BNM anunță concurs pentru postul vacant de contabil coordonator responsabil de operațiuni monetar-valutareArticol adaugat de: Banca Națională a Moldovei

Atribuțiile secției reflectarea zilnică în conturile contabile a tuturor operaţiunilor monetar-valutare efectuate de BNM, conform Planului de conturi al BNM şi SIRF şi efectuarea verificării corectitudinii înregistrării acestora, verificarea şi executarea documentelor de plată prezentate de către clientela BNM.

Obiectivele postului

Înregistrarea sistematică în registrele contabile a tuturor operaţiunilor efectuate în cadrul Secției operațiuni monetar-valutare, specificate ca atribuţii ale postului.

Contabilul coordonator, pe parcursul îndeplinirii atribuţiilor sale, descrise mai jos, urmăreşte atingerea următoarelor obiective:

  1.  eficienţă sporită prin distribuirea optimă a resurselor de timp şi cele la nivel de sistem informaţional;
  2.  respectarea prevederilor SIRF şi cadrului legal în vigoare;
  3.  dezvoltare profesională continuă;
  4.  creşterea calităţii procesului de evidenţă contabilă.

   

                   "Cerințe minime obligatorii

       1.     Studii superioare în domeniul financiar-bancar sau evidenţei contabile cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; În cazul unui calificativ mai mic de nota 8, condiția se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experiență în domeniul solicitat de minim 2 ani. Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.

       2.     Cunoştinţe aferente SIRF, actelor normative şi legislative ale Republicii Moldova în vigoare în domeniul evidenţei contabile, actelor normative şi reglementărilor interne ale BNM de care se va conduce în activitatea sa;

       3.     Cunoaşterea modalităţii efectuării şi reflectării în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare (monetar-valutare)

       4.     Cunoașterea limbii române și limbii engleze (nivel de bază);

       5.     Cunoștințe de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

       1.     Studii post universitare;

       2.     Experiență profesională de cel puțin 1 an în domeniul evidenței contabile.”

Principalele atribuții funcționale: 

Contabilizarea, analiza și monitorizarea tranzacţiilor privind:

  • operaţiunile de politică monetară  ale BNM (certificatele BNM, depozite și credite overnight, operațiuni REPO, operațiuni de intervenție valutară la vedere și termen etc.);
  • operaţiunile privind gestionarea rezervelor valutare (depozite, tranzacții cu valori mobiliare în valută străină, plăți/încasări din/în conturile Nostro etc.);
  • operațiunile cu organizațiile financiare internaționale (credite, deservire bancară etc.);
  • operaţiunile de deservire bancara a entităților ce dețin conturi bancare deschise in BNM (bănci, Ministerul Finanţelor, societăți de plată etc.)

  

!Depunerea CV-ului:  Pentru participarea la concurs, accesați: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completați formularul CV-ului online sau îl puteți depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați.

  Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 11 decembrie 2022.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografia

1.  Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995 cu modificările ulterioare;

2.  Legea contabilității nr. 113-XVI din 27.04.2007, cu modificările ulterioare.

3.  Legea privind reglementarea valutară nr.62-XVI din 21 martie 2008, cu modificările ulterioare.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

telegram