HelpAge International contractează consultanți/companii de consultanță pentru instruirea ONG-urilor locale partenere în desfășurarea activităților generatoare de venit și antreprenoriat pentru persoane în etateHelpAge International contractează consultanți/companii de consultanță pentru instruirea ONG-urilor locale partenere în desfășurarea activităților generatoare de venit și antreprenoriat pentru persoane în etate

Funcția anunțată: Consultant/ companie de consultanță pentru oferirea unei instruiri privind desfășurarea activităților generatoare de venit/antreprenoriat de către ONG

Servicii solicitate: Servicii livrare instruire cu pregătirea suportului de curs și a materialelor informaționale aferente.

Locul: Chișinău, Moldova

Solicitant (angajator): HelpAge International, Moldova

Tipul de contract: Contract de prestare servicii pe durată determinată

Perioada de lucru estimată: decembrie 2021 (nr de zile estimat este la 8 zile, planul de lucru va fi agreat de către părți).

Termen limită pentru aplicare:  05 decembrie 2021

Informații generale

 

HelpAge International în Moldova implementează în perioada 01 decembrie 2020 – 31 decembrie 2023 proiectul ”Îmbunătățirea serviciilor de asistență și protecție pentru victimele violenței și adaptarea lor pentru a fi prietenoase vârstei / Improvement of age-inclusive support and protection services for victims of violence in the Republic of Moldova” cu suportul financiar al Republicii Federale Germania. Unul din obiectivele proiectului își propune să susțină și să îmbunătățească nivelul de securitate economică al supraviețuitorilor violenței în familie și a celor expuși riscului, prin dezvoltarea modelelor de activități de antreprenoriat pentru vârstnici, încurajând astfel și competențe de generare ulterioară de venituri.

HelpAge International în Moldova este parte a rețelei de organizații cu prezența în 85 țări din lume care lucrează cu și pentru persoanele în etate. Misiunea organizației este de a promova bunăstarea și incluziunea femeilor și bărbaților în etate, de a reduce sărăcia și discriminarea la vârstă înaintată. www.helpage.org

HelpAge intenționează să elaboreze suporturi de curs în ceea ce privește activitățile generatoare de venit prietenoase vârstnicilor și mecanismele / instrumentele eficiente în monitorizarea dezvoltării cu succes a acestor activități. Ulterior, 2 zile de instruiri privind metodele eficiente de monitorizare a dezvoltării activităților generatoare de venit pentru vârstnici vor fi organizate pentru reprezentanții ONG-urilor locale.

Sarcinile propuse și responsabilitățile experților/companiilor:

 1. Elaborarea suporturilor de curs referitoare la activitățile generatoare de venit pentru persoanele în vârstă.

     Tematicile materialelor informaționale ar trebui să se refere la:

 • mobilizarea comunității și a grupurilor vulnerabile, cu accent pe persoane în etate;
 • activități generatoare de venit, tipuri de activități generatoare de venit, eficacitatea și durabilitatea acestora;
 • mecanisme și instrumente de monitorizare a activităților de antreprenoriat prietenoase vârstei, (inclusiv cu prezentarea de instrumente practice de evaluare, periodicitate de utilizare a acestora, etc.).
 1. Facilitarea a 2 runde de instruiri (format fizic), a câte 2 zile, în baza materialelor elaborate, pentru reprezentanți ai ONG-urilor partenere ale HelpAge, inclusiv vorbitori de limbă rusă.

Instruirile se vor desfășura în orașul Chișinău, și vor avea maxim 15 persoane fiecare rundă de instruire. Scopul sesiunilor de instruiri vor avea ca scop dezvoltarea și însușirea într-un mod eficient și rapid a abilitaților și cunoștințelor necesare reprezentanților organizațiilor locale privind activitățile generatoare de venit și monitorizarea dezvoltării activităților de antreprenoriat prietenoase vârstei, ce vor fi implementate de către persoanele în vârstă supraviețuitoare a violenței în familiei.

Consultantul/Compania va coordona activitatea sa cu Directorul HelpAge International și Coordonatorul de Proiect.

Cerințe față de aplicanți:

 • Studii superioare în domeniul economiei, dezvoltării și administrării afacerilor, antreprenoriatului, mobilizare comunitară și alte domenii relevante;
 • Experiență în activități similare (elaborare suporturi de curs apropiate domeniului de antreprenoriat, activități generatoare de venit, mici afaceri, etc.)
 • Experiență de predare, instruire, formare – minim 2 ani
 • Abilități de utilizare a calculatorului (Word, Excel, PowerPoint, Internet);
 • Abilități de comunicare eficientă inter-personală și de lucru în echipă;
 • Experiență de lucru cu organizațiile non-guvernamentale va constitui un avantaj;
 • Nivel avansat de cunoaștere a limbii române și ruse.

 

Procedura de aplicare

Persoanele/Companiile interesate vor trimite dosarul de participare la concurs, cu următorul conținut:

1. CV-ul consultantului sau în cazul companiilor, CV-urile tuturor persoanelor implicate în executarea sarcinilor, inclusiv CV-ul organizației;

2. O scrisoare de intenție conținând aspectele/viziunile/tematicile suporturilor de curs pe care aplicantul dorește să le expună cu privire la sarcina ce urmează a fi efectuată;

3. Oferta financiară – oferta de preț va fi prezentată pe zi (sau pe tip de servicii, dacă acestea diferă) și costul total pe sarcină. Oferta nu va include costuri de tipărire material, acomodare participanți, transport, etc. care vor fi acoperite de către solicitant. Indicați rata și costurile în lei moldovenești, cu toate taxele incluse.

Dacă consultantul/ compania a participat anterior la elaborarea unor documente similare se încurajează atașarea la dosar a 1-2 exemple, portofoliul de clienți și lista instruirilor organizate.

Dosarul de aplicare poate fi depus până la 05 decembrie 2021, inclusiv, în format electronic, la adresa de email: officehelpage@gmail.com cu titlul ”Concurs servicii instruire privind activități generatoare de venit pentru ONG” sau pe suport de hârtie prin poștă la adresa: Moldova, mun. Chișinău, MD-2005, Str. Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 431, HelpAge International.

HelpAge își rezervă dreptul de a refuza candidații care nu aplică setul complet de documente sau care aplică după termenul limită indicat, fără a fi notificați. Informații suplimentare la nr. de tel: +373 22 22 50 98, nina.gutu@helpage.org persoană de contact Nina Guțu.