Termen extins:Anunț concurs pentru selectarea Coordonator de proiect

A.O. Asociația Femeilor de Afaceri din mun. Bălți lansează Centrul de Suport în Afaceri Business Skills Hub în cadrul proiectul Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă a țării , implementat de către Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Asociația Businessului European și Centrul Contact, cu susținerea financiară a Uniunii Europene și cofinanțarea din partea Suediei. În acest context, anunțăm concurs pentru selectarea Managerului de proiect. Perioada de angajare: decembrie 2021 – decembrie 2023. Scopul postului: Coordonarea activităților proiectului în vederea atingerii obiectivelor stabilite și îndeplinirea sarcinilor administrative pentru activitatea eficientă a proiectului. Obiectivele postului Asigurarea comunicarii cu partenerii din cadrul proiectului și respectarea obligațiilor contractuale care decurg din acordurile de parteneriat. Pregatirea, organizarea planului de activitate în cadrul proiectului și asigurarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului. Valorificarea și dezvoltarea oportunitaților proiectului pe durata implementarii. Cerințe de ocupare a postului: Educație: studii superioare în domeniul economic sau alte domenii relevante; Experiență de muncă: minimum trei ani experiență în sectorul economic/ conducator de echipă; Experiența de lucru în cadrul unei organizații neguvernamentale va constitui un avantaj, Competențe: - cunoașterea obligatoriu a limbilor română, rusă și engleză; - abilități avansate de utilizare a Microsoft Office (Word, Excel, Access, Power Point). Pentru participare la concurs Vă rugăm să expediați CV-ul  la adresa de e-mail tatianapuga19@gmail.com cu titlul: Selectare Coordonator de proiect. La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate. Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților: 23 august 2022 Persoana de contact: tatianapuga19@gmail.com, tel: 069113950