HelpAge International angajează Coordonator de ProiectHelpAge International angajeaza Coordonator de Proiect

Funcția anunțată: Coordonator de Proiect

Locul: or. Chișinău

Solicitant (angajator): HelpAge International (HAI), Moldova

Tipul de contract: Contract pe termen de 3 luni cu posibilitate de prelungire până la un an

Perioada de lucru estimată: începând cu luna septembrie 2022

Termen limită pentru aplicare: Dosarele vor fi acceptate pînă la identificarea unei candidaturi potrivite. Revizuirea va avea lor 1 data pe săptămînă.

Informații generale

HelpAge International lucrează împreună cu parteneri și cu o rețea globală diversă din care fac parte peste 150 de organizații din 85 de țări, acordând suport pentru milioane de persoane în vârstă să trăiască în siguranță, demn, activ și sănătos.

 Prin parteneriatele și colaborările noastre, ne propunem să asigurăm includerea persoanelor în vârstă în societate și ne străduim să oferim o lume justă și echitabilă pentru toți, indiferent de vârsta lor. În prezent, HelpAge International lucrează pentru depășirea crizei ucrainene și a lansat un program de suport pentru refugiații care sosesc în Moldova, ce include asistență financiară în numerar, distribuții de produse alimentare și non-alimentare, asistența psihologică primară și de protecție a sănătății mintale și alte tipuri de suport.

La moment suntem în căutarea unui Coordonator de poriect oferă tot sprijinul practic și administrativ necesar pentru implementarea programului de asistență umanitară în coordonare cu alt personal care se sustin reciproc. Responsabilitatile de baza sunt:

 • Responsabil de implementarea generală a programului verificind că toate aspectele sa fie realizate în conformitate cu contractul donatorului și procedurile HelpAge International și cerințele legale din Moldova.
 • Ofera suport administrativ pentru organizarea de întâlniri, traininguri, sesiuni de informare și activități conexe conform planului de lucru al proiectului, lucrând îndeaproape cu alți membri ai echipei, comunitățile care găzduiesc refugiații, autoritățile publice locale și naționale aferente și părțile interesate.
 • Gestioneaza bugetul proiectului, menține înregistrările tuturor activităților și bazelor de date ale proiectului, pregăteste rapoartele de proiect. Lucreaza în strânsă colaborare cu Managerul Financiar pe managementul și monitorizarea bugetului activității.
 • Asigura legătura cu fiecare dintre partenerii/centrele de implementare a proiectului, care găzduiesc refugiați, prin telefon/e-mail și efectueaza vizite regulate pe teren in localitati pentru a le oferi sprijin direct în implementarea proiectului și în scopuri de monitorizare.
 • Acopera funcția de comunicare pentru proiect, în special publicarea oricăror materiale informative legate de proiect sau studii de caz despre munca noastră.

Calificări și experiență

 • Abilitatea de a analiza și de a trata chestiuni administrative complexe și încrezător în comunicarea cu funcționari de diferite niveluri;
 • Cel puțin 2 ani de experiență în lucru de birou, inclusiv organizarea de călătorii, întâlniri / ateliere și menținerea înregistrărilor confidențiale;
 • Abilități organizatorice puternice și capacitate de a stabili priorități în mod eficient, capabil să lucreze sub presiune și să facă față termenilor limită;
 • Cunoașterea situației umanitare actuale din Moldova legată de refugiații ucraineni și in context mai larg, precum și o bună înțelegere a mediului operațional al ONG-urilor;
 • Bune abilități de comunicare interpersonală și capacitatea de a lucra bine cu oameni din medii culturale diferite;
 • Cunoasterea pachetului Microsoft – Word, Excel, Email, Power Point;
 • Cunoaste limba romana, rusa si vorbeste fluent engleza;
 • Capacitatea de a utiliza eficient calculatorul si echipamentul de birou –Windows, e-mail, utilizarea și întreținerea aparatului de fax, fotocopiator, imprimantă, scaner etc.

Aplicare la concurs

Persoanele interesate vor depune în limba engleză dosarul de aplicare care va conține obligatoriu:

 • Scrisoare de intenție în care să descrieți, succint,  experiența în domenii relevante sarcinii;
 • CV-ul;

Notă: La această etapă, vă rugăm să nu expediați scrisori de recomandare sau copii ale diplomelor sau certificatelor.

Depuneți dosarul de aplicare la adresa de email: officehelpage@gmail.com cu titlul ”Concurs Coordonator de proiect”, în format electronic sau pe suport de hârtie prin poștă sau fizic la adresa: Moldova, mun. Chișinău, MD-2005, Str. Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 431, HelpAge International.

HelpAge își rezervă dreptul de a refuza candidații care nu aplică setul complet de documente, care aplică după termenul limită indicat sau care nu se încadrează în calificările solicitate pentru această funcție, fără a fi notificați.

Informații suplimentare la nr. de tel: +373 22 225098, 069085368, persoană de contact Cristina Samburschi.

În conformitate cu politica de Salvgardare:

HelpAge International se angajează să protejeze comunitățile cu care lucrăm, partenerii noștri, personalul și orice alte persoane cu care intrăm în contact. Prin urmare, veți fi, de asemenea, responsabil(ă) pentru: Prevenirea abuzului din partea oamenilor și proiectelor noastre pentru oricine este vizat de munca noastră.