Termen Extins!! Concurs de selecție a unui expert/experte în domeniul facilitarea agendei comune de advocacy pentru politici publice mai incluzive care vizează reducerea ratei NEET

Consiliul Național al Tineretului din Moldova anunță concurs de selecție a unui expert/experte în domeniul facilitarea agendei comune de advocacy pentru politici publice mai incluzive care vizează reducerea ratei NEET și care va facilita organizațiile participante în program să monitorizeze politicile publice și să realizeze campanii de advocacy. Această activitate are loc în cadrul proiectului „Oportunități mai bune pentru tinerii și tinerele care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă (Inițiativa de Incluziune a Tinerilor și Tinerelor NEET)”, implementat de Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Consiliul Național al Tineretului din Moldova, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare și Agenția pentru Dezvoltare Regională din Transnistria, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia.

Scopul programului vizează împuternicirea organizațiilor societății civile în vederea monitorizării și dezvoltării serviciilor pentru tinerii NEET în Moldova, îmbunătățirii modalității de livrare și integrării sociale a tinerilor prin intermediul serviciilor de suport, precum și participarea la activități de instruire (online și offline) și activități practice de promovare și monitorizare a serviciilor de suport adresate tinerilor NEET.

Obiectivele concursului:

Facilitarea agendei comune de advocacy pentru politici publice mai incluzive care vizează reducerea ratei NEET

Sarcini și responsabilități:

Desfășurarea ședințelor de mentorship/consultanță cu organizațiile participante în program;

-Ghidarea ONG-urilor și definitivarea analizelor de politici cu recomandări pentru reducerea ratei tinerilor NEET;

– Susținerea ONG-urilor în definitivarea planurilor de advocacy și  implementarea campaniilor de advocacy.

Cerințe specifice față de candidați

– Studii superioare în drept, politici publice, sociologie sau alte domenii relevante;

– Experiență de lucru cu tinerii NEET și cu OSC-urile din Republica Moldova;

– Experiență în elaborarea analizelor de politici publice și advocacy;

– Abilități de mentorship/ghidare;

– Abilități bune de comunicare și interacțiune cu reprezentanții societății civile.

Dosarul candidatului/ei trebuie să conțină:

  • CV-ul actualizat incluzând date privind experiență în furnizarea serviciilor de consultanță, analize de politici publice, lucru cu tinerii NEET și advocacy;
  • Scrisoarea de intenție;
  • Oferta financiară, cu indicarea onorariului net pentru o zi de lucru.

Dosarul va fi expediat prin e-mail la adresa: cntm.corespondenta@gmail.com cu indicarea în linia de subiect ”Concurs de selectare expert _ facilitarea agendei comune de advocacy”.

Termen limită de expediere a dosarului: 12 iunie 2022.

Doar candidații preselectați vor fi contactați.

Dosarele incomplete nu vor fi examinate.

Pentru informații suplimentare vă invităm să vă adresați către Mihaela Borcoi-Frosineac la tel: 079045992 sau e-mail: mihaela.borcoi@cntm.md

ANEXA 1

CRITERIILE DE EVALUARE A EXPERTULUI/EXPERTEI

CRITERIUL DE EVALUARE PUNCTAJUL MAXIM
1. Experiența candidatului/candidatei în lucru cu tinerii NEET și cu OSC-le din Republica Moldova 25
2. Experiență în elaborarea analizelor de politici publice și advocacy; 30
3. Capacitatea de ghidare /mentorship; 15
4. Capacitățile de comunicare și interacțiune cu reprezentanții societății civile
5.Oferta financiară                                                                                          15                                             
15
TOTAL                                                                                                           100