Asociația Investitorilor din România angajează specialist comunicare și organizare evenimente

Asociația Investitorilor din România în Republica Moldova angajează pe perioadă nederminată  Specialist comunicare și organizare evenimente cu următoarele responsabilități:

 • Participă la elaborarea și implementarea planului de activitate al Asociației;
 • Prezintă propuneri de dezvoltare a Asociației;
 • Pregatește postări și conținut pentru pagina de Facebook și site-ul official al Asociației;
 • Promovează imaginea Asociației și a membrilor săi;
 • Menține relații cu instituțiile media;
 • Dezvoltă și implementează diverse proiecte în cadrul Asociației în dependență de necesitățile companiilor membre;
 • Asigură și facilitează comunicarea și schimbul de bune practici între membrii Asociației și parteneri, precum și răspunde la solicitările acestora;
 • Participă la pregătirea și buna organizare a diverselor evenimente în cadrul Asociației;
 • Execută la solicitarea conducerii Asociației alte sarcini și activități neindicate mai sus.

Calificări și experiența necesară:

 • Studii superioare preferabil în Științe ale Comunicării, Jurnalism, Marketing sau  alte domenii conexe;
 • Posedarea limbii române la un nivel avansat (scris/vorbit);
 • Abilităţi analitice şi capacităţi de planificare şi de atingere a obiectivelor;
 • Abilităţi de lucru la calculator (Microsoft, Outlook, Zoom, Internet, etc.);
 • Adaptarea la situații noi, la complexitatea muncii, inițiativă și creativitate.
 • Utilizarea rațională și eficientă a timpului de muncă, în funcție de priorități.
 • Disciplină, responsabilitate, cooperare, credibilitate, integritate, imparțialitate;
 • Abilităţi de comunicare şi prezentare în public;
 • Spirit dezvoltat de inițiativă şi dedicație;

Abilități ce vor constitui un avantaj:

 • Cunoşterea limbilor străine (rusă și engleză) la nivel mediu/avansat ;
 • Experienţa de muncă la un post similar.

Programul de muncă stabilit este de 8 ore pe zi, 40 ore pe săptămână.

Salariul se negociază individual cu candidatul și depinde de aptitudini, experiența anterioară și de posibilitatea de implicare.

Dacă ești o persoană orientată spre rezultat, dispui de abilități multitasking, interactivitate și responsabilitate, te rugam să ne expediezi CV-ul pe adresa electronică a asociației office@air-rm.md până în data de 20.08.2022.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.