Asociația Promo-LEX angajează Asistent/ă de ProgramRef: 8 din 07.09.2022

Denumirea postului: Asistent/ă de Program, Programul Monitorizarea Proceselor Democratice.

Scopul Postului: Titularul/Titulara postului va oferi asistență în procesul administrării programului și implementării activităților din cadrul proiectelor Asociației.

Relațiile ierarhice: Se subordonează Coordonatorului de Program.

CERINȚE

Studii: Studii superioare în următoarele domenii: management, economie, științe politice, științe  sociale, resurse umane, drept sau alte domenii relevante;

Experiență profesională: experiență de lucru într-o funcție similară – minim 1 an. Experiență de lucru în cadrul organizațiilor neguvernamentale și/sau organizațiilor donatoare naționale/internaționale – va constitui un avantaj.

Competențe și Abilități:

 • abilități excelente de interacțiune și comunicare;
 • capacitate de organizare a timpului, sarcinilor și locului de muncă;
 • abilități de a lucra independent și în echipă, într-un mediu dinamic și în termeni restrânși de timp;
 • abilități avansate de utilizare a computerului (MS Office, Internet), cunoașterea echipamentului de birou (copiator);
 • cunoașterea limbii Română, Engleză și Rusă;
 • disponibilitate de lucru peste program și pentru efectuarea deplasărilor pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv și în zilele de week-end;
 • integritate și discreție profesională;
 • responsabilitate și punctualitate;
 • neafiliere politică și non-partizanat politic;
 • competențe și abilități de bază în management de proiecte și/sau management financiar – va constitui un avantaj.

Asociația Promo-LEX oferă:

 • Lucru dinamic și interesant în cadrul unei echipe de profesioniști;
 • Salariu competitiv;
 • Posibilitate de dezvoltare profesională.

RESPONSABILITĂȚI:

 • Oferă asistență Coordonatorului de Program în procesul de planificare și administrare a activităților Programului și a proiectelor realizate în cadrul acestuia;
 • Contribuie la planificarea și organizarea sub aspect logistic evenimentelor publice din cadrul Programului/proiectelor și participă la acestea;
 • Asistă Coordonatorul de Program în procesul de procurare a bunurilor și serviciilor în corespundere cu procedurile interne de achiziție ale Asociației și/sau ale donatorilor;
 • Recepționează și verifică bunurile și serviciile procurate (colectează și gestionează facturi fiscale, acte de predare a serviciilor etc.);
 • Menține comunicarea cu prestatorii și partenerii Asociației;
 • Participă la elaborarea materialelor informaționale și de vizibilitate necesare pentru realizarea activităților din cadrul Programului;
 • Participă la implementarea campaniilor de informare și la elaborarea și distribuția materialelor informaționale/de vizibilitate ale Asociației;
 • Efectuează deplasări pe întreg teritoriul Republicii Moldova în vederea planificării și organizării activităților din cadrul Programului;
 • Ajustează materialele scrise și publicațiile elaborate în cadrul Programului și coordonează procesul de redactare/traducere a acestora, precum și altor documente de uz intern;
 • Participă la ședințele interne în cadrul Programului/proiectelor și asigură înregistrarea proceselor verbale ale ședințelor respective;
 • Colectează informații despre progresul activităților și participă la activitatea de raportare internă și externă a Asociației;
 • Asistă Coordonatorul de Program în procesul de angajare a resursele umane necesare Programului;
 • Realizează sarcini administrative și de secretariat (elaborează și menține documente/dosare de program, creează și menține diverse baze de date, înregistrează procese-verbale etc.);
 • Elaborează proiecte de demersuri, cereri, scrisori către actori relevanți pentru planificarea și realizarea activităților Asociației;
 • Gestionează și duce evidența corespondenței în cadrul programelor/Asociației;
 • Alte responsabilități relevante.

DOSARUL DE APLICARE

Candidații vor prezenta următorul Dosar de Aplicare:

 • Curriculum Vitae;
 • Scrisoare de motivare, cu indicarea a două persoane de referință (nume/prenume și date de contact);
 • Oferta financiară (salariul net solicitat, după reținerea tuturor impozitelor).

Dosarul de Aplicare trebuie expediat prin email la adresa angajare@promolex.md cu mențiunea “Asistent/ă de Program”.

Locul de muncă: Chișinău (sediul Asociației Promo-LEX)

Program de muncă: deplin

Perioada de angajare: Octombrie 2022 – Decembrie 2023, cu posibilitatea prelungirii contractului. Angajarea se va efectua în baza contractului individual de muncă.

Data limită pentru depunerea dosarelor de angajare: 20 septembrie 2022, ora locală 17:00

Vor fi evaluate doar dosarele complete.

Evaluarea dosarelor se va realiza în 2 etape: (1) la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaților cu cerințele stipulate mai sus; (2) cea de-a două etapă va consta în intervievarea și testarea candidaților/candidatelor preselectați/preselectate. Pentru etapa II vor fi contactați doar candidații/candidatele preselectați/preselectate.

Pentru mai multe detalii contactați:
Mariana Novac, Coordonatoare de Program,
tel. 069339700, e-mail: mariana.novac@promolex.md

Asociația Promo-LEX este o organizație non-guvernamentală, apolitică și nonprofit, înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova la 19 iulie 2002. Misiunea Asociației Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democrației în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi consolidarea societății civile.


telegram