AO PRODOCS anunță concurs de selectare a unui formator pentru organizarea instruirilor pentru autoritățile publice locale de nivel I privind dezvoltarea serviciilor sociale integrate

Distribuie prietenilor:


Asociaţia Obștească ”PRODOCS” implementează în perioada Septembrie 2020 - August 2021 Proiectul “Parteneriate locale pentru Incluziune”, în cadrul programului de granturi ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer.

Unul din obiectivele proiectului este monitorizarea și evaluarea activității autorității publice locale de nivel I și II din raioanele Fălești, Anenii Noi, Ștefan Vodă privind implementarea politicilor publice în domeniul incluziunii sociale a copiilor și tinerilor din grupuri vulnerabile, prin efectuarea unei analize detaliate a situației actuale, cu implicarea tuturor actorilor implicați în proces.

Organizarea instruirilor pentru APL are drept scop consolidarea cunoștințelor reprezentanților autorităților publice locale de nivel I (primar, consilii locale) cu referire la legislația națională si specificul de implementare a serviciilor sociale.

Instruirile vor fi sub formă de seminare și training, câte 3 în fiecare raion (2 instruiri în format on line și 1 instruire în teren.

Instruirea trebuie să aibă un caracter aplicativ pronunțat, cu clarificări metodologice și exerciții practice, astfel încât participanții să obțină un set de instrumente aplicabile

3 sesiuni de instruire în teren a câte 1 h 20 fiecare parte, 4 sesiuni în format on line a câte 1h 20 fiecare în parte

Numărul țintă de participanți la instruiri este de 15 persoane în fiecare raion, reprezentanți ai APL de nivelul I.

Cheltuielile de transport sunt asigurate din proiect.

Tematicile: Cadrul normativ și de politici în domeniul serviciilor sociale, cadrul instituțional în domeniul asigurării cu servicii sociale, atribuțiile și responsabilitățile APL de nivel I și II în domeniul social, cooperarea intersectorială și interacțiunea cu societatea civilă, tipurile și formele de prestare a serviciilor sociale (și alte specte)

Documente livrabile:

Programul sesiunilor de instruire, agenda sesiunilor de instruire, materialele de instruire

Perioada prestării serviciilor: noiembrie 2020, februarie și martie 2021.

Instruirile vor fi organizate în limba română.

Cerințe față de candidați:

  1. Studii superioare în drept sau asistență socială.
  2. Experiență în procesul de livrare a instruirilor pentru adulți (Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă faptul că deține experiența în domeniu. Se acceptă link-uri web unde pot fi vizualizate produselor la elaborarea cărora a participat)
  3. Cunoașterea cadrului legal cu privire la domeniul asistenței sociale, politici de incluziune, protecției drepturilor copiilor și tinerilor, a experienței naționale (internaționale opțional)

Conținutul dosarului de participare la concurs:

  1. Viziunea candidatului cu privire la modul de organizare și desfășurare a sesiunilor de instruire (concept succint pe 2 pagini). Inclusiv Programul desfășurării instruirilor.
  2. CV-ul candidatului, cu indicarea linkurilor la lucrări elaborate sau alte surse (copii certificate etc.) care demonstrează experiența deținută în domeniu;
  3. Oferta financiară pentru prestarea serviciilor în calitate de formator (în lei moldovenești per zi brut).

În cazul depunerii ofertei de către o persoană juridică, urmează să fie indicat în ofertă datele formatorului implicat și experiența acestuia, precum să fie indicate documente care confirm experiența persoanei juridice de a elabora studii, cercetări referitor la elaborarea și monitorizare implementare politici publici în domeniul sociale și al educației. (Se acceptă link-uri web unde pot fi vizualizate produselor la elaborarea cărora a participat)

Persoanele interesate sunt rugate să trimită în formă electronic dosarul pe adresa: ao.prodocs@gmail.com cu menţiunea “Concurs – Instruiri pentru APL”.

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 02 octombrie 2020, orele 17:00.

Candidații vor fi anunțați cu privire la rezultatele concursului de selectare până la data de 08 octombrie 2020, cu excepția cazului extinderii termenului limită al concursului in caz de necesitate.

Mai multe detalii aici

Persoane de contact:

Coroban Cristina, coordonator proiect (tel. 069380022) sau Gorcea Ina, asistent proiect (069583776).


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet