Termen extins: CNPAC anunță concurs de angajare pentru poziția de Project OfficerTermen extins: CNPAC anunță concurs de angajare pentru poziția de Project Officer

CNPAC este o organizație nonguvernamentală din Republica Moldova care are misiunea de a contribui la diminuarea incidenței și a consecințelor violenței față de copii prin activități de prevenire, pledoarie, dezvoltare de capacități și servicii specializate.

Pentru a oferi suport și asistență psihosocială copiilor din Ucraina care au fugit din calea războiului și îngrijitorilor acestora, CNPAC implementează mai multe proiecte și inițiative în mai multe raioane ale țării, din zonele nord, centru și sud. În vederea consolidării răspunsului la criza umanitară și îmbunătățirii coordonării tuturor acestor inițiative regionale, CNPAC angajează Project Officer.

Tipul de contract: contract individual de muncă pe termen determinat.

Perioada de angajare: mai-decembrie 2023, cu posibilitate de extindere.

Locul de muncă: oficiul CNPAC (or. Chișinău, str. Tricolorului, 37b), cu posibilitatea deplasării în raioanele și comunitățile unde se vor desfășura activitățile de proiect.

Program: normă întreagă (40 ore pe săptămână).

Responsabilități:

– Participă la planificarea, implementarea și coordonarea activităților CNPAC în domeniul asistenței copiilor refugiați din Ucraina și a îngrijitorilor acestora;

– Coordonează activitatea echipelor de implementare a proiectelor regionale;

– Oferă sprijin și informații directorului de programe și președintelui organizației, pentru a asigura planificarea și dezvoltarea direcției de activitate în conformitate cu documentele strategice ale organizației;

– Participă, după caz, la implementarea directă a activităților planificate în cadrul proiectelor;

– Asigură monitorizarea implementării proiectelor și realizează raportarea către angajator;

– Asigură comunicarea dintre CNPAC și beneficiarii/partenerii organizației din teritoriu;

– Participă, în numele CNPAC, la evenimentele publice relevante activităților de proiect, organizate în zonă;

– Alte responsabilități relevante postului.

Cerințe față de candidat:

– Studii superioare în domeniul științelor sociale, psihologie, pedagogie, drept sau din alt domeniu relevant postului;

– Experiență de lucru în domeniul protecției drepturilor copilului/omului de minimum 3 ani;

– Competențe și experiență în coordonare și management de proiecte de cel puțin 3 ani;

– Experiența în coordonarea mai multor proiecte concomitent va constitui un avantaj;

– Nivel avansat de comunicare scrisă şi verbală în limba română, rusă și engleză;

– Abilități de comunicare și interacțiune cu diverși beneficiari și parteneri, instituții publice;

– Abilități de analiză, planificare şi organizare a timpului de lucru în echipă și individual, responsabilitate, corectitudine și flexibilitate;

– Rezistență la stres și punctualitate în respectarea termenelor limită;

– Abilități avansate de utilizare a computerului (MS Office, Internet) și a echipamentului de birou (copiator).

Dosarul candidatului va include:

– CV-ul candidatului/ei;

– Scrisoare de intenție;

– Declarația pe propria răspundere că nu a fost condamnat/ă în trecut pentru un comportament incompatibil cu prestarea serviciilor pentru copii, precum și că nu a fost supus/ă unor măsuri de investigație pentru acțiuni criminale sau încălcare a conduitei, care să pună în primejdie integritatea fizică sau psihică a copiilor;

– Indicarea numelor și a informației de contact a trei persoane de referință, inclusiv a minim doi angajatori precedenți.

Procesul de recrutare:

Dosarele vor fi prezentate în format electronic la adresa de email office@cnpac.md, cu mențiunea „Coordonator/Coordonatoare a programului refugiați”. Informații adiționale pot fi solicitate la adresa office@cnpac.md.

Evaluarea dosarelor se va realiza în 2 etape:

– la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaților cu cerințele enunțate mai sus;

– cea de-a doua etapă va consta în intervievarea candidaților pre-selectați. Vor fi contactați doar candidații preselectați pentru interviu. Candidații selectați pot fi invitați să susțină un test de cunoaștere a limbii engleze.

Procedura de selecție va fi finalizată după recepționarea și evaluarea răspunsurilor din partea persoanelor de referință, indicate în dosarul de aplicare.

CNPAC încurajează aplicațiile timpurii şi își rezervă dreptul de a desfășura interviuri cu potențialii candidați anterior expirării termenului anunțului de angajare. Rezultatele concursului de angajare vor fi comunicate candidaților preselectați după expirarea termenului de colectare și evaluare a dosarelor.

Termen limită de depunere a dosarelor: 23 mai 2023, ora 17:00.

Notă: CNPAC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, dvs., sunteți de acord că datele dvs. personale vor fi utilizate în procesul de recrutare. Documentele ce conțin date cu caracter personal se vor păstra doar pentru perioada de recrutare.