Concurs de oferte în domeniul dezvoltării identității vizuale

Asociația Presei Independente (API) anunță un concurs pentru selectarea unei companii specializate care va oferi asistență profesionistă în domeniul dezvoltării identității vizuale pentru organizațiile neguvernamentale.  

Compania selectată va presta servicii de rebranding, care vor include, dar nu se vor rezuma la următoarele: - elaborarea unui concept de rebranding, inclusiv un nou logo al API; - elaborarea ghidului identității vizuale; - elaborarea designului pachetului de materiale de vizibilitate. Scopul final al strategiei de rebranding este consolidarea imaginii și autorității instituționale a API și valorificarea potențialului de impact pe care îl poate avea API pe piața de media din Republica Moldova.

API va selecta compania în baza următoarelor criterii:

 • să fie persoană juridică rezidentă în R. Moldova și să aibă experiență de cel puțin 2-3 ani în domeniu;
 • să prezinte exemple ale unor lucrări similare, elaborate anterior;
 • să aibă o viziune de ansamblu și abordare creativă;
 • să ofere o scrisoare de garanție, prin care asigură că va fi flexibilă în procesul de colaborare și de executare a sarcinilor într-un timp restrâns, conform cerințelor API.

Perioada de executare a serviciilor

Compania selectată va trebui să asigure executarea serviciilor solicitate conform unui calendar convenit cu API.

Data limită de prezentare a dosarelor: 11 iulie 2022, ora 10:00.

Dosarele pot fi expediate prin e-mail – cristina.bobirca@api.md. Pentru informații suplimentare: tel.: 022/210602 (persoană de contact – Cristina Bobîrcă).

//TERMENI DE REFERINȚĂ//

pentru selectarea unei companii care va presta servicii de creare a identității vizuale

Asociația Presei Independente (API) anunță un concurs pentru selectarea unei companii specializate care va oferi asistență profesionistă în domeniul dezvoltării identității vizuale pentru organizațiile neguvernamentale.

Compania selectată va presta servicii de rebranding, care vor include, dar nu se vor rezuma la următoarele: - elaborarea unui concept de rebranding, inclusiv un nou logo al API; - elaborarea ghidului identității vizuale; - elaborarea designului pachetului de materiale de vizibilitate. Scopul final al strategiei de rebranding este consolidarea imaginii și autorității instituționale a API și valorificarea potențialului de impact pe care îl poate avea API pe piața de media din Republica Moldova.  

Context

API este o organizație necomercială constituită în 1997, care promovează și oferă asistență pentru dezvoltarea durabilă a organizațiilor media și a jurnaliștilor independenți la nivel național și regional, prin consolidarea capacităților profesionale, creșterea rezilienței și îmbunătățirea politicilor publice în domeniul mass-media.

Mai multe informații despre API pot fi găsite pe pagina web www.api.md.

Obiectivul concursului constă în selectarea unei companii specializate care va presta următoarele servicii:

 • elaborarea conceptului de rebranding;
 • elaborarea ghidului identității vizuale (reîmprospătarea/stilizarea logo-ului API sau elaborarea unui nou logo, culori, fonturi etc.);
 • elaborarea designului pachetului de materiale de vizibilitate: roll-up, banner, cărți de vizită, foaie cu antet, agenda/carnet, mapă, pix, calendar, legitimație de serviciu, diplomă, plic, invitație pagină word, power point, excel, semnătură email, cover photo – rețele de socializare).

Ghidul de identitate vizuală și pachetul de materiale de vizibilitate vor fi prezentate în format accesibil și ușor de utilizat de către beneficiar.

Cerințe de eligibilitate pentru compania executoare:

 • să fie persoană juridică rezidentă în R. Moldova și să aibă experiență de cel puțin 2-3 ani în domeniu;
 • să prezinte exemple ale unor lucrări similare, elaborate anterior;
 • să aibă o viziune de ansamblu și abordare creativă;
 • să ofere o scrisoare de garanție, prin care asigură că va fi flexibilă în procesul de colaborare și de executare a sarcinilor într-un timp restrâns, conform cerințelor API.

Dosarul de participare la concurs va conține:

 • CV-ul companiei, inclusiv portofoliul de prezentare a lucrărilor similare realizate și cel puțin o scrisoare de recomandare din partea clienților cărora li s-au prestat anterior servicii similare;
 • conceptul general de rebranding (cel mult 1 pagină);
 • scrisoarea de garanție, prin care confirmă că va fi flexibilă în procesul de colaborare și de executare a sarcinilor;
 • oferta financiară pentru prestarea serviciilor solicitate, în MDL.

Notă: ofertele vor fi evaluate în baza criteriului cost-eficiență.

Perioada de executare a serviciilor

Compania selectată va trebui să asigure executarea serviciilor solicitate conform unui calendar convenit cu API.

Data limită de prezentare a dosarelor: 11 iulie 2022, ora 10:00. Dosarele pot fi expediate prin e-mail – cristina.bobirca@api.md. Pentru informații suplimentare: tel.: 022/210602 (persoană de contact – Cristina Bobîrcă).