Cerere pentru exprimarea interesului: șofer /cu responsabilități de logist (consultanți individuali)Cerere pentru exprimarea interesului: șofer /cu responsabilități de logist (consultanți individuali)

Unitatea Consolidată pentru Implementare Programelor IFAD (UCIP IFAD) intenționează să angajeze o persoana în calitate un de șofer/ cu responsabilități de logist, care, sub ghidarea și supravegherea managerului financiar UCIP IFAD, va asigura șofarea sigură a unităților de transport conform sarcinilor de lucru.  În sarcina angajatului sunt de asemenea responsabilitățile de asigurare a exploatării unităților de transport (4 autoturisme) conform normelor de exploatare tehnică.

Aceasta poziție presupune normă deplina de lucru (40 ore săptămânal), cu oferirea pachetului social conform normelor legale stabilite in Republica Moldova.   

Detalii privind sarcinile și responsabilitățile, calificările și abilitățile necesare, precum și criteriile de selectare le găsiți accesând pagina UCIP IFAD, rubrica POSTURI VACANTE

UCIP IFAD invită acum candidați interesați eligibili să-și manifeste interesul pentru furnizarea serviciilor de șofer/ cu responsabilități de logist. Persoanele interesate trebuie să furnizeze informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru a presta serviciile solicitate sub forma unui Curriculum Vitae (CV), a unei copii scanate a permisului de conducere și a 2-3 referințe profesionale de la angajatorii anteriori incluse în CV (nume, prenume, date de contact). Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda de selectare a consultanților individuali (ICS) stabilită în Manualul de achiziții IFAD care poate fi accesat la https://www.ifad.org/documents

Interviurile (format fizic și/sau online), inclusiv testul de conducere, vor fi realizate ca parte a procesului de selecție.

Persoanele care vor acumula cel mai mare punctaj vor fi testate la compartimentul calitatea șofatului în condiții de oraș.

Orice cerere de clarificare privind acest anunț trebuie transmisă prin e-mail la adresa de mai jos procurement@ucipifad.md până cel târziu la 24 martie 2023. Clientul va oferi răspunsuri la toate cererile de clarificare până la 30 martie 2023.

Expresiile de interes sub formă de CV (cu includerea a 2-3 referințe profesionale cum este solicitat mai sus) și copia permisului de conducere valid trebuie să fie livrate în formă scrisă la adresa de mai jos (personal, sau prin poștă, sau prin e-mail) până la 31martie 2023.

Attn: UCIP IFAD

Republica Moldova, Chişinău,

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 162

of. 1307, MD-2004

Tel: (+373 22) 21 05 42

E-mail: procurement@ucipifad.md