Termeni de referință pentru actualizarea roster-ului companiilor ce prestează servicii de comunicare și organizare de evenimenteAsociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor" (în continuare - CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a contribui la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie în Republica Moldova. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea unei legislații eficiente în domeniul egalității de gen, violenței în familie și violenței față de femei, întreprinde eforturi de consolidare a capacităților răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență și susține femeile expuse la violență, oferindu-le asistență juridică și de reprezentare, asistență psihologică și abilitare economică.

CDF anunţă concurs de selectare a unei companii de comunicare pentru realizarea campaniilor de sensibilizare în domeniul prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor și a violenței în familie. Compania va fi responsabilă de conceptualizarea evenimentelor de sensibilizare, organizare și promovare a evenimentelor și producția de materiale informative, etc. Evenimentele vor fi organizate în mun. Chișinău și/sau în alte localități din Republica Moldova.

Cerinţe obligatorii

 • Experienţă în domeniul comunicării de minim 5 ani (desfășurarea campaniilor de comunicare, organizare de evenimente publice, elaborarea conceptului materialelor informative și spoturilor sociale);
 • Calitate în muncă, inițiativă și creativitate, inclusiv flexibilitate în a răspunde prompt nevoilor CDF;
 • Respectarea termenilor stabiliți pentru prezentarea livrabilelor;
 • Cunoașterea limbilor română, rusă şi engleză la un nivel adecvat de analiză şi prezentare a materialelor solicitate de contractor.

Structura ofertei:

 • Descrierea companiei şi argumentarea oportunităţii selectării acesteia;
 • Denumirea companiei, adresa, persoanele şi telefoanele de contact;
 • Lista organizațiilor pentru care compania a prestat servicii în ultimii 5 ani, inclusiv 3 persoane/companii drept referință;
 • Portofoliu de activitate cu cel puțin două evenimente publice conceptualizate și organizate de compania aplicantă, inclusiv bugetul planificat.
 • Copia licenţei pentru activitatea desfășurată;
 • Descrierea calificărilor membrilor echipei;

Criteriile de evaluare:

 • Prezentarea setului complet indicat în structura ofertei de mai sus;
 • Experienţa relevantă în domeniul solicitat;
 • Calificarea echipei care va presta serviciile sus menționate;
 • Oferta cea mai avantajoasă respectând indicatorul calitate/preț.

 

Prezentarea ofertei:                                                                                                                                          

Data limită de prezentare a ofertei: 14 august 2022.

Dosarele vor fi expediate la adresa concurs@cdf.md cu mențiunea „Concurs selectare companie de comunicare și organizare de evenimente”.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon 022 811 999 sau email concurs@cdf.md.