă niciunul dintre aceste documente nu poate fi prezentat, candidatul va fi supus unui test de evaluare a competențelor lingvistice.

Alte cerințe: cunoștințe temeinice în domeniul dreptului, abilități avansate de argumentare, analiză și sinteză, de elaborare a documentelor juridice complexe (opinii juridice, referințe, avize), inclusiv în limba engleză, abilități de soluționare a prolemelor juridice complexe, de comunicare, colaborare și lucru în echipă.

Beneficiile oferite de BNM:

  • Experiență profesională într-o bancă centrală;
  • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
  • Mediu de muncă modern și prietenos;
  • Procese de activitate digitalizate;
  • Flexibilitate în programul de muncă;
  • Pachet salarial competitiv;
  • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 21 iunie 2023.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md. Totodată, aveți posibilitatea să depuneți CV-ul și în format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta telefonic la numărul 022 822 158.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Bibliografia recomandată să fie consultată de candidat, înainte de concurs:

1. Constituția Republicii Moldova

2. Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018

3. Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei

4. Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutara

5. Legea nr.982/2000  privind accesul la informaţie

6. Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor

7. Legea nr.232/2016 privind redresarea si rezoluția băncilor

8. Codul civil al RM nr.1107/2003

9. Legea nr. 1134/1997 privind societăţile pe acţiuni

10. Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0