DGPDC angajează îngrijitor/ îngrijitoare de încăperi de producție și de serviciu în cadrul Serviciului ,,Centrul maternal de plasament pentru cuplul mamă-copil”Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de îngrijitor/ îngrijitoare de încăperi de producție și de serviciu în cadrul Serviciului social ,,Centrul maternal de plasament pentru cuplul mamă-copil”

Scopul general al funcției:

Titularul postului asigură păstrarea și întreținerea curățeniei, materialelor și a mijloacelor din dotare, pentru desfăşurarea eficientă a activităţii Serviciului social ,,Centrul maternal de plasament pentru cuplul mamă-copil”.

Sarcinile de bază:

 1. Efectuează lucrări de îngrijire (aspirarea prafului; ștergerea prafului de pe suprafețe; măturarea spațiilor care nu se aspiră; spălarea geamurilor, ușilor, mobilierului, etc);
 2. Asigură curățenia în toată incinta instituției;
 3. Păstrează igiena personală și curățenia la locul de muncă;
 4. Asigură respectarea modului stabilit de păstrare a valorilor materiale şi a documentelor;
 5. Asigură exploatarea corectă a încăperilor, echipamentelor și altor mijloace tehnice;
 6. Poartă răspundere pentru evidenţa, controlul şi distribuirea tuturor bunurilor materiale încredințate;
 7. Asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale.

Locul de desfășurare a activității: mun. Chișinău, str. Grenoble 165/3

Salariul funcției: Conform prevederilor Legii nr. 270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul de unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Tip de angajare: Perioadă nedeterminată.

Condițiile de participare la concurs

Condiții de bază:

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție.

Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poștă la adresa: mun. Chișinău, str. Alexandru Vlăhuță, nr. 3, sau la adresa de email veronica.procopii@pmc.md, Dosarul de concurs care conține:

 1. CV-ul;
 2. Copia diplomei de studii și a suplimentului la diplomă;
 3. Copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 4. Documente ce atestă experiența profesională.

Termenul limită de depunere a Dosarului de concurs: 08.02.2023, ora 17:00.

Pentru informații suplimentare privind condițiile de desfășurare a concursului puteți contacta Direcția resurse umane la numerele de telefon: 022226098 sau 067443351, sau la adresa de e-mail: veronica.procopii@pmc.md, persoana responsabilă – Dna Veronica Procopii.

Doar candidații preselectați vor fi contactați și invitați la interviu.