Terre des hommes Moldova anunță concurs pentru selectarea unei companii/agenții care să elaboreze, realizeze și să implementeze o campanie de informare privind fenomenul de bullying în școli și efectele acestuia asupra copiilor.

Distribuie prietenilor:


Terre des hommes Moldova (Tdh) anunță concurs pentru selectarea unei companii/agenții care să elaboreze, realizeze și să implementeze o campanie de informare pentru elevi, părinți și cadre didactice, în particular și publicul larg, în general, privind fenomenul de bullying în școli și efectele acestuia asupra copiilor.

Proiectul:  „Eforturi comune pentru a combate bullying-ul în Moldova”

Perioada campaniei: 20 noiembrie 2020 – 31 martie 2021

Perioada prestării serviciilor: octombrie 2020 – aprilie 2021

Scopul campaniei de informare: Informarea și sensibilizarea opiniei publice cu privire la fenomenul de bullying și efectele acestuia asupra copiilor.

Background

Terre des hommes este cea mai importantă organizație elvețiană de ajutorare a copiilor. Fondată în 1960, organizația participă anual la eforturile internaționale de a îmbunătăți calitatea vieții a milioane de copii vulnerabili din întreaga lume. Prin intermediul proiectelor sale, Terre des hommes ajută în fiecare an peste patru milioane de copii și membri ai familiilor lor în mai mult de patruzeci de țări.

Terre des hommes (Tdh) activează în Republica Moldova începând cu anul 2004. Înregistrată în calitate de Fundație locală, Tdh Moldova întrunește o echipă de 15 profesioniști din domeniul protecției copilului, traineri, manageri de proiecte, specialiști în comunicare, monitorizare și evaluare, drept, finanțe și administrare. Tdh Moldova lucrează pentru a reduce vulnerabilitatea copiilor afectați de migrație și a îmbunătăți protecția lor; pentru a ameliora accesul copiilor la drepturile lor în sistemul justiției juvenile, promovând o abordare restaurativă; pentru a fortifica capacitatea instituțiilor și profesioniștilor din domeniul protecției copilului, precum și a copiilor, familiilor și comunităților. Programele organizației sunt orientate spre asigurarea ca toți copiii din țară să beneficieze de un sistem care le poate garanta protecția, dezvoltarea și implicarea în procesele sociale, educaționale, culturale și de sănătate care îi afectează

Despre proiect
Conform studiului „Bullyingul în rândul adolescenților din Republica Moldova”, realizat în 2019 de UNICEF Moldova, 86,8% dintre elevii claselor a 6-a – a 12-a din Republica Moldova sunt afectați de bullying. Raportul a scos în evidență faptul că adolescenții implicați în situații de bullying, fie ca agresori, victime sau martori, sunt mai predispuși spre absenteism, abandon școlar și au rezultate școlare slabe. Agresorii sau victimele bullying-ului sunt mai predispuși de a avea simptome de depresie și anxietate, au un nivel scăzut de respect față de sine, se simt singuratici și, uneori, își pierd interesul pentru orice activitate.

Violența în școală, sub toate formele sale, reprezintă o încălcare a drepturilor copiilor la educație, sănătate și stare de bine. Dacă adolescenții se confruntă cu violență în mediul școlar, nu poate fi asigurată o educație calitativă și echitabilă. Violența în școli se poate manifesta sub formă de acțiuni unice sau de intimidări regulate, tratament degradant și hărțuire (bullying).

La nivel național, Strategia Națională pentru Protecția Copilului 2014-2020 a identificat următoarele domenii problematice:

 • lipsa unor programe informative de dezvoltare a abilităților părinților la nivel național;
 • lipsa unor programe consecvente menite să schimbe atitudinea populației față de violența împotriva copiilor și alternativele de educație pozitivă;
 • specialiștii din domeniile social, educațional și al justiției folosesc referințe, percepții și definiții diferite cu privire la violența de către și împotriva copiilor.

În conformitate cu Nota tehnică “Coronavirus (COVID-19) și implicațiile sale pentru protecția online a copiilor”, COVID-19 a cauzat închiderea la scară largă a școlilor și măsuri de distanțare fizică, făcând ca platformele și comunitățile online să fie esențiale pentru menținerea unui sentiment de normalitate. Utilizarea sporită a Internetului poate pune copiii într-o situație de risc mai mare de prejudicii online, cum ar fi exploatarea sexuală și cyberbullying-ul.

În acest context, proiectul Eforturi comune pentru a combate bullying-ul în Moldova”, implementat de Tdh Moldova, cu suportul UNICEF Moldova, vine să contribuie la prevenirea și combaterea bullying-ului în instituțiile de învățământ din Moldova.


Campania națională de informare și sensibilizare anti-bullying

Obiectivele campaniei:

 • Sensibilizarea publicului privind fenomenul de bullying și cyberbullying.
 • Informarea publicul cu privire la consecințele negative ale bullying-ului și cyberbullying-ului asupra sănătății emoționale și a dezvoltării armonioase a elevilor și copiilor.
 • Propuneri și încurajarea de acțiuni pentru a diminua și combate efectele negative ale bullying-ului și cyberbullying-ului.

Scopul muncii prestatorul de servicii:

Sub supravegherea Tdh Moldova, compania/agenția selectată va fi responsabilă de elaborarea și implementarea unei campanii de informare și sensibilizare la nivel național privind efectele nocive ale bullying-ului și cyberbullying-ului asupra copiilor și modalități de contracarare a fenomenului.

Campania se va desfășura în perioada 20 noiembrie 2020 – 31 martie 2021, cuprinzând următoarele evenimente:

 • 20 noiembrie 2020 – Ziua Internațională a Drepturilor Copilului;
 • 10 decembrie 2020 – Ziua Internațională a Drepturilor Omului;
 • 30 ianuarie 2021 – Ziua Internațională pentru Nonviolență în Școală
 • 1 martie 2021 – Ziua „Zero Discriminare”

Grupurile țintă: elevii claselor a VI-a – a XII-a, părinți/îngrijitori, cadre didactice din școlile din Moldova, în special, precum și publicul larg, în general.


Sarcini:

Compania/agenția va fi responsabilă de dezvoltarea și implementarea campaniei de informare și sensibilizare, responsabilitățile prestatorului de servicii incluzând, însă nelimitându-se neapărat la:

1. Elaborarea conceptului campaniei de informare și sensibilizare, precum și a unui plan detaliat de acțiuni.

În baza informației oferite de Tdh Moldova, compania/agenția va concepe strategia de informare și sensibilizare. Conceptul va defini publicul țintă, mesajele-cheie, canalele media, modul/instrumentele de monitorizare și evaluare a rezultatelor. Campania trebuie să aibă o prezență activă atât online, cât și offline.

În baza conceptului, compania/agenția va elabora un plan detaliat al acțiunilor. În planul de implementare vor fi specificate activitățile concrete și perioada desfășurării lor.

Conceptul de campanie ar trebui să includă abordarea detaliată a următoarelor acțiuni, fără a se limita la:

 • Elaborarea mesajelor-cheie pentru fiecare grup țintă.
 • Elaborarea materialelor informative și a produselor media (interviuri, testimoniale, articole/istorii scrise și video etc. – urmează să fie stabilite exact de comun acord cu Tdh Moldova).
 • Elaborarea materialelor de vizibilitate și de promovare a mesajelor și distribuirea acestora prin intermediul diferitor canale de comunicare, în funcție de grupul țintă vizat (spoturi video și audio, bannere online, buletine informative, etc. – urmează să fie coordonate cu Tdh Moldova).
 • Elaborarea mesajelor pentru social media.
 • Identificarea și implicarea anumitor persoane publice pentru a transmite mesajele campaniei.
 • Stabilirea de parteneriate media (Radio, TV, site-uri, etc. în funcție de publicul vizat).
 • Planificarea și organizarea de evenimente publice (lansarea campaniei, conferințe de presă, eveniment de încheiere). Notă: evenimentele publice vor fi organizate în limita posiblităților și a restricțiilor impuse de starea de urgență în sănătate publică cauzată de COVID-19.

2. Elaborarea unui plan media detaliat pentru distribuirea/publicarea.

3. Asigurarea implementării tuturor etapelor campaniei.

4. Furnizarea unui raport calitativ și cantitativ privind distribuirea mesajelor, acoperirea media și rezultatele campaniei.

 

Livrabile și termene

Toate livrabilele vor fi coordonate cu responsabilul de comunicare din cadrul Tdh Moldova și aprobate de către coordonatorul de proiect din cadrul Tdh Moldova, înainte de distribuire. Așteptarea din partea companiei/agenției selectate este să furnizeze materiale calitative, inovative și creative în conformitate cu obiectivele companiei.

Nr.

Activitate

Termenul limită sau perioada

1.                 

Semnarea contractului

14 octombrie 2020

2.                 

Elaborarea și aprobarea conceptului campaniei și a planului de acțiuni

14– 26 octombrie 2020

3.                 

Elaborarea materialelor informative, produselor media și de vizibilitate

27 octombrie 2020 –

28 februarie 2021

4.                 

Stabilirea relațiilor cu canalele media de bază

27 octombrie – 6 noiembrie 2020

5.                 

Elaborarea unui media plan detaliat

9 noiembrie – 16 noiembrie 2020

6.                 

Lansarea campaniei (eveniment public)

20 noiembrie 2020

7.                 

Derularea activităților campaniei și monitorizarea activităților de promovare

20 noiembrie 2020 –
31 martie 2021

8.                 

Încheierea campaniei (eveniment)

31 martie 2021

9.                 

Raportare (inclusiv raport de monitorizare a aparițiilor în presă), sfârșitul contractului

18 aprilie 2021

Recepționarea serviciilor: Se va întocmi și semna act de predare-primire a serviciilor.

Buget: 170.000 lei, fără TVA.

Calificarea companiei/agenției:

 • Cel puțin 3 ani de experiență în domeniul publicitar/ comunicare/ producție audio-vizuală;
 • Cel puțin 3 ani de experiență în realizarea de campanii de comunicare la nivel național;
 • Experiența în elaborarea și implementarea campaniilor sociale va fi considerat un avantaj;
 • Disponibilitatea resurselor tehnice și umane pentru implementarea cu succes a campaniei.

Pentru a aplica:

Aplicanții calificați sunt rugați să trimită:

 • CV-ul organizației și CV-urile membrilor echipei;
 • Un portofolio cu campanii sociale naționale realizate anterior;
 • O viziune generală pentru campania națională de informare și sensibilizare de anti-bullying.

Dosarul urmează să fie transmis la adresa de email: mda.office@tdh.ch 

Data limită: 9 octombrie 2020, ora 23:59

Vă rugăm să includeți la subiectul e-mailului „Aplicare: campanie de informare și sensibilizare anti-bullying”.

Tdh nu este în măsură să răspundă în mod individual fiecărui solicitant. Vor fi contactați doar candidații care au trecut preselecția.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet