APSCF angajează consultant cu experiență internațională pentru prestarea serviciilor de consultanță în domeniul achizițiilor serviciilor sociale

 

 

TERMENI DE REFERINŢĂ

Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor serviciilor sociale

APSCF angajează consultant cu experiență internațională pentru prestarea serviciilor de consultanță în domeniul achizițiilor serviciilor sociale.

Context

Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) este o rețea de 62 de organizații neguvernamentale de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv din regiunea transnistreană, care acționează pentru crearea unui cadru coerent și funcțional de dezvoltare a factorilor de decizie, a mecanismelor și practicilor de implementare, asigurând respectarea și protecția reală a copilului și familiei. Pentru mai multe informații accesați linkul http://aliantacf.md/.

Odată cu evoluția cadrului legislativ în domeniul serviciilor sociale pe de o parte, dar și dezvoltarea rețelei de prestatori privați inclusiv din societatea civilă, pe de alta, sunt tot mai necesare clarități asupra mecanismelor de contractare și finanțare a serviciilor sociale. Având în vedere acoperirea națională pe care o are rețeaua, dar și faptul că o bună parte din ONG-urile membre sunt prestatori de servicii sociale, APSCF în parteneriat și cu suportul Caritas Austria implementează, în perioada 2020 - 2021, Proiectul ”Consolidarea capacităților de advocacy a membrilor APSCF privind mecanismul de contractare a serviciilor sociale.

Scopul proiectului este de a oferi acces grupurilor vulnerabile la servicii accesibile, relevante și de înaltă calitate, prestate de structurile publice și private. Activitățile proiectului sunt orientate spre consolidarea capacitaților ONG-urilor membre APSCF pentru promovarea și sporirea accesului la mecanismele de contractare și finanțare a serviciilor sociale.

Contractarea serviciilor sociale prin intermediul procedurilor de achiziții publice în Republica Moldova rămâne în continuare o provocare, atât pentru autoritățile contractante, cât și pentru prestatorii de servicii sociale. Este binevenită reglementarea prevăzută de art. 59 a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice (achiziția serviciilor sociale și a altor servicii specifice), ce a făcut delimitarea corespunzătoare a procurării acestor servicii de alte servicii. Spre regret, această procedură până în prezent este una doar teoretică, neavând aplicabilitate practică din lipsa instrumentelor de implementare necesare.

APSCF intenționează să ofere suport autorităților contractante în aplicarea reglementării prevăzute de art. 59 a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice prin intermediul elaborării unui ghid privind aplicarea procedurii de achiziție publică a serviciilor sociale, cât și organizarea unor instruiri în acest sens.

  1. Scopul

Scopul serviciilor de consultanță constă în elaborarea unui ghid și a unui modul de instruire privind procurarea serviciilor sociale.

 

3. Detalii despre livrarea serviciilor de consultanță

În scopul implementării obiectivelor stabilite consultantul urmează să considere activitățile incluse la p. 4 al acestor Termeni de Referință.

4. Livrabile și termene limită

 

Activități

Livrabile

Termene limită* și nr de zile lucrătoare

1.

Consultanță la elaborarea unui ghid privind aplicarea procedurii de achiziție publică a serviciilor sociale în temeiul prevederilor art. 59 a Legii 131/2015

ghid privind aplicarea procedurii de achiziție publică a serviciilor sociale

10 zile

Mai - Iunie 2022

2.

elaborarea unui modul de instruire privind aplicarea procedurii de achiziție publică a serviciilor sociale

modul de instruire privind aplicarea procedurii de achiziție publică a serviciilor sociale

2 zile

Mai -Iunie  2022

3.

Suport la ajustarea, la necesitate, a unor proceduri pentru a facilita achiziția publică a serviciilor sociale de către ONG-uri în temeiul art. 59 a Legii nr. 131/2015

Propuneri de ajustare a legislației

1zi

Mai-Iunie 2022

TOTAL:

13 zile

* Termenele limită vor fi concretizate și definitivate la semnarea Contractului de consultanță.

5. Calificare și experiență

  • Studii universitare sau post-universitare în domeniul Achizițiilor publice, Finanțe publice, Administrație publică, Drept și/ sau alte domenii relevante;
  • Experiență internațională și cunoștințe vaste despre cadrul legal internațional în domeniul achizițiilor publice a serviciilor sociale;
  • Experiență de activitate, consultanță sau cercetare de min. 3 ani în domeniul achizițiilor publice și în domeniul asistenței sociale, inclusiv a serviciilor sociale și alte domenii conexe;
  • Cunoașterea foarte bună a contextului, a cadrului legal referitor la finanțarea și achiziția serviciilor sociale, asistența socială etc;
  • Experiență de lucru, inclusiv comunicare cu autoritățile publice centrale și locale, cu organizațiile societății civile și partenerii de dezvoltare.

6. Managementul consultanței

Expertul va planifica și coordona toate activitățile cu echipa Secretariatului APSCF.

Pentru realizarea scopului și activităților menționate mai sus, APSCF va facilita comunicarea cu autoritățile relevante.

7. Condiții de depunere a dosarului

 

  • Scrisoarea de intenție cu indicarea ofertei tehnice și financiare (suma EUR NET**/ zi de consultanță);
  • CV-ul expertului.

** suma NET este acea sumă pe care o primește consultantul în contul său bancar și nu conține nici o taxă sau impozit. Toate taxele și impozitele aferente serviciilor prestate vor fi calculate și transferate de către APSCF în conformitate cu legislația în vigoare.

 

APSCF va calcula costul final al ofertei financiare (valoarea ofertei) aplicând toate taxele și impozitele conform legislației în vigoare la data limită a concursului asupra ofertei NET recepționate.

Termen limită pentru depunerea dosarelor – 10 mai 2022.

Dosarele vor fi trimise prin e-mail la adresa ipopusoi@aliantacf.md cu indicare la tema mesajului "Oferta servicii de consultanță internațională- Achiziția serviciilor publice".