Termen Extins: Concurs de selecție a unui expert/e privind evaluarea situației tinerilor și infrastructurii pentru participare eficientă în procesele de participare

Consiliul Național al Tineretului din Moldova anunță concurs de selecție a unui expert/experte privind evaluarea situației tinerilor și infrastructurii pentru participare eficientă în procesele de participare semnificativă, activism civic și identificarea lacunelor în acest sens.

Această activitate are loc în cadrul proiectului ,,Capacitarea organizațiilor locale de tineret din Moldova” implementat de Consiliul Național al Tineretului din Moldova în parteneriat cu Consiliul Național al Tineretului din Danemarca cu suportul financiar al New Democracy Fund.

Scopul proiectului: Capacitarea organizațiilor de tineret din Moldova în vederea monitorizării și dezvoltării serviciilor pentru tineri, îmbunătățirea modalităților de livrare și integrare socială a tinerilor cu ajutorul implementării programelor de advocacy prin intermediul serviciilor de suport, participarea la activități de instruire, precum și finanțarea a 10 inițiative pentru a sprijini implementarea agendei de advocacy dezvoltată de către organizațiile de tineret.

Obiectivele concursului :

Evaluarea situației tinerilor și infrastructurii pentru participare eficientă în procesele de participare semnificativă, activism civic și identificarea lacunelor în acest sens.

Sarcini și responsabilități:

Evaluarea situației tinerilor și infrastructurii pentru participare eficientă în procesele de participare semnificativă, activism civic și identificarea lacunelor în acest sens;

– Organizarea a 5 consultații locale/focus group cu organizații de tineret.

Cerințe specifice față de candidați

  • Studii superioare în drept, politici publice, sociologie sau alte domenii relevante;
  • Experiență demonstrată în procesul de evaluare, analiză și lucru cu tinerii și organizațiile de tineret;
  • Cunoașterea sectorului de tineret;
  • Cunoașterea modificărilor legislative din 2020 privind activitatea organizațiilor non-guvernamentale;
  • Abilități de mentorship/ghidare/consultare;
  • Abilități bune de comunicare și interacțiune cu reprezentanții societății civile;
  • Disponibilitatea efectuării independente a deplasărilor de serviciu în teritoriu în scop de evaluare.

Dosarul candidatului/ei trebuie să conțină:

  • CV-ul actualizat;
  • Portofoliul și link-urile la activitățile de analiză și cercetare relevante;
  • Oferta financiară, cu indicarea onorariului net pentru o zi de lucru. Oferta va conține și toate cheltuielile de transport pentru consultațiile locale cu organizațiile de tineret.

Dosarul va fi expediat prin e-mail la adresa: cntm.corespondenta@gmail.com cu indicarea în linia de subiect ”Concurs de selectare expert _evaluarea situației tinerilor și infrastructurii pentru participare eficientă”.

Termen limită de expediere a dosarului: 5 August 2022.

Doar candidații selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu vor fi examinate.

Pentru informații suplimentare puteți contacta Coordonatoarea proiectului, Mihaela Borcoi-Frosineac la tel: 079045992 sau e-mail: mihaela.borcoi@cntm.md.

ANEXA 1

CRITERIILE DE EVALUARE A EXPERTULUI/EXPERTEI/ ECHIPEI DE EXPERȚI

CRITERIU DE EVALUARE PUNCTAJ
Experiență demonstrată în procesul de evaluare, analiză și lucru cu tinerii și organizațiile de tineret; 30 puncte
Cunoașterea sectorului de tineret și a modificările legislative din 2020 privind activitatea organizațiilor non-guvernamentale; 25 puncte
Abilități bune de comunicare și interacțiune cu reprezentanții societății civile; 15 puncte
Disponibilitatea efectuării independente a deplasărilor de serviciu în teritoriu în scop de evaluare;   10 puncte
Oferta financiară; 20 puncte
TOTAL 100 PUNCTE