Termen extins 1: HelpAge International selectează un formator/ o formatoare sau o echipă de formatori ce va presta servicii de instruire în domeniul asistenței persoanelor în etate, victime a violenței în familie.Termen extins 1: HelpAge International selectează un formator/ o formatoare sau o echipă de formatori ce va presta servicii de instruire în domeniul asistenței persoanelor în etate, victime a violenței în familie.

Servicii solicitate: servicii de instruire pentru specialiștii Centrelor care oferă asistența persoanelor în etate, victime a violenței în familie (servicii sociale).

Locul: Moldova, Chișinău, deplasări de 1-2 zile în r. Drochia și mun. Comrat   

Solicitant (angajator): HelpAge International, Moldova

Tipul de contract: Contract de prestare servicii pe durată determinată

Perioada de lucru estimată: aprilie - iulie 2023 – numărul total estimat al zilelor de consultanță în perioada menționată: 16 zile (8 zile facilitare, 4 zile  de supervizare, 4 zile de pregătire, identificare a necesităților de instruire și raportare).

La concurs sunt invitați experți, formatori, prestatori de servicii pentru pregătirea și livrarea sesiunilor de instruire pentru un grup de circa 10–12 specialiști ai Centrelor de asistență și protecție pentru victimele violenței în familie, care corespund cerințelor și calificărilor descrise în Termeni de Referinta le gasiti pe link-ul: https://docs.google.com/document/d/19HxJwJN5JFtRZah7JAmUhUytlsm7JumU/edit?usp=share_link&ouid=114772852510910189366&rtpof=true&sd=true.

Termenul limită de depunere a dosarelor este miercuri, 26 aprilie 2023. Doar aplicantul selectat va fi contactat. Dosarele incomplete nu vor fi examinate. Pentru informații: tel.: 022 225098, dina.ciubotaru@helpage.org, persoană de contact Dina Ciubotaru.

Pentru mai multe detalii despre activitatea HelpAge vizitați www.helpage.md și  pagina de Facebook.