Asistent administrativ - Unitatea de implementare a Proiectului de Înregistrare și Evaluare Funciară (PÎEF)Unitatea de implementare a Proiectului de Înregistrare și Evaluare Funciară (PÎEF) este în căutarea unui asistent administrativ (servicii de consultanță) pentru o perioadă de un an, cu posibilitatea extinderii contractului.

Beneficii:

 • Salariu motivant;
 • Mediu de lucru prietenos;
 • Activitate diversă și interesantă;
 • Oportunitate de dezvoltare.

Asistentul va oferi suport administrativ personalului unității în gestionarea activităților din proiect, inclusiv prin coordonarea și cooperarea cu departamentele relevante ale Agenției Servicii Publice care este agenția implementatoare a proiectului, agențiile de sprijin, etc.

Sarcinile administrative de bază includ:

  • Să acorde asistență personalului proiectului în aspecte administrative ale activităților de implementare ale Proiectului;
  • Să fie responsabil de înregistrarea, monitorizarea şi prezentare documentației actuale către destinatari (utilizatori);
  • Să stabilească şi să mențină un registru a corespondenței oficiale și să urmărească ca răspunsurile sunt remise în termenii necesari (să contribuie la pregătirea scrisorilor);
  • Să acorde asistență administrativă/logistică personalului UIP în pregătirea rapoartelor, proceselor verbale şi altor documente necesare proiectului;
  • Să coordoneze activitatea altor angajați UIP ce oferă suport administrativ (de ex. traducători, dereticători, etc.) pentru a acorda asistență PÎEF:
  • Să fie persoană de legătură dintre UIP şi Consultanții Proiectului/DC/ASP pe de o parte, şi traducători angajați pe de altă parte;
  • Să  ducă evidența traducerilor, să verifice calitatea materialelor primite şi să primească şi sa aprobe actele de predare-primire remise de traducători;
  • Să acorde asistență la organizarea vizitelor misiunilor BM (pregătirea și diseminarea informațiilor aferente, logistica ședințelor, etc.);
  • Să fie responsabil ca personalul/spațiile UIP sunt asigurate cu rechizite necesare și să contribuie la funcționarea optimă a oficiului UIP;
  • Alte sarcini de ordin administrativ-secretarial ce pot fi solicitate de managerul de proiect.

Sarcinile de traducere includ:

  • Traducerea corespondenței primite, ieșite şi interne (la necesitate);
  • Traducerea corespondenței oficiale, a documentației solicitate de membrii UIP, de asemenea, pentru angajații ASP/DC care nu cunosc limba engleză
   - Traduceri orale ad-hoc (în lipsa traducătorului);

Divizarea estimativă a timpului este următoarea:

Pentru traducerea scrisă – 15 %;  pentru traducerea orală – 5 % din tot lucrul (restul 80% - suport administrativ).

Criterii de calificare

 • Studii superioare (în filologia engleză reprezintă un avantaj);
 • Experiență anterioară (cel puțin 1 an) in calitate de asistent administrativ și/sau traducător (în proiecte finanțate de organizații financiare internaționale va constitui un avantaj);
 • Posedarea excelentă a limbilor română și engleză (rusa – un avantaj);
 • Abilități bune de lucru la computer.

CV-ul și scrisoarea de intenție vor fi transmise pe adresa e-mail: pief.procurement@asp.gov.md, cu mențiunea „Asistent administrativ”, până la data de 30 septembrie 2022, ora 17:00.

Despre proiect: Guvernul Republicii Moldova a semnat acordul de finanțare cu Asociația Internațională pentru Dezvoltare pentru implementarea Proiectului de Înregistrare și Evaluare Funciară (PÎEF), având ca scop îmbunătățirea calității sistemului de administrare funciară și evaluarea bunurilor imobile, sporirea transparenței sistemului de impozitare a proprietății.


telegram