Termen extins 1 : HelpAge International angajează Asistent Finanțe și Administrare HelpAge International angajează Asistent Finanțe și Administrare

Funcția anunțată: Asistent Finanțe și Administrare

Locul: or. Chișinău

Solicitant (angajator): HelpAge International, Moldova

Tipul de contract: Contract pe termen de 3 luni cu posibilitate de prelungire

Perioada de lucru estimată: începând cu luna mai 2022

Termen limită pentru aplicare: 25 aprilie 2022

Informații generale

HelpAge International lucrează împreună cu parteneri și cu o rețea globală diversă din care fac parte peste 150 de organizații din 85 de țări, acordând suport pentru milioane de persoane în vârstă să trăiască în siguranță, demn, activ și sănătos. Prin parteneriatele și colaborările noastre, ne propunem să asigurăm includerea persoanelor în vârstă în societate și ne străduim să oferim o lume justă și echitabilă pentru toți, indiferent de vârsta lor. În prezent, HelpAge International lucrează pentru depășirea crizei ucrainene și a lansat un program de suport pentru refugiații care sosesc în Moldova, ce include asistență financiară în numerar, distribuții de produse alimentare și non-alimentare, asistența psihologică primară și de protecție a sănătății mintale și alte tipuri de suport

 

Asistentul(a) Finanțe și Administrare va fi responsabil(ă) de oferirea suportului zilnic în domeniul  financiar și administrative pentru personalul HelpAge și activitățile programului. Printre responsabilități enumerăm:

 • Oferirea suportului administrativ pentru
  • întreg programul HelpAge International Moldova și asigurarea că cerințele legale pentru oficiu, personal și consultanți sunt îndeplinite și programul este derulat în conformitate cu procedurile HelpAge și ale donatorilor;
  • conferințe, mese rotunde, instruiri și pentru toate activitățile proiectului, lucrând în strânsă legătură cu grupurile de suport a persoanelor în vârstă și ONG-urile în calitate de principali destinatari ai fondurilor proiectelor;
 • acordarea suportului necesar managerului financiar cu toate sarcinile administrative și logistice (încheierea contractelor, imprimări, scanări ș.a.). Sarcina nu va include contabilitatea financiară.
 • efectuarea vizitelor ocazionale în teritoriu la locațiile proiectului pentru a sprijini coordonatorii locali în monitorizarea activităților proiectului;
 • menținerea și implementarea sistemelor şi procedurilor referitoare la managementul oficiului, managementul materialelor şi serviciilor.

Essential:

 • Cel puțin 2 ani de experiență în managementul oficiului, inclusiv organizarea de călătorii, conferințe/ workshop-uri
 • Abilități organizatorice și capacitatea de a stabili priorități în mod eficient, capabil(ă) să lucreze sub presiune și să facă față termenelor limită
 • Cunoștințe de calculatoare și echipamente de birou – procesare de text, foi de calcul, Windows, e-mail, utilizarea și întreținerea aparatului de fax, imprimanta etc.
 • Cunoașterea limbilor română și rusă, iar cunoașterea limbii engleze este binevenită.

Aplicare la concurs

Persoanele interesate vor depune în limba engleză dosarul de aplicare care va conține obligatoriu:

 • Scrisoare de intenție în care să descrieți, succint,  experiența în domenii relevante sarcinii;
 • CV-ul;

Notă: La această etapă, vă rugăm să nu expediați scrisori de recomandare sau copii ale diplomelor sau certificatelor.

Dosarul de aplicare poate fi depus până la data de 25 aprilie 2022, la adresa de email: officehelpage@gmail.com cu titlul ”Concurs Asistent Finanțe și Administrare”, în format electronic sau pe suport de hârtie prin poștă sau fizic la adresa: Moldova, mun. Chișinău, MD-2005, Str. Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 431, HelpAge International. Interviul se va desfășura în limbile engleză și/sau română.

HelpAge își rezervă dreptul de a refuza candidații care nu aplică setul complet de documente, care aplică după termenul limită indicat sau care nu se încadrează în calificările solicitate pentru această funcție, fără a fi notificați.

Informații suplimentare la nr. de tel: +373 22 225098, 060450560, persoană de contact Renata Rusu.

În conformitate cu politica de Salvgardare:

HelpAge International se angajează să protejeze comunitățile cu care lucrăm, partenerii noștri, personalul și orice alte persoane cu care intrăm în contact. Prin urmare, veți fi, de asemenea, responsabil(ă) pentru: Prevenirea abuzului din partea oamenilor și proiectelor noastre pentru oricine este vizat de munca noastră.