Termen extins: HelpAge International angajează Ofițer Comunicare HelpAge International angajează Ofițer Comunicare

Funcția anunțată: Ofițer Comunicare

Locul: or. Chișinău

Solicitant (angajator): HelpAge International, Moldova

Tipul de contract: Contract pe termen de 3 luni cu posibilitate de prelungire

Perioada de lucru estimată: începând cu luna aprilie 2022

Termen limită pentru aplicare: 10 aprilie 2022

 

Informații generale

HelpAge International lucrează împreună cu parteneri și cu o rețea globală diversă din care fac parte peste 150 de organizații din 85 de țări, acordând suport pentru milioane de persoane în vârstă să trăiască în siguranță, demn, activ și sănătos. Prin parteneriatele și colaborările noastre, ne propunem să asigurăm includerea persoanelor în vârstă în societate și ne străduim să oferim o lume justă și echitabilă pentru toți, indiferent de vârsta lor. În prezent, HelpAge International lucrează pentru depășirea crizei ucrainene și a lansat un program de suport pentru refugiații care sosesc în Moldova, ce include asistență financiară în numerar, distribuții de produse alimentare și non-alimentare, asistența psihologică primară și de protecție a sănătății mintale și alte tipuri de suport.

Ofițerul de comunicare va fi responsabil(ă) pentru creșterea vizibilității și promovarea activităților HelpAge în Moldova în contextul umanitar al crizei ucrainene actuale și nu numai, prin colaborări cu mass-media, publicare și informare și prin activități de advocacy și campanii. Unele dintre responsabilități sunt prezentate mai jos, dar nu ne limităm doar la acestea:

Sarcinile propuse

Ofițerul de comunicare va:

 • crea profilul/imaginea HelpAge International Moldova cu impact asupra tuturor entităților relevante din țară atât guvernamentale, cât și neguvernamentale, asigurând vizibilitate, comunicare și informare despre organizație și activitățile acesteia legate de criza din Ucraina și nu numai.
 • proiecta diferite modalități de comunicare pentru ca informația să ajungă la persoanele în vârstă, la decidenți și publicul cheie și va coordona activitățile de comunicare pentru a susține comunicarea și advocacy în domeniile cheie ale HelpAge în Moldova;
 • menține și dezvolta relația cu reprezentanții mass-media, va organiza evenimente cu participarea mass-mediei și va asigura distribuirea maximal posibilă a informației în toată mass-media națională, va crea și menține o bază de date media;
 • coordona transpunerea agendei globale a campaniei HelpAge și a campaniilor naționale ale HelpAge în Moldova, de exemplu, campania HelpAge: „Age Demands Action”.
 • fi implicat(ă) la elaborarea, editarea și distribuirea publicațiilor regulate, materialelor informaționale (buletine informative, studii de caz, mesaje pe rețelele sociale, rezumate din cadrul conferințelor proiectelor, broșuri, pliante, etc);
 • dezvolta și administra site-ului HelpAge Moldova, (veți fi responsabil(ă) pentru conținut și actualizări), va gestiona conturilor de socializare (Facebook, Instagram etc.).

Calificări și experiență

 • cel puțin 3 ani de experiență de succes într-o poziție similară cu accent pe domeniul ajutorului umanitar;
 • studii superioare în unul din domeniile: jurnalism, comunicare, științe politice sau alte domenii relevante;
 • abilități excelente de comunicare inclusiv cu persoane social-vulnerabile, persoane afectate de violența în familie, persoane în etate, alte grupuri de populație;
 • o bună înțelegere și cunoaștere a drepturilor persoanelor în vârstă în diverse domenii, cum ar fi protecția socială, sănătatea etc.
 • capacitatea de a scrie accesibil pentru diferite audiențe și de a interpreta informații pentru acestea;
 • cunoștințe în editare, corectare, producție și gestionare a materialelor informative;
 • se vor aprecia calități precum automotivația, proactivitatea, organizarea, responsabilitatea și capabilitatea de a face față termenelor limită de realizare a sarcinilor;
 • abilități excelente de comunicare interpersonală, verbală și scrisă, cu calități de diplomație și toleranță;
 • disponibilitatea de a se deplasa în afara Chișinăului în localitățile de implementare a proiectelor HelpAge International;
 • abilități în domeniul IT, design web și abilități de publicare pe rețelele sociale;
 • abilități de comunicare verbal și în scris, în română și rusă (opțional) și, de preferință, să aveți un nivel intermediar de engleză, atât scris, cât și vorbit.
 • experiență de lucru cu organizații neguvernamentale și organizații internaționale va constitui un avantaj;

Aplicare la concurs

Persoanele interesate vor depune în limba engleză dosarul de aplicare care va conține obligatoriu:

 • Scrisoare de intenție în care să descrieți, succint,  experiența în domenii relevante sarcinii;
 • CV-ul;

Notă: La această etapă, vă rugăm să nu expediați scrisori de recomandare sau copii ale diplomelor sau certificatelor.

Dosarul de aplicare poate fi depus până la data de 10 aprilie 2022, la adresa de email: officehelpage@gmail.com cu titlul ”Concurs Ofițer Comunicare HelpAge”, în format electronic sau pe suport de hârtie prin poștă sau fizic la adresa: Moldova, mun. Chișinău, MD-2005, Str. Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 431, HelpAge International.

HelpAge își rezervă dreptul de a refuza candidații care nu aplică setul complet de documente, care aplică după termenul limită indicat sau care nu se încadrează în calificările solicitate pentru această funcție, fără a fi notificați.

Informații suplimentare la nr. de tel: +373 22 225098, 060450560, persoană de contact Renata Rusu.

 

În conformitate cu politica de Salvgardare promovată de către Organizația noastră vă anunțăm că:

HelpAge International se angajează să protejeze comunitățile cu care lucrăm, partenerii noștri, personalul și orice alte persoane cu care colaborăm. Prin urmare, veți fi, de asemenea, responsabil(ă) pentru: Prevenirea abuzului din partea oamenilor și proiectelor noastre pentru oricine este vizat de munca noastră.