BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal (control pe teren și din oficiu)Cerințe minime obligatorii:

1.    Studii superioare absolvite cu examen de licența în domeniile financiar - economic și/sau juridic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare. În cazul unui calificativ mai mic de nota 8, condiția se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experiență în domeniul solicitat de minim 3 ani. Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective;

2.   Experiență de minim un an în domeniul financiar – economic;

3.    Cunoaşterea legislaţiei bancare, precum şi a celor aferente domeniului sisteme de plăţi;

4.    Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;

5.    Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze;

6.    Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, învățare și dezvoltare continuă;

7.    Alte abilități și atitudini:

  • candidatul trebuie să posede abilități de comunicare eficientă verbală, în scris și capacitatea de a sintetiza informații și de a face expuneri clare, concise;
  • abilitatea de a se adapta la schimbări și priorități rapid, de a gestiona mai multe activități simultan cu accent pe finalizarea acestora cu impact tangibil;
  • atitudine pozitivă, constructivă.

Principalele atribuții:

1.    Participarea la controale pe teren și din oficiu la prestatorii de servicii de plată, depozitarul central unic al valorilor mobiliare și la unitățile de schimb valutar;

2.    Efectuarea supravegherii continue asupra activităţii prestatorilor de servicii de plată, depozitarul central unic al valorilor mobiliare și unităților de schimb valutar;

3.    Colectarea şi sistematizarea informaţiei de referinţă cu privire la supravegherea prestatorilor de servicii de plată, depozitarul central unic al valorilor mobiliare și unităților de schimb valutar;

4.    Elaborarea şi prezentarea rapoartelor cu privire la rezultatele supravegherii;

5.    Elaborarea şi actualizarea procedurilor interne aferente supravegherii entităților supravegheate;

6.    Examinarea interpelărilor (reclamaţiilor) persoanelor fizice şi juridice cu privire la activitatea în domeniul sistemelor de plăţi.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 14 februarie 2023.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md. Totodată, aveți posibilitatea să depuneți CV-ul și în format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta telefonic la numărul 022 822 158.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Solicităm insistent studierea bibliografiei de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.Bibliografie de referință ( disponibilă pe site-ul www.bnm.md ):

1.    Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică;

2.    Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară;

3.   Regulamentul nr. 217/2019 cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari;

4.    Regulamentului nr. 326/2019 privind controalele pe teren la prestatorii de servicii de plată nebancari și criteriile de aplicare a măsurilor de remediere și a sancțiunilor;

5.    Regulamentul nr. 157/2013 cu privire la transferul de credit;

6.    Regulamentul nr. 157/2013 cu privire la cardurile de plată;

7.    Regulamentul nr. 204/2010 cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată în sistemele de remitere de bani;

8.    Regulamentul nr.179/2019 cu privire la sistemul automatizat de plăți interbancare;

9.    Regulamentul nr.335/2016 privind activitatea unităților de schimb valutar;

10.  Regulamentul nr. 29/2018 privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare;

11.  Regulamentul nr. 304/2016 privind licențierea, controlul și sancționarea unităților de schimb valutar;

12. Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare. 

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0