Post vacant – coordonator de proiecte DVV International MoldovaBiroul DVV Internațional în Moldova, IP ”DVV INternational Moldova”, anunță selectarea unui Coordonator de proiecte.

DVV International este Institutul pentru Cooperare Internațională a Asociației Germane pentru Educația Adulților (Deutscher Volkshochschul-Verband e.V, DVV), care activează la nivel mondial pentru promovarea și sprijinirea învățării și educației adulților (ALE) ca instrument-cheie pentru dezvoltare și reducerea sărăciei. Valorificând cunoștințele și experiența DVV în calitate de asociație națională a unor furnizori locali ALE în Germania, DVV International dezvoltă și împărtășește bunele practici cu parteneri internaționali în peste 30 de țări. Din 2010, DVV International activează în Moldova și în alte țări ale Parteneriatului Estic. Activitatea se dezvoltă cu susținerea Ministerului Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare a Germaniei (BMZ) și a altor instituții finanțatoare.

Din 1 ianuarie 2023 se anunță un loc vacant de coordonator de proiecte. Deținătorul postului va fi responsabil de buna desfășurare a unor componente de program, inclusiv planificarea și organizarea activităților în domeniul educației adulților – seminare, traininguri, conferințe, ateliere de lucru, etc.; facilitarea cooperării între partenerii de proiect (structuri de stat și organizații ale societății civile), precum și asigurarea vizibilității unor activități din proiect.

Responsabilități si sarcini principale:

 • Contribuție la organizarea activităților de proiect și interacțiune eficientă cu o echipă formată din 6-7 persoane;
 • Comunicare cu părțile interesate ale proiectului din Moldova și țări-partenere;
 • Contribuție la atingerea rezultatelor planificate în toate etapele ciclului de proiect, inclusiv organizarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea și raportarea;
 • Răspuns la solicitările de informare din partea partenerilor, a publicului și a mass-media;
 • Alte sarcini similare.

Cerințe minime:

 • Licență (Rom: Licențiat, studii încheiate la ciclul ”Licență”) în educație, studii politice sau alte domenii relevante; studii încheiate la treapta ”masterat” constituie un avantaj.
 • Experiență dovedită în activitate de proiect si implementarea etapelor ciclului de proiect;
 • Înțelegerea sectorului educațional și a sectorului de cooperare pentru dezvoltare ar fi un avantaj;
 • Abilități explicite de analiză, redactare și comunicare; abilități de interacțiune interpersonală;
 • Abilități excelente de scriere/raportare;
 • Capacitate de autoorganizare și de a face față sarcinilor diverse și multiple cu respectarea termenilor-limită;
 • Experiență în valorificarea rețelelor sociale și de structurare a aspectelor de comunicare;
 • Capacitate de a lucra atât independent, cât și în echipă;
 • Buna cunoaștere a limbii engleze; cunoașterea limbilor rusă și germană ar fi un avantaj.
 • Receptivitate interculturală și capacitate de interacțiune în echipă;
 • Cunoștințe de utilizator competent al resurselor digitale - utilizarea abilă a programelor și aplicațiilor de calculator pentru lucru de birou.
 • Disponibilitate pentru deplasări în țară și în străinătate.

Caracteristici generale ale postului vacant anunțat:

 • Amplasarea locului de muncă: Chișinău, Republica Moldova.
 • Angajare cu normă întreagă (100%).
 • Salariu local competitiv.

Data de încadrare în muncă: de preferință 1-15 februarie 2023.

Durata estimativă a contractului 2 ani (2023-24).

Solicitanții va face dovada competențelor și a experienței relevante postului:

 • Studii universitare în științe ale comunicării sau în domenii conexe: jurnalism, filologie, management de proiecte, relații internaționale, etc.
 • Cel puțin trei ani de experiență de lucru în managementul proiectelor din domeniul social, de preferință educațional;
 • Cunoașterea domeniului educațional din Republica;
 • Bună înțelegere a activității de proiect și a aspectelor de dezvoltare durabilă;
 • Abilități pronunțate de analiză, redactare și comunicare; abilități de interacțiune interpersonală.

Candidații care manifestă interes pentru postul anunțat sunt rugați să depună următoarele documente:

 • CV cu două referințe, inclusiv detalii de contact ale persoanelor care oferă recomandări.
 • Scrisoare de motivație: De ce vă doriți acest post? Ce experiență relevantă puteți aduce în organizație? Cât de bine cunoașteți domeniul de activitate anunțat?

Vă rugăm să expediați solicitarea de participare la concurs la adresa e-mail scutaru-gutu@dvv-international.md până în data de 16 ianuarie 2023. Doar candidații selectați vor fi invitați la un interviu, vă rugăm nu insistați.