Director Sucursală (Bancă)Obiectivul postului:
Asigura managementul activității sucursalei Băncii  in conformitate cu prevederile legislației in vigoare, a reglementarilor interne si competentelor aprobate.

Responsabilitati specifice:

 • Gestionează activitățile operaționale si comerciale ale sucursalei in conformitate cu cerințele legislației in vigoare, reglementările interne si limitele de autoritate.
 • Reprezintă banca in relațiile cu clienții persoane fizice si juridice care se deservesc in cadrul sucursalei.
 • Coordonează activitatea de atragere de clienți noi, fidelizară a clienților existenți in sucursala, promovare a produselor/ serviciilor Băncii.
 • Coordonează activitatea de vânzare a produselor/ serviciilor băncii de către salariații sucursalei si asigura masurile necesare pentru calitatea servirii clienților.
 • Monitorizează corectitudinea deschiderii, modificării, închiderii conturilor clienților, respectarea cerințelor privind identificarea clienților din sucursala.
 • Gestionează activitatea casieriei sucursalei, verifica corectitudinea plasării cursurilor de schimb valutar, completării registrelor de casa.
 • Coordonează activitatea de creditare in cadrul sucursalei, inclusiv acordarea creditelor conform țintelor stabilite, monitorizează portofoliul de credite existent administrat de sucursala, verifica corectitudinea administrării dosarelor de credit in sucursalei.
 • Coordonează activitatea de atragere a depozitelor de la clienți in conformitate cu tintele stabilite, monitorizează portofoliul de depozite atras de sucursalei.
 • Monitorizează administrarea corecta a dosarelor clienților si verifica periodic conținutul acestora din punct de vedere al respectării cerințelor legale si a reglementarilor in vigoare.
 • Urmărește operațiunile efectuate de clienți la ghișeele sucursalei in scopul prevenirii si combaterii spălării banilor si finanțării terorismului in conformitate cu cerințele legale si reglementările in vigoare.
 • Monitorizează plasarea corecta a informației pe panoul din sucursalei, coordonează notificarea/ informarea clienților despre modificarea condițiilor de deservire, tarifelor, comisioanelor, ratelor dobânzii.
 • Înregistrează si raportează disfuncționalitățile apărute in activitatea sucursalei, conform reglementarilor in vigoare.
 • Stabilește obiectivele individuale pentru salariații din cadrul filialei, monitorizează si evaluează periodic gradul de realizare a obiectivelor de către salariații din subordine.
 • Evaluează periodic competentele angajaților din cadrul filialei si asigura participarea acestora la programe de dezvoltare si instruire organizate de Banca.

 
Cerinte specifice:
 respectarea criteriilor stabilite de BNM fata de administratorii Băncilor
Studii : superioare economice
Vechime :

 • minima in activitate: 5  ani,  din care:
 • minim:.5  ani in institutii financiar-bancare;
 • minim: 3 ani in activitati de conducere.

Cunostinte aditionale :

 • Limba engleza – nivel intermediar
 • Cunoașterea aplicațiilor informatice – nivel intermediar  

Competente :

 • Aptitudini: de luare a deciziilor, de comunicare, de negociere, de analiza si sinteza, de organizare, de evaluare a informațiilor si riscurilor, de autocontrol in situații de stres, responsabilitate si promptitudine;
 • Atitudini: orientare catre client, abordare strategica, orientare catre rezultate si performanta, dezvoltarea echipei, gandire inovatoare, trairea si promovarea diversitatii, manifestarea principiilor etice ale bancii.

Cei interesați pot transmite CV la adresa email: sv80@search4staff.com 
Telefon de contact: 060 102 909
În CV indicați codul postului vacant: DSB

CV-urile vor fi analizate, iar candidații care corespund cerințelor vor fi invitați la interviu.
Vă mulțumim pentru timpul acordat.