Termen extins 1: HelpAge International angajează Ofițer Achiziții HelpAge International angajează Ofițer Achiziții

Funcția anunțată: Ofițer Achiziții

Locul: or. Chișinău

Solicitant (angajator): HelpAge International, Moldova

Tipul de contract: Contract pe termen de 3 luni cu posibilitate de prelungire

Perioada de lucru estimată: începând cu luna mai 2022

Termen limită pentru aplicare: 25 aprilie 2022

Informații generale

HelpAge International lucrează împreună cu parteneri și cu o rețea globală diversă din care fac parte peste 150 de organizații din 85 de țări, acordând suport pentru milioane de persoane în vârstă să trăiască în siguranță, demn, activ și sănătos. Prin parteneriatele și colaborările noastre, ne propunem să asigurăm includerea persoanelor în vârstă în societate și ne străduim să oferim o lume justă și echitabilă pentru toți, indiferent de vârsta lor. În prezent, HelpAge International lucrează pentru depășirea crizei ucrainene și a lansat un program de suport pentru refugiații care sosesc în Moldova, ce include asistență financiară în numerar, distribuții de produse alimentare și non-alimentare, asistența psihologică primară și de protecție a sănătății mintale și alte tipuri de suport.

Suntem în căutarea unui Ofițer de Achiziții responsabil(ă) de asigurarea cu echipamente, consumabile, materiale și servicii la cel mai bun preț și calitate posibile și utilizarea eficientă a resurselor HelpAge. Această poziție este responsabilă pentru toate achizițiile zilnice ca răspuns la situațiile de urgență, inclusiv înregistrarea, supravegherea și stocarea tuturor inventarelor fizice ale proiectului, inclusiv stocurile majore. Alte responsabilități cheie sunt:

 • Pregătirea comenzilor pentru procurarea mărfurilor și bunurilor necesare programului și în conformitate cu termenii și condițiile stipulate în acordul de grant respectiv.
 • Întocmirea unei liste a tuturor potențialilor vânzători/furnizori cu informațiile necesare
  a) tipul de bunuri și materiale disponibile, b) capacitate, c) lista de prețuri etc.
 • Întocmirea unei liste a tuturor potențialilor transportatori cu informațiile necesare
  a) tipuri de transport, b) capacitate, c) distanță etc.
 • Coordonarea între vânzători/furnizori, depozitari centrali și cei din teren.
 • Asigurarea menținerii unui inventar adecvat și actualizat al tuturor mărfurilor primite și predate.

Calificări și experiență

 • Calificarea academică și experiență relevantă.
 • Experiență demonstrată în planificarea, supravegherea și monitorizarea proiectelor
 • Cunoștințe IT, inclusiv Microsoft Word, Excel, PowerPoint și Outlook și capacitatea dovedită de a utiliza MIS pentru urmărirea bunurilor/mărfurilor achiziționate.
 • Abilități interpersonale puternice și abilitate dovedită în relația cu personalul și autoritățile guvernamentale.
 • Capacitatea de a lucra în situații dificile și stresante.
 • Abilități de comunicare în engleză, verbal și în scris, de preferință, să aveți un nivel intermediar de engleză.
 • Experiență de lucru cu organizații neguvernamentale și organizații internaționale va constitui un avantaj;

Aplicare la concurs

Persoanele interesate vor depune în limba engleză dosarul de aplicare care va conține obligatoriu:

 • Scrisoare de intenție în care să descrieți, succint,  experiența în domenii relevante sarcinii;
 • CV-ul;

Notă: La această etapă, vă rugăm să nu expediați scrisori de recomandare sau copii ale diplomelor sau certificatelor.

Dosarul de aplicare poate fi depus până la data de 25 aprilie 2022, la adresa de email: officehelpage@gmail.com cu titlul ”Concurs Ofițer Achiziții”, în format electronic sau pe suport de hârtie prin poștă sau fizic la adresa: Moldova, mun. Chișinău, MD-2005, Str. Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 431, HelpAge International.

HelpAge își rezervă dreptul de a refuza candidații care nu aplică setul complet de documente, care aplică după termenul limită indicat sau care nu se încadrează în calificările solicitate pentru această funcție, fără a fi notificați.

Informații suplimentare la nr. de tel: +373 22 225098, 060450560, persoană de contact Renata Rusu.

 

În conformitate cu politica de Salvgardare:

HelpAge International se angajează să protejeze comunitățile cu care lucrăm, partenerii noștri, personalul și orice alte persoane cu care intrăm în contact. Prin urmare, veți fi, de asemenea, responsabil(ă) pentru: Prevenirea abuzului din partea oamenilor și proiectelor noastre pentru oricine este vizat de munca noastră.