HelpAge International angajează Manager de Program UmanitarHelpAge International angajează Manager de Program Umanitar

Funcția anunțată: Manager de Program Umanitar

Locul: or. Chișinău

Solicitant (angajator): HelpAge International (HAI), Moldova

Tipul de contract: Contract pe termen de 3 luni cu posibilitate de prelungire până la un an

Perioada de lucru estimată: începând cu luna mai 2022

Termen limită pentru aplicare: 15 mai  2022,

Informații generale

HelpAge International lucrează împreună cu parteneri și cu o rețea globală diversă din care fac parte peste 150 de organizații din 85 de țări, acordând suport pentru milioane de persoane în vârstă să trăiască în siguranță, demn, activ și sănătos. Prin parteneriatele și colaborările noastre, ne propunem să asigurăm includerea persoanelor în vârstă în societate și ne străduim să oferim o lume justă și echitabilă pentru toți, indiferent de vârsta lor. În prezent, HelpAge International lucrează pentru depășirea crizei ucrainene și a lansat un program de suport pentru refugiații care sosesc în Moldova, ce include asistență financiară în numerar, distribuții de produse alimentare și non-alimentare, asistența psihologică primară și de protecție a sănătății mintale și alte tipuri de suport.

La moment suntem în căutarea unui Manager de Program Umanitar responsabil de managementul general al răspunsului umanitar în Moldova, care va include proiectarea și pregătirea propunerilor și implementarea proiectului.

Unele responsabilități includ, dar nu se limitează la:

 • Asigurarea calității și implementării la timp a activităților de răspuns în conformitate cu politicile organizaționale HAI, cele mai bune practici și cerințele interne sau cele ale donatorilor.
 • Acordarea suportului necesar cadrului de Monitorizare & Evaluare stabilit, prin colectarea datelor și oferirea informațiilor pentru implementarea și raportarea calitativă a proiectelor.
 • Acordarea suportului organizațiilor partenere în proiectarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea și raportarea activităților proiectului pe partea de management al proiectului
 • Monitorizarea situației din Moldova și a celei de urgență în evoluție pentru a ajusta proiectele și strategiile de răspuns
 • Coordonarea muncii echipei de program cu echipa de servicii de asistență (logistică, achiziții, IT, HR și finanțe).
 • Asigurarea securității întregului personal și a activelor în conformitatea cu standardele externe și cerințele interne
 • Colaborarea cu organizațiile partenere și membrii rețelei pentru a asigura un răspuns coordonat de înaltă calitate
 • Participarea la grupurile de lucru pe țară și la alte instanțe relevante în numele HelpAge
 • Asigurarea capacității personalului intern și a organizațiilor partenere.

Calificări și experiență

 • Experiență profesională de cel puțin 3 ani în cadrul unei organizații umanitare și/sau de dezvoltare
 • Experiență dovedită în asistență umanitară în situații de urgență complexe
 • Cunoașterea tuturor etapelor managementului ciclului programului și a standardelor de calitate în programele umanitare, inclusiv a mecanismelor de salvgardare și responsabilitate
 • Abilitatea de a lucra independent și de a demonstra abilități organizatorice și de rezolvare a problemelor
 • Capacitate dovedită de a lucra într-un mediu de echipă divers și multicultural, cu sensibilitate adecvată la normele sociale și culturale
 • Cunoașterea pachetul – Word, Excel, Email
 • Fluență în limba engleză, română, ucraineană și/sau rusă, vorbit și scris

Aplicare la concurs

Persoanele interesate vor depune în limba engleză dosarul de aplicare care va conține obligatoriu:

 • Scrisoare de intenție în care să descrieți, succint,  experiența în domenii relevante sarcinii;
 • CV-ul;

Notă: La această etapă, vă rugăm să nu expediați scrisori de recomandare sau copii ale diplomelor sau certificatelor.

Dosarul de aplicare poate fi depus până la data de 15 mai 2022, la adresa de email: officehelpage@gmail.com cu titlul ”Concurs Manager de Program Umanitar”, în format electronic sau pe suport de hârtie prin poștă sau fizic la adresa: Moldova, mun. Chișinău, MD-2005, Str. Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 431, HelpAge International.

HelpAge își rezervă dreptul de a refuza candidații care nu aplică setul complet de documente, care aplică după termenul limită indicat sau care nu se încadrează în calificările solicitate pentru această funcție, fără a fi notificați.

Informații suplimentare la nr. de tel: +373 22 225098, 060450560, persoană de contact Renata Rusu.

În conformitate cu politica de Salvgardare:

HelpAge International se angajează să protejeze comunitățile cu care lucrăm, partenerii noștri, personalul și orice alte persoane cu care intrăm în contact. Prin urmare, veți fi, de asemenea, responsabil(ă) pentru: Prevenirea abuzului din partea oamenilor și proiectelor noastre pentru oricine este vizat de munca noastră.