Î.S. „Poșta Moldovei” angajează șef Direcţia Tehnologii informaţionale

Distribuie prietenilor:


RESPONSABILITĂȚI

 • gestiunea sistemelor informaționale ale Întreprinderii;
 • coordonarea și participarea la elaborarea strategiei de informatizare a întreprinderii;
 • urmărește realizarea și participă la toate fazele proiectelor privind achiziționarea sau dezvoltarea de aplicații/produse software/hardware, respectiv la: întocmirea caietelor de sarcini, participarea în comisiile privind achizițiile publice, recepția produselor, instalarea, darea în exploatare și administrarea acestora;
 • coordonarea elaborării, actualizării și aplicării politicii de securitate informatică în cadrul întreprinderii, implementarea Sistemului de Management al Securității Informației;
 • implementarea Politicii de continuitate la nivelul sistemelor informaționale;
 • identificarea necesității de a modifica / îmbunătăți produsele program instalat în întreprindere;
 • organizarea arhitecturii sistemului informațional al Întreprinderii;
 • organizarea și dirijarea procesului de elaborare și actualizare în comun acord cu alte Direcții/Secții/Birouri a Regulamentelor, instrucțiunilor, procedurilor si altor acte normative interne ce țin de competenta Direcției;
 • asigurarea respectării normelor de securitate informațională generale și particulare;

CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI

 • studii: superioare în domeniul tehnologiilor informaționale;
 • cunoașterea limbii de stat (constituie un avantaj cunoașterea unei limbi de circulație internațională: engleza, franceza);
 • experiența profesională: minimum 5 ani în domeniul managementului tehnologiilor informaționale;
 • cunoștințe profunde în domeniului administrării sistemelor și serviciilor TI;
 • cunoștințe teoretice și practice în domeniul gestiunii și managementului proceselor TI; 
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție și nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate;
 • aptitudini: inteligență (gândire logica, memorie, capacitate de analiza si sinteza); capacitate de organizare si conducere a activității subdiviziunii; capacitate de a prelucra informațiile a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori din cadrul întreprinderii;

BENEFICII

 • program de lucru stabil;
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • posibilitate de dezvoltare personală;
 • pachet social, prime;

Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: marketing@posta.md, indicând funcția pentru care candidați.

La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.

E-mail: marketing@posta.md
Telefon: 022 278-222


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet