Asociația Promo-LEX angajează Manager/ă de granturi și procurăriAsociația Promo-LEX angajează Manager/ă de granturi și procurări

REF: AA 5 din 10 mai 2023

Asociația Promo-LEX anunță concurs de angajare pentru funcția de Manager/ă de granturi și procurări.

Denumirea postului: Manager/ă de granturi și procurări.

Scopul Postului: Titularul/Titulara va fi responsabilă/ă de gestionarea programului de granturi în cadrul Asociației Promo-LEX și gestionarea procurărilor în cadrul Asociației Promo-LEX.

ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI

Managementul granturilor

Managementul general al programului de granturi în cadrul Asociației:

 • Planificarea concursurilor de granturi; elaborarea termenilor de referință și anunțurilor pentru concursurile de granturi;
 • Elaborarea/ajustarea pachetului de documente pentru granturi (formulare și chestionare tipizate etc.);
 • Evaluarea preliminară și gestionarea procesului de evaluare a aplicațiilor în cadrul concursurilor de granturi;
 • Gestionarea procesului de semnare a contractelor de granturi cu beneficiarii;
 • Acordarea asistenței beneficiarilor programului în procesul de administrare a granturilor (management de proiect și management financiar);
 • Monitorizarea și evaluarea procesului de gestionare a granturilor de către beneficiari (management de proiect și management financiar);
 • Recepționarea și verificarea rapoartelor beneficiarilor de granturi;
 • Elaborarea rapoartelor periodice și anuale, interne și externe, cu privire la programul de granturi;
 • Elaborarea, menținerea și arhivarea documentelor și dosarelor de granturi; crearea și menținerea diverselor baze de date relevante.
 • Revizuirea periodică a politicii și regulamentului intern de acordare a granturilor în cadrul Asociației.

Managementul procurărilor

Managementul general al procesului de procurări în cadrul Asociației:

 • Elaborarea planului anual de procurări;
 • Elaborarea cererilor de oferte de prețuri și a termenilor de referință pentru procurări;
 • Distribuția anunțurilor și recepționarea ofertelor de prețuri;
 • Coordonarea procesului de evaluare și evaluarea ofertelor de prețuri;
 • Coordonarea procesului de semnare a contractelor cu prestatorii;
 • Comunicarea cu prestatorii;
 • Elaborarea, menținerea și arhivarea documentelor și dosarelor de procurare; crearea și menținerea bazelor de date relevante procesului de procurări;
 • Gestionarea platformelor și bazelor de date relevante procesului de procurări;
 • Monitorizarea și evaluarea procesul de procurări din cadrul Asociației.
 • Revizuirea periodică a regulamentului intern de procurări din cadrul Asociației.

CERINȚE DE OCUPARE A POSTULUI

Studii:

 • Studii superioare în următoarele domenii: management, economie, științe politice, sociale sau umanitare sau alte domenii relevante.

Experiență profesională (demonstrată):

 • Experiență de lucru într-o funcție similară, în administrarea/managementul granturilor și/sau a achizițiilor;
 • Experiență de lucru în cadrul organizațiilor neguvernamentale şi/sau organizațiilor donatoare naționale/internaționale – va constitui un avantaj;

Expertiză:

 • Expertiză în domeniul managementului de granturi, inclusiv financiar;
 • Expertiză în domeniul managementului de procurări;
 • Expertiză în domeniul monitorizării și evaluării proiectelor/programelor;
 • Buna cunoaștere a specificului activității organizațiilor neguvernamentale;
 • Buna cunoaștere a sectorului asociativ din Republica Moldova va constitui un avantaj;

Competențe și Abilități:

 • Abilități de analiză și sinteză;
 • Abilități de utilizare a computerului (MS Office (Word, Excel), Internet) şi a echipamentului de birou  (copiator/scanner/fax);
 • Cunoașterea excelentă a limbii Române; cunoașterea limbii Ruse (cel puțin nivel mediu);
 • Cunoașterea limbii Engleze va constitui un avantaj;
 • Abilități excelente de interacțiune şi comunicare interpersonală;
 • Abilități de a lucra independent şi în echipă, într-un mediu dinamic şi în termeni restrânși de timp.

Alte cerințe și/sau condiții specifice:

 • Neafiliere politică și non-partizanat politic (candidații nu pot fi membri/activiști ai vreunor partide politice/mișcări social-politice);
 • Integritate și discreție profesională;
 • Responsabilitate și punctualitate;
 • Disponibilitate de a lucra peste program și în zile de odihnă;
 • Disponibilitate de a efectua deplasări (la nivel național și internațional);

Locul de muncă: Chișinău (sediul Asociației Promo-LEX);

Program de muncă: deplin.

Perioada de angajare: imediat – 31 decembrie 2023cu posibilitatea prelungirii contractului pe termen nelimitat. Angajarea se va efectua în baza contractului individual de muncă.

Asociația Promo-LEX oferă:

 • lucru interesant în cadrul unei echipe de profesioniști;
 • salariu competitiv (salariul va fi negociat în mod individual în dependență de calificarea candidatului);
 • posibilitate de dezvoltare profesională.

Procedura de aplicare: persoanele interesate trebuie să prezinte Dosarul de Angajare care trebuie să conțină:

 • CV-ul actualizat;
 • Scrisoare de motivare în care se va descrie experiența relevantă (dacă aveți experiență anterioară de colaborare cu Promo-LEX vă rugăm să indicați detalii) și motivația de a ocupa postul. Scrisoarea de motivare va mai conține următoarele informații:
 • Două persoane de referință – se va indica numele persoanei, organizația/instituția și datele de contact (foști/actuali angajatori, mentori sau profesori care pot oferi recomandări în susținerea candidatului);
 • Propunerea financiară (salariul/onorariul minim solicitat în USD – se va indica suma netă, după reținerea tuturor impozitelor angajatorului și angajatului).

Dosarul de Angajare va fi completat în limba Română şi trebuie expediat prin e-mail la adresa angajare@promolex.md cu mențiunea „Manager/ă de granturi și procurări”.

Data limită pentru depunerea dosarelor de angajare: 22 mai 2023, ora 23.50. Vor fi evaluate doar dosarele complete.

Persoana de contact:

Olga Manole
Coordonatoare Program
tel: (022) 450024
e-mail: olga_manole@promolex.md

Evaluarea dosarelor se va realiza în 2 etape: (1) la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaților cu cerințele stipulate mai sus; (2) cea de-a doua etapă va consta în intervievarea și testarea candidaților pre-selectați.

Pentru etapa II vor fi contactați doar candidații preselectați.

Asociația Promo-LEX încurajează aplicațiile timpurii şi își rezervă dreptul de a desfășura interviuri cu potențialii candidați anterior expirării termenului anunțului de angajare. Rezultatele concursului de angajare vor fi comunicate candidaților preselectați după expirarea termenului de colectare și evaluare a dosarelor.