Termen extins 1: HelpAge Moldova angajeaza un consultant(ă) elaborarea unui raport de evaluare în domeniul asistenței socialeTermen extins 1: HelpAge Moldova angajeaza un consultant(ă) elaborarea unui raport de evaluare în domeniul asistenței sociale

TERMENI DE REFERINȚĂ

pentru consultant(ă) elaborarea unui raport de evaluare în domeniul

asistenței sociale

Servicii solicitate: Consultanță pentru elaborarea unui raport de evaluare în domeniul asistenței sociale

Locul: Moldova, Chișinău

Solicitant (angajator): HelpAge Moldova

Tipul de contract: Contract de prestării servicii pe durată determinată

Perioada de lucru estimată: aprilie – iulie 2023 (aprox. 12 zile consultanță total)

Context

În perioada februarie 2023 – decembrie 2023, HelpAge Moldova, care deține secretariatul Platformei pentru Îmbătrânire Activă (18 organizații), implementează proiectul “Cetățeni activi, comunități prospere-faza II”, implementat cu suportul Fundației Est-Europene din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.

Pe parcursul anului 2023, HelpAge Moldova își propune să evalueze calitatea asistenței sociale oferite de către stat populației, în special, persoanelor în etate întru satisfacerea necesităților sociale ale acestora. Abordarea acestui subiect ne va permite să identificăm necesitățile și să depășim dificultățile, precum şi să prevenim marginalizarea şi excluziunea socială a vârstnicilor la nivel local. În acest scop, prezentul anunț este pentru selectarea unui consultant / unei consultante, pentru elaborarea unui raport de evaluare în domeniul asistenței sociale la nivel local.

Sarcinile consultantului / consultantei

Sarcina: Elaborarea unui raport cu privire la evaluarea oportunității de îmbătrânire activă și sănătoasă la nivel de comunitate (în baza a 3 raioane) (12 zile de consultanță)

 • Studierea documentelor de proiect și a studiilor și cercetărilor relevante domeniului (desk research);
 • Elaborarea și consultarea cu echipa de proiect a metodologiei de colectare și analiză a datelor/informației privind intervenția propusă;
 • Analiza situației actuale1, evaluarea oportunităților de îmbătrânire activă și sănătoasă la nivel de comunitate și colectarea propriu-zisă a datelor, în vederea identificării problemelor întâmpinate de vârstnici, modalități de soluționare a acestora și căi prin care inclusiv și vârstnicii s-ar putea implica în rezolvarea problemelor depistate la nivel de comuniate.
 • Conlucrarea și coordonarea lucrului în comunitățile țintă cu consultanții locali, în vederea colectării datelor necesare stabilite în Metodologie;
 • Participarea la ședințele de lucru cu părțile interesate (prima rundă de consultări): reprezentanții autorităților publice locale, membrii Platformei ÎA, pentru consultarea inițiativei și sistematizarea propunerilor;
 • Elaborarea și prezentarea draft-ului zero de raport de evaluare echipei de proiect, cu accent pe constatări și recomandări (consultare internă);
 • Participarea la consultarea draft-ului 1 de raport cu părțile interesate și ajustarea documentului conform observațiilor/comentariilor (prima rundă de consultări);
 • Prezentarea principalelor constatări și recomandări în cadrul unui eveniment public (a doua rundă de consultări).

Termenii de implementare și livrabilele:

Planul de lucru

Perioada de realizare

Nr. de zile

Livrabile

Elaborarea metodologiei de colectare și analiză a informației și studierea documentației de bază

Aprilie

2

Metodologie elaborată

Instrumente de lucru definitivate

Plan de lucru actualizat

Cooperarea cu consultanții la nivel local în vederea colectării de date conform Metodologiei aprobate

Aprilie-Mai

2

Raport de analiză

Participarea la ședințele de lucru cu părțile interesate pentru a documenta propunerile (prima rundă de consultări)

Mai-Iunie

1

Document cu notițe din timpul ședințelor

Elaborarea draft-ului raportului

Iunie

5

Draft raport

Consultarea raportului cu părțile interesate (a doua rundă de consultări, la necesitate)

Iunie

1

Document cu notițe din timpul ședințelor/

Sinteza propunerilor și recomandărilor

Prezentarea raportului în cadrul unui eveniment public

Iunie – Iulie

1

Sumarul și prezentarea (în formatul agreat) al raportului

Raport final

       

Consultantul(a) va realiza sarcinile în strânsă colaborare cu echipa proiectului, membrii Platformei, reprezentanții autorităților publice locale.

Cerințe față de candidați

 • Studii universitare în domeniul științelor socio-umane, sau alte studii relevante domeniului;
 • Cunoașterea situației din țară și a domeniilor privind drepturile persoanelor în etate, protecția socială a persoanelor vârstnice, măsurile Guvernului privind promovarea îmbătrânirii active și sănătoase;
 • Experiență profesională în domeniul elaborării, implementării, monitorizării și evaluării implementării actelor normative/politicilor publice naționale și locale;
 • Experiență în colaborarea cu OSC și APL;
 • Abilități avansate de comunicare și interpersonale;
 • Capacități excelente de analiză, documentare și scriere, cu oferirea dovezilor realizării celor mai recente lucrări, la solicitare.

Conținutul dosarului de aplicare a candidaților

 • CV-ul actualizat, cu mențiunea serviciilor de consultanță prestate în domeniul solicitat și linkuri disponibile;
 • Oferta financiară pentru prestarea serviciilor (în lei moldovenești per zi/net, cu detalierea cheltuielilor pe tipuri de costuri);
 • Email sau scrisoare de motivare care să conțină și o scurtă viziune cu privire la realizarea sarcinilor propuse. Indicați / atașați materiale relevante realizate în sarcini similare anterior (link-uri la publicații, scrisori de recomandare, rapoarte de monitorizare/fezabilitate/audit pentru implementarea politicilor publice/actelor normative).

Persoanele interesate vor expedia dosarele la adresa de e-mail: officehelpage@gmail.com, cu mențiunea „Concurs consultant elaborare raport în domeniul asistenței sociale”, până la data de 09 aprilie 2023, inclusiv. Pentru întrebări: Diana Malașevschi, +373 69005956 sau la adresa de email diana.malasevschi@helpage.org.

HelpAge Moldova își rezervă dreptul de a contacta pentru interviu doar candidații care vor corespunde cerințelor de calificare. Dosarele vor fi evaluate pe baza experienței demonstrate, ofertei financiare, descrierii viziunii sarcinii.

1 Notă: Se recomandă respectarea prevederilor pentru standardele de calitate, conținutul și procesul analizei de impact, prevăzute de Metodologia de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative, aprobată prin HG nr. 23 din 18-01-2019, care poate fi consultată pe următorul link: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119960&lang=ro