AO „AudiViz” anunță concurs de selectare a unui consultant/te în cadrul Programului de screening auditivA.O. „AudiViz” anunță concurs de selectare a unui consultant/te pentru consilierea și monitorizarea familiilor ai căror copii au fost identificați cu deficiențe de auz în cadrul Programului de screening auditiv.

Data: 21 septembrie, 2022

Asociatia de Suport Familial de Recuperare Timpurie a Copiilor cu Deficienţe de Auz și Văz  „AudiViz” din mun. Bălți implementează proiectul „Programul local de screening auditiv schimbă viața spre bine a copiilor cu deficiențe de auz” finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis” în perioada 01.11.2021 – 30.06.2023.

Scopul proiectului este: Dezvoltarea unui Program de screening auditiv în r. Sîngerei prin multiplicarea bunelor experiențe în parteneriat cu Autoritățile Publice Locale, care contribuie la îmbunătățirea vieții copiilor prin prevenirea și identificarea timpurie a pierderilor de auz până în anul 2023.

În acest context, AO „AudiViz” anunță concurs pentru selectarea și contractarea unui consultant/te care va presta următoarele servicii în cadrul Programului de screening auditiv:

Nr. r.

Sarcini

Livrabile

Număr zile de lucru

1.      

Organizarea a 10 ședințe de consiliere a 10 familii ai căror copii au fost identificați cu deficiențe de auz și care vor primi asistență (fiecare familie va beneficia de cîte 1-2 ședințe) pe aspect socio-medical (traseul de reabilitare medicală a copilului, diagnosticare/protezare auditivă, integrare).

- Planuri de consiliere.

- Procese verbale ale ședințelor.

10

2.      

Evaluarea Programului de screening auditiv.

Raport de evaluare a Programului de screening auditiv.

10

3.      

Organizarea a 8 Ședințe de informare a publicului din satele r. Sîngerei privind necesitatea testării auzului la nou-născuți.

- Procese verbale ale ședințelor.

8

4.      

Organizarea a 3 Traininguri de instruire pentru personalul medical cu privire la politicile pentru programul de screening auditiv.

Mapa cu materiale de instruire.

3

 

Total:

 

31 zile

Important! Întregul proces de dezvoltare și validare a livrabilelor enumerate mai sus va implica sesiuni consultative, întruniri cu părțile interesate.

Natura contractului: Contract prestare servicii.

Perioada de realizare a sarcinilor: octombrie 2022 –  iunie 2023.

Calificări și abilități:

 • Studii superioare în domeniul social, medical sau studii medii de specialitate în domeniul asistenței medicale;
 • Minim 3 ani experienţă de lucru cu organizațiile non-guvernamentale, publice în domeniul deficiențelor de auz va constitui un avantaj pentru candidat;
 • Experiență în colectarea, analiza și sistematizarea datelor;
 • Abilități de facilitare a atelierelor/grupurilor de lucru.
 • Cunoașterea excelentă a limbii române (inclusiv deprinderi excelente de scriere);
 • Abilități avansate de utilizare a programelor Microsoft Office (Word, Power Point), Internet;
 • Abilităţi excelente de comunicare şi interacţiune cu diferite categorii de persoane;
 • Responsabilitate și punctualitate;
 • Abilităţi de a lucra independent şi în echipă, într-un mediu dinamic şi în termeni restrânși; integritate și discreţie profesională.

Dosarul de aplicare va conține:

 1. CV-ul candidatului
 2. Copia actului de identitate
 3. Copia actului/actelor de studii
 4. Oferta financiară elaborată conform Anexei 1.

Notă: Oferta financiară trebuie să conțină:

- prețul pentru unitatea de măsură (zi lucrătoare) și costul total al ofertei.

- costul zilelor de lucru se va indica în EURO cu toate taxele incluse.

Aspecte organizaționale:

Contractantul va activa în afara oficiului AudiViz în strînsă cooperare cu managementul Proiectului și va participa la toate ședințele legate de realizarea sarcinilor.

Remunerarea se va face în baza cuantumului stabilit prin contractul de prestare a serviciilor. Plata pentru servicii se va efectua în baza rapoartelor de activitate lunar/trimestrial (cu indicarea numărului de zile lucrate).

Procedura de aplicare:

Dosarele vor fi expediate în format electronic, cu mențiunea: „Angajare_Consultant” la adresa: audiviz.ong@gmail.com sau pot fi depuse la adresa: Republica Moldova, mun. Bălți, str. Șciusev nr. 2.

 

Termenul - limită de prezentare a dosarului de aplicare este 3 octombrie 2022, ora 10.00.

Numai candidații selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Informații suplimentare la tel: +37368855227; 

Persoana de contact: Angela Moiseeva, manager de proiect.

Anexa 1

Nr. r.

Sarcini

Livrabile

Număr zile de lucru

Costul zilelor de lucru, Euro, cu toate taxele incluse

1.      

Organizarea a 10 ședințe de consiliere a 10 familii ai căror copii au fost identificați cu deficiențe de auz.

- Planuri de consiliere.

- Procese verbale ale ședințelor.

10

 

2.      

Evaluarea Programului de screening auditiv.

Raport de evaluare a Programului de screening auditiv.

10

 

3.      

Organizarea a 8 Ședințe de informare a publicului din satele r. Sîngerei privind necesitatea testării auzului la nou-născuți.

- Procese verbale ale ședințelor.

8

 

4.      

Organizarea a 3 Traininguri de instruire pentru personalul medical cu privire la politicile pentru programul de screening auditiv.

Mapa cu materiale de instruire.

3

 
 

Total:

 

31 zile

 

Data __________________                                    Semnătura ____________

Articol adaugat de: Angela Moiseeva

telegram