AO PRODOCS angajează specialist în monitorizare și evaluareAsociația Obștească PRODOCS anunță concurs de selectare a unui specialist în monitorizare și evaluare, în cadrul proiectului ”Incluziunea socio-școlară a copiilor din Centrele de Plasament: de la vulnerabilitate, la incluziune”, finanțat de către Fundația pentru Copii Pestalozzi din Elveția. Proiectul se va derula în perioada ianuarie 2023 - decembrie 2025.

Specialistul în monitorizare și evaluare selectat va analiza progresele proiectului, va monitoriza și evalua activitățile și va raporta concluziile către Managerul Proiectului. 

Obiectivele funcției, sarcinile, activitățile și cerințele față de consultant, precum și rezultatele așteptate sunt descrise în Termenii de referință

Dosarul se va expedia la adresa: ao.prodocs@gmail.com cu menţiunea “Concurs – specialist Monitorizare și Evaluare”.

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 12 ianuarie 2023, orele 18:00.

Persoane de contact:

Gorcea Ina, manager proiect (tel. 069583776) sau, Iulia Verdeș, asistent proiect (069384048)

Articol adaugat de: AO PRODOCS

telegram