Termen extins: HelpAge International angajează Asistent Finanțe HelpAge International angajează Asistent Finanțe 

Funcția anunțată: Asistent Finanțe 

Locul: or. Chișinău

Solicitant (angajator): HelpAge International, Moldova

Tipul de contract: Contract pe termen de 3 luni cu posibilitate de prelungire

Perioada de lucru estimată: începând cu luna mai 2022

Termen limită pentru aplicare:  15 mai 2022

Informații generale

HelpAge International lucrează împreună cu parteneri și cu o rețea globală diversă din care fac parte peste 150 de organizații din 85 de țări, acordând suport pentru milioane de persoane în vârstă să trăiască în siguranță, demn, activ și sănătos. Prin parteneriatele și colaborările noastre, ne propunem să asigurăm includerea persoanelor în vârstă în societate și ne străduim să oferim o lume justă și echitabilă pentru toți, indiferent de vârsta lor. În prezent, HelpAge International lucrează pentru depășirea crizei ucrainene și a lansat un program de suport pentru refugiații care sosesc în Moldova, ce include asistență financiară în numerar, distribuții de produse alimentare și non-alimentare, asistența psihologică primară și de protecție a sănătății mintale și alte tipuri de suport

 

Asistentul(a) Finanțe va fi responsabil(ă) de oferirea suportului zilnic în domeniul  financiar pentru personalul HelpAge și activitățile programului. Printre responsabilități enumerăm:

 • verificarea încasărilor și plăților în numerar/ facturi/ vouchere și documente justificative conform cerințelor organizației și donatorului.
 • monitorizarea achitării facturilor pentru personal si furnizori.
 • asigurarea achitării prompte și eficiente a tuturor facturilor.
 • elaborarea rapoartelor lunare de cheltuieli la timp.
 • verificarea tuturor tranzacțiilor lunare și asigurarea ca veniturile și cheltuielile să fie încasate în categoriile bugetare relevante și că sunt înregistrate într-o manieră care satisface cerințele organizației și ale auditorului.
 • menținerea și asigurarea că toate informațiile financiare sunt organizate eficient în sistemul de evidență și arhivate în perioadele de timp relevante.
 • acordarea suportului necesar pentru personalul Programului în elaborarea bugetelor de proiect și a bugetelor pentru propuneri.

Calificări:

 • Experiență de lucru în domeniul financiar
 • Excelente abilități de analiză, planificare și management
 • Competențe de utilizator IT, inclusiv cunoștințe avansate despre foile de calcul
 • Abilități organizatorice și capacitatea de a stabili priorități în mod efficient.
 • Abilitatea de a munci sub presiune cu respectarea termenelor limită;
 • Cunoașterea limbii română și rusă și cunoașterea limbii engleze este binevenită.

Aplicare la concurs

Persoanele interesate vor depune în limba engleză dosarul de aplicare care va conține obligatoriu:

 • Scrisoare de intenție în care să descrieți, succint, experiența în domenii relevante sarcinii;
 • CV-ul;

Notă: La această etapă, vă rugăm să nu expediați scrisori de recomandare sau copii ale diplomelor sau certificatelor.

Dosarul de aplicare poate fi depus până la data de 15 mai  2022, la adresa de email: officehelpage@gmail.com cu titlul ”Concurs Asistent Finanțe”, în format electronic sau pe suport de hârtie prin poștă sau fizic la adresa: Moldova, mun. Chișinău, MD-2005, Str. Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 431, HelpAge International. Interviul se va desfășura în limbile engleză și/sau română.

HelpAge își rezervă dreptul de a refuza candidații care nu aplică setul complet de documente, care aplică după termenul limită indicat sau care nu se încadrează în calificările solicitate pentru această funcție, fără a fi notificați.

Informații suplimentare la nr. de tel: +373 22 225098, 060450560, persoană de contact Renata Rusu.

În conformitate cu politica de Salvgardare:

HelpAge International se angajează să protejeze comunitățile cu care lucrăm, partenerii noștri, personalul și orice alte persoane cu care intrăm în contact. Prin urmare, veți fi, de asemenea, responsabil(ă) pentru: Prevenirea abuzului din partea oamenilor și proiectelor noastre pentru oricine este vizat de munca noastră.