Termen Extins: EU4Moldova/ Consultant/consultantă național(ă) în conceptualizarea dezvoltării clusterelor de afaceri, inclusiv a Evaluării părților interesate și a Analizei de cartografiere a clusterelor

Distribuie prietenilor:


Descrierea contractului:                 Consultant/consultantă național(ă) în conceptualizarea dezvoltării clusterelor de afaceri, inclusiv a Evaluării părților interesate și a Analizei de cartografiere a clusterelor

Denumirea proiectului:                  Programul EU4Moldova: regiuni-cheie (finanțat de UE)

Perioada contractului/serviciilor:   Decembrie 2020 - martie 2021, până la 60 de zile lucrătoare cu posibilitate de prelungire

Programul EU4Moldova: regiuni-cheie (numit în continuare Program) se bazează pe Decizia Comisiei Europene de Implementare a Programului Anual de Acțiuni 2018 în favoarea Republicii Moldova și este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii.

Obiectivul general al Programului de cinci ani rezidă în consolidarea coeziunii economice, teritoriale și sociale în Republica Moldova prin facilitarea dezvoltării locale socioeconomice inteligente, verzi, inclusive, durabile și integrate și îmbunătățirea standardelor de trai ale cetățenilor în regiunile-cheie: Cahul și Ungheni.

Întru realizarea acestui obiectiv, Programul va aborda decalajul urban-rural și disparitățile regionale, va stimula creșterea economică și crearea locurilor de muncă, va renova și moderniza infrastructura socială și tehnică în unele locații din regiunile-cheie selectate (orașe mai mici și sate), Ținând cont de schimbările climatice și perspectiva de gen în activitățile Programului.

Obiective specifice:

 • Analiza constatărilor desfășurată în cadrul activităților EPAC și înființarea ATDE în municipiile Cahul și Ungheni ale programului și alte constatări conexe la nivel național și propunerea unei soluții fezabile pentru înființarea unor clustere de afaceri dinamice, bazate pe sectoarele economice-cheie ale economiilor locale. Programul va oferi acces Consultantului (Consultantei) național(e) la toate materialele disponibile/rapoartele preliminare elaborate în cadrul activităților EPAC și ATDE;
 • Furnizarea specificațiilor pentru efectuarea unei „evaluări a părților interesate” inițiale pentru a identifica „actorii-nucleu” pentru fiecare cluster. Identificarea inițială a avantajului competitiv al clusterului și a potențialului de a exporta produsele clusterului pe piața UE în baza constatărilor proiectului, ale exercițiilor EPAC și ATDE;
 • Propunerea metodelor și specificațiilor tehnice pentru consolidarea capacității membrilor clusterului cu privire la creșterea valorii adăugate a produsului finit;
 • Evaluarea și oferirea experienței practice pentru instituționalizarea unei „platforme comune de dezvoltare” (de ex., Asociația Regională a Producătorilor, Procesatorilor și Exportatorilor de Struguri, Asociația Regională de Turism și Recreere etc.). Elaborarea etapelor procesului și a cerințelor legale. Oferirea celor mai bune exemple din UE și din alte țări din regiune.
 • Elaborarea specificațiilor tehnice pentru „Analiza de cartografiere a clusterelor”.

Analiza de cartografiere a clusterelor, trebuie să conțină, dar să nu se limiteze la, următoarele elemente:

 • Evaluarea firmelor locale și a întreprinderilor și instituțiilor conexe: activitatea și planurile de viitor, cooperarea dintre acestea, furnizorii și cumpărătorii acestora, problemele și blocajele existente, nevoile și perspectivele de dezvoltare;
 • Pozișia existentă relativă a producătorilor din clustere în lanțurile valorice interne și internționale: punctele tari, punctele slabe, pericolele și oportunitățile;
 • Analize aprofundate ale potențialului și condițiilor de penetrare a pieței UE (sau a altor piețe relevante) cu bunurile și serviciile produse de grupurile-țintă: principalele probleme și soluții fezabile.

CERINȚELE PRIVIND CALIFICĂRILE ȘI EXPERIENȚA

Calificări academice:

 • Studii universitare în economie, relații internaționale, dezvoltare locală sau alt domeniu conex.

Experiență:

 • Cel puțin 10 ani de experiență practică în domeniile legate de dezvoltarea economică locală (colaborare cu actori publici și privați), specializare inteligentă și analize ale lanțurilor de valoare;
 • Cel puțin 7 ani de experiență în dezvoltarea economică locală și lucrul cu mediul economic relevant cu mai multe părți interesate din Moldova(dovadă: lista instituțiilor relevante cu care Consultantul (Consultanta) a colaborat, inclusiv subiectul și anul trebuie prezentate împreună cu pachetul ofertei);
 • Experiență avansată legată de inițierea/dezvoltarea clusterelor/ consolidarea capacităților și identificarea și dezvoltarea lanțului valoric (cel puțin 2 proiecte/contracte și 2 proiecte/analize ale clusterelor);
 • Experiența de colaborare cu agențiile ONU și/sau organizații internaționale, și/sau proiecte/programe de dezvoltare finanțate de donatori/europene va fi considerată drept un avantaj temeinic.

Competențe:

 • Cunoașterea bună a contextului dezvoltării locale în regiunile-cheie pentru care se depune oferta;
 • Cunoașterea și abilități de lucru cu MS Office, inclusiv Word, Excel, PowerPoint;
 • Cunoașterea fluentă a limbii române și ruse.

Competențe:

 • Capacitate demonstrată de lucru orientat spre echipă, planificare excelentă și competențe organizatorice;
 • Abilități interpersonale bune, judecată/proces solid de luare a deciziilor, inițiativă și creativitate;
 • Abilitatea de a analiza, planifica, comunica eficient, organiza și atinge rezultatele scontate;
 • Abilitatea de a obține rezultate și a îndeplini termenele-limită, menținând un standard ridicat pe tot parcursul.

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova promovează diversitatea forței de muncă. Femeile și bărbații, persoanele cu dizabilități diverse, LGBT, romii și alte minorități etnice, lingvistice sau religioase, persoanele cu HIV, precum și refugiații și alți non-cetățeni cu drept legal de muncă în Republica Moldova, sunt încurajați să aplice.

Pentru detalii, regăsiți Termenii de referință și Anunțul de procurare de consultanță individuală anexate la anunț, inclusiv în limba Română (la capitolul "Supporting Documents"): https://sc.undp.md/jobdetails/2115/


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet