BNM anunță concurs pentru postul vacant de jurisconsult principal al Direcției consolidarea reglementării și autorizării financiareArticol adaugat de: Banca Națională a Moldovei

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare în domeniul juridic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare (aplicabil pentru studiile obţinute în Republica Moldova) în cazul unui calificativ mai mic de 8, condiţia se consideră a fi intrunită dacă candidatul are o experienţă în domeniul solicitat de minim 3 ani; Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective;
 2. Experienţă nu mai puțin de un an  în domeniul juridic;
 3. Cunoştinţe tangente actelor normative ale Republicii Moldova ce țin de activitățile aferente atribuțiilor de autorizare și reglementare a activităților sectorului financiar;
 4. Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator și cunoaşterea aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;
 5. Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române, ruse (citit/scris/vorbit) iar a limbii engleze, la nivel superior  celui intermediar, va constitui un avantaj;
 6. Competențe:gândire ordonată, tact şi pricepere în muncă cu oamenii, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale,  exigenţă față de sine şi cu subalternii, spirit de observaţie şi tendinţă de dezvoltare profesională continuă.

Principalele atribuții funcţionale:

 1. Familiarizarea cu cadrul normativ autohton (primar și secundar) și cu cadrul normativ european aferent domeniilor reglementării și autorizării activităților financiare;
 2. Examinarea proceselor de reglementare și autorizare a entităților din sectorul financiar nebancar;
 3. Întocmirea opiniilor juridice/avizelor asupra proiectelor de acte normative elaborate de alte autorităţi, pertinente activitățiilor financiare, în limitele şi în modul prevăzut de legislaţie;
 4. Înaintarea, după caz, a propunerilor de îmbunătățire a cadrului normativ autohton aferent sectorul financiar nebancar;
 5. Examinarea documentelor (scrisorilor) venite în direcție de la alte subdiviziuni ale BNM, alte organizații, autorități publice, ministere de resort, organizații financiare internaționale etc. 

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 21 decembrie 2022.

!Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

 1. Legea nr.178/2020 pentru modificarea unor acte normative (transferul a unor competențe ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) Băncii Naționale a Moldovei);
 2. Legea 92/2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare;
 3. Legea nr.1/2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară;
 4. Legea nr.139/2007 asociațiilor de economii și împrumut;
 5. Legea nr.122/2008 privind birourile istoriilor de credit.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

telegram