BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert consultant decontări interbancareBNM anunță concurs pentru postul vacant de expert consultant decontări interbancare

Cerințe minime obligatorii:

1.    Studii superioare absolvite cu examen de licența în domeniile financiar - economic și/sau tehnologiilor informaționale; Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective.

2.    Experiență de minim 4 ani în domeniul financiar – economic/tehnologiilor informaționale;

3.    Cunoaşterea legislaţiei bancare, precum şi a celor aferente domeniului sisteme de plăţi;

4.    Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;

5.    Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române la nivel avansat, cunoașterea limbei engleze va constitui un avantaj;

6.    Competențe: disciplină, obiectivitate, responsabilitate, integritate, imparțialitate, flexibilitate, spirit de observație, tendință de dezvoltare profesională continuă;

7.     Alte abilități și atitudini:

  • candidatul trebuie să posede abilități de comunicare eficientă verbală, în scris și capacitatea de a sintetiza informații și de a face expuneri clare, concise;
  • abilitatea de a se adapta la schimbări și priorități rapid, de a gestiona mai multe activități simultan cu accent pe finalizarea acestora cu impact tangibil;
  • atitudine pozitivă, constructivă.

 Principalele atribuții:

1.    Administrează sistemul automatizat de plăți interbancare (SAPI);

2.     Administrează//gestionează modulul de analiză statistică și control al tranzacțiilor (FDS) al SAPI;

3.    Administrează/gestionează soluția informatică de stocare și analiză a plăților efectuate/recepționate în Republica Moldova (SAP Business objects);

4.     Efectuează administrarea subparticipanților și a drepturilor de acces la SAPI;

5.     Monitorizează periodic parametrii funcționali și tehnici ai SAPI, și anume: analizează zilnic lista evenimentelor petrecute în SAPI (inclusiv incidente legate de funcţionarea SAPI, cozile de așteptare înregistrate, abaterile de la programul zilei operaționale, etc.); monitorizează săptămânal parametrii tehnici ai componentelor Nodului Central al SAPI ; calculează media lunară a disponibilității SAPI;

6.     Elaborează, generează și prezintă rapoartele cu privire la transferuri primite/transmise de către băncile din RM prin intermediul SAPI/ SWIFT la solicitarea organelor de resort;

Beneficiile oferite de BNM:

  • Experiență profesională într-o bancă centrală;
  • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
  • Mediu de muncă modern și prietenos;
  • Procese de activitate digitalizate;
  • Flexibilitate în programul de muncă;
  • Pachet salarial competitiv;
  • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 08 iunie 2023.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md sau depuneţi CV-ul in format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, cu specificarea postului dorit. Pentru detalii ne puteţi contacta la numărul de telefon 022- 822-158.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Solicităm insistent studierea bibliografiei de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.Bibliografie de referință ( disponibilă pe site-ul www.bnm.md ):

1.    Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică;

2.    Regulamentul nr.179 /2019 cu privire la sistemul automatizat de plăţi interbancare;

3.    Regulamentul nr. 157/2013 cu privire la transferul de credit;

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0