Internews în Moldova caută asistent/asistentă pentru tabăra National Geographic Photo Camp 2023 (RO/RU)Internews în Moldova caută asistent/asistentă pentru tabăra National Geographic Photo Camp 2023

RO

Internews în Moldova este în căutarea unui asistent/unei asistente în cadrul taberei National Geographic Photo Camp, organizate în parteneriat cu National Geographic Society. Este vorba despre a doua ediție a programului de instruire în fotografie și educație mediatică prin imagini, ce va avea drept grup-țintă 20 de tineri din toată țara. Tabăra va oferi participanților posibilitatea de a experimenta diverse tehnici de creare a istoriilor vizuale, dezvoltând astfel un spirit de analiză critică a evenimentelor/faptelor și transpunerea acestora în imagini de calitate. Sesiunea de instruire va fi moderată de o echipă de fotografi de talie internațională de la National Geographic Society, care va pune la dispoziția participanților un șir de instrumente și tehnici inovative de redare a istoriilor vizuale. Cea de-a doua ediție a taberei fotografice se va desfășura în perioada 15 – 19 mai 2023 în UTA Găgăuzia. Internews va acoperi toate cheltuielile pentru transportarea, cazarea și alimentarea tuturor participanților.

Asistentul/asistenta va servi drept lider de grup pentru participanți și translatori din limba engleză în română/rusă și viceversa între fotografi și tineri. De asemenea, împreună cu coordonatorul/ coordonatoarea proiectului, vor stabili și organiza activități non-formale de instruire în domeniul educației mediatice pentru tineri. Asistentul/a va fi remunerat/ă.

Vor fi selectate persoanele care au:

 • împlinită vârsta de 18 ani;
 • experiență de lucru în UTA Găgăuzia;
 • experiență în participarea la programe pentru tineri;
 • experiență în organizarea activităților de instruire non-formale (un atu este în domeniul educației mediatice);
 • experiență de lucru în echipă;
 • abilități interpersonale și abilități de comunicare excelente;
 • capacitate de organizare, de prioritizare a sarcinilor, de luare a deciziilor contra timp;
 • atitudine proactivă, pozitivă, ambițioasă, dinamică, creativă, dornică să împărtășească cunoștințele sale cu tinerii participanți;
 • vorbesc fluent limbile română, rusă și engleză.

*Persoanele care au depus dosarele în cadrul concursurilor anunțate în uitimii ani (și amânate din cauza restricțiilor pandemice sau din motive de securitate legate de războiul din Ucraina), sunt încurajate să participe și în acest an.

Pentru a participa la concursul de selectare, doritorii sunt invitați să completeze un formular online până pe 31 Martie 2023, ora 18:00. Formularul poate fi ACCESAT AICI. Doar persoana selectată va fi anunțată până pe 15 Aprilie 2023.

Pentru mai multe detalii, sunați la numărul de telefon 060500570 sau scrieți la adresa de email in-chisinau@internews.org

Acest program de instruire este organizat în cadrul proiectului Presa în sprijinul democrației, incluziunii și responsabilității în Moldova (MEDIA-M), finanțat de USAID, Ambasada Marii Britanii la Chișinău și implementat de Internews in Moldova, ce are ca scop promovarea dezvoltării mass media independente și profesioniste, și crearea unui sector media mai rezistent la presiunile politice și economice.

 

 RU

Internews in Moldova ищет ассистента/ассистентку для образовательного лагеря National Geographic Photo Camp, организованным в партнёрстве с National Geographic Society. Это  программа обучения фотографии и визуального мадиаобразования для 20 молодых людей, которая даёт участникам возможность испытать различные методы создания фоторепортажей, развивая таким образом навыки критического анализа событий/фактов, и навыки создания качественных изображений. Сессии будет вести международная команда фотографов из National Geographic Society, которая предоставит участникам инновационные инструменты и технологии для фотографирования. Второй выпуск фото-лагеря пройдет с 15 по 19 мая 2023 года в АТО Гагаузия. Internews берет на себя все расходы за транспорт, проживание и питание всех участников.

Ассистент/ассистентка будет работать в качестве руководителя одной группы участников и в качестве переводчика/цы с английского на румынский или русский языков и наоборот. Кроме того, вместе с координатором проекта, они будут создавать и организовывать неформальные учебные мероприятия в области медиаобразования. Данная работа оплачивается.

Это позиция/должность рассчитана на специалистов:
• не младше 18 лет;

 • имеющих опыт работы в Гагаузии;
  • имеющих опыт участия в молодёжных программах;
  • имеющих опыт организации неформальной учебной деятельности (особенно в области медиаобразования);
  • имеющих опыт работы в команде;
  • которые имеют отличные навыки общения;
  • позитивное, амбициозное, динамичное, творческое отношение, желание поделиться своими знаниями с участниками;
  • свободно говорят на румынском, русском, английском языках.

* Кандидаты, подавшие заявки на конкурсы объявленные за последние годы (и каждый раз переносимые либо из-за ограничений связанных с пандемией, либо по соображениям безопасности связанным с войной в Украине), приглашаются к участию и в этом году.

Для участия в конкурсе, заполните онлайн-анкету (ЗДЕСЬ), до 31 марта 2023 года, 18:00. Только выбранные кандидаты будут уведомлены по электронной почте до 15 апреля.

Для более подробной информации, звоните по телефону 060500570 или пишите на электронную почту in-chisinau@internews.org.

Это обучение является частью финансируемого USAID, Посольством Великобритании в Молдове проекта «СМИ в поддержку демократии, интеграции и подотчетности в Молдове» (MEDIA-M) и внедрённым Internews in Moldova, направленного на содействие развитию независимых и профессиональных СМИ и создание медиа-сектора, более устойчивого к политическим и финансовым давлениям.