AO PRODOCS anunță concurs de selectare a unei oferte de prețuri pentru serviciul de evaluare a necesităților de instruire a asociațiilor obștești locale

Distribuie prietenilor:


Asociaţia Obștească ”PRODOCS” implementează în perioada Septembrie 2020 - August 2021 Proiectul “Parteneriate locale pentru Incluziune”, în cadrul programului de granturi ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer.

Scopul proiectului este de a consolida parteneriatele dintre autoritățile publice locale responsabile de domeniul social și asociațiile obștești locale din 3 localități (Fălești, Anenii Noi, Ștefan Vodă)  în scopul asigurării incluziunii sociale a copiilor și tinerilor din grupuri vulnerabile și dezvoltării serviciilor sociale  integrate la nivel de comunitate.

Unul din obiectivele proiectului este fortificarea capacității a 9 asociații obștești locale din raioanele Fălești, Anenii Noi, Ștefan Vodă privind dezvoltarea serviciilor sociale comunitare destinate copiilor și tinerilor din grupuri vulnerabile.

Scopul principal al evaluării/studiului ce urmează a fi desfășurat/ă este de a identifica necesitățile de instruire, instrumentele motivaționale de aplicare pentru sporirea rolului reprezentanților asociațiilor obștești locale din regiunile partenere în procesul de monitorizare, evaluare și dezvoltare a serviciilor sociale integrate destinate copiilor și tinerilor din grupuri vulnerabile din comunități. De asemenea vor fi identificate cauzele și constrângerile legate de participare la procesul de monitorizare, evaluare dezvoltare a serviciilor sociale integrate destinate copiilor și tinerilor din grupuri vulnerabile din comunitatea lor.

Grupul țintă: 9 asociații obștești din raioanele Fălești, Anenii Noi, Ștefan Vodă.

Documente livrabile și termeni:

Rezultatul final al evaluării va fi un raport , care trebuie să includă următoarele domenii:

 • Experiența asociațiilor obștești de implicare în procesul de luare a deciziilor, planificare, monitorizare și evaluare, dezvoltare a serviciilor serviciilor sociale integrate destinate copiilor și tinerilor din grupuri vulnerabile din comunitate;
 • Gradul de implicare a asociațiilor obștești în elaborarea, implementarea/monitorizarea si evaluarea politicilor publice;
 • Identificarea nevoilor și necesităților de instruire, asistență și consultanță pentru consolidarea capacităților asociațiilor obștești în domeniul monitorizării, evaluării și dezvoltării serviciilor sociale.

Evaluarea se va realiza în luna octombrie – I jumătate a lunii noiembrie 2020 și prezentarea raportului final - cel târziu la 20 noiembrie 2020.

Un raport inițial în 5 (cinci) zile de la semnarea contractului. Raportul inițial ar trebui să includă metodologia detaliată pentru implementarea evaluării, programul detaliat cu referiri la metodele, chestionarul care va fi aplicat și sursele specifice pentru colectarea și analizarea datelor și informațiilor relevante. Raportul trebuie să includă informații despre riscurile și problemele identificate care pot apărea în timpul evaluării, precum și măsurile pentru reducerea și depășirea acestora.

Rapoartele vor fi prezentate în limba română.

Cerințe față de candidați:

 • Experiență în colectarea de date (instrumente participative, interviuri, discuții de grup, dacă este cazul, de observare), documentare, stocare de date, codificare, analiză și raportare;
 • Experiență de lucru cu organizaţii necomerciale care activează în domeniul social;
 • Experienţă de lucru în elaborarea cercetărilor sociologice;
 • Cunoștințe tematice suplimentare (politici publice, comunicare, etc.);
 • Abilitate de a scrie într-un mod clar, sistematizat și tehnic în limba română

Conținutul dosarului de participare la concurs:

 • Un sumar al metodologiei propuse;
 • Curriculum Vitae al expertului și/sau CV-ul companiei/organizaţiei;
 • Oferta financiară, în lei moldovenești.

În cazul depunerii ofertei de către o persoană juridică, urmează să fie indicat în ofertă datele expertului implicat și experiența acestuia, precum să fie indicate documente care confirm experiența persoanei juridice de a elabora studii, cercetări referitor la elaborarea și monitorizare implementare politici publici în domeniul sociale și al educației. (Se acceptă link-uri web unde pot fi vizualizate produselor la elaborarea cărora a participat)

Persoanele interesate sunt rugate să trimită în formă electronic dosarul pe adresa: ao.prodocs@gmail.com cu menţiunea “Concurs – studiu/evaluarea necesităților de instruire asociații obștești”.

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 02 octombrie 2020, orele 17:00.

Candidații vor fi anunțați cu privire la rezultatele concursului de selectare până la data de 08 octombrie 2020, cu excepția cazului extinderii termenului limită al concursului in caz de necesitate.

Detalii pot fi găsite aici

Persoane de contact:

Coroban Cristina, coordonator proiect (tel. 069380022) sau Gorcea Ina, asistent proiect (069583776).


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet