Selectarea unui expert/organizație în domeniul antreprenoriatului turistic pentru elaborarea conținutului și facilitarea Cursului de Antreprenoriat Turistic

Distribuie prietenilor:


Denumirea poziției: expert în elaborarea și facilitarea Cursului de Antreprenoriat Turistic în cadrul proiectului Escapeland – Dezvoltarea și promovarea în comun a turismului activ în Bazinul Mării Negre.

Despre proiect:

Începând cu 1 iulie 2020, Consiliul Raional Cantemir în calitate de partener regional în cadrul cooperării transfrontaliere în domeniul turismului la nivelul Euroregiunii „Dunărea de Jos”, care încurajează proiecte durabile între România, Republica Moldova, Ucraina și Republica Georgia, implementează proiectul "Escapeland - Dezvoltarea și promovarea în comun a Turismului Activ în Bazinul Mării Negre”. Scopul proiectului este de a dezvolta cooperarea transfrontalieră și intensificarea contactelor dintre partenerii din bazinul Mării Negre, satisfacerea necesităților de dezvoltare și promovare a turismului transfrontalier și a antreprenoriatului cultural. De asemenea, creșterea atractivității bazinului Mării Negre (BSB) prin investiții în turismul activ și creșterea fluxului de turiști interesați de activități turistice și culturale în această regiune, reprezintă un obiectiv propus de proiect de a genera dezvoltare economică și a stimula sectorul turistic.

Una din activitățile proiectului constă în creșterea nivelului de cunoștințe și tehnici inovatoare privind antreprenoriatul și dezvoltarea de noi afaceri în domeniul dezvoltării culturii și a turismului.

Sarcinile și responsabilitățile expertului constau în următoarele:

 • Elaborarea conținutului Cursului de Antreprenoriat Turistic și promovarea culturii antreprenoriale in domeniul turismului

Cursul de Antreprenoriat Turistic va stimula și dezvolta spiritul antreprenorial al participanților din raionul Cantemir. Acest curs urmează să propună prezentarea realităţilor cu care se confruntă sectorul turismului local, prezentând un mare interes pentru teoria şi practica economică, dar și idei inovative de dezvoltare a antreprenoriatului turistic în regiune. Valoarea adăugată a cursului va consta în propunerile și recomandările trainerului cu scopul de a crește nivelul de cunoștințe și tehnici inovatoare privind antreprenoriatul turistic și dezvoltarea de noi idei de afaceri. Prezentarea politicilor şi strategiilor de stimulare a antreprenoriatului în turism și cazuri de succes în această sferă din Moldova pentru a îmbunătăți colaborarea transfrontalieră și a crește oportunități de afaceri.

Limba în care va fi prezentat Cursul de antreprenoriat turistic: româna. 

 • Facilitarea a 3 zile de sesiuni de consolidare a capacităților în domeniul antreprenoriatului cultural și turistic pentru entitățile de turism și cultură prin livrarea cursului pentru 20 de participanți din raionul Cantemir.

Livrarea a 20 de ore de training cu scopul de a dezvolta și consolida capacitatea participanților în domeniul antreprenoriatului cultural și turistic prin prezentarea informației teoretice și practice, idei de business inovative cu exemple de afaceri de succes turism și exemple de idei de planuri. Formarea şi perfecţionarea profesională a potențialilor antreprenori din domeniul turismului reprezintă un imperativ în ridicarea calităţii produselor turistice. Locația desfășurării instruirii: or. Cantemir, Republica Moldova.

 • Identificarea persoanelor care vor participa la Cursul antreprenorial turistic.

Participanții Cursului de antreprenoriat turistic trebuie să fie reprezentanți ai ONG-urilor locale, reprezentanți ai cluburilor sportive și de turism, operatori locali de turism, reprezentanți ai autorităților publice și antreprenori din raionul Cantemir.

 • Elaborarea materialelor adiacente care vor fi utilizate pe parcursul livrării Cursului de Antreprenoriat turistic și prezentarea unui ghid informativ turistic al raionului Cantemir

Expertul selectat va elabora materialele adiacente de curs ce vor fi utilizate atât de trainer cât și de participanți în cadrul instruirii. Suplimentar, va prezenta participanților un ghid informativ turistic cu obiectivele ce pot fi vizitate în raionul Cantemir.

 • Elaborarea unui plan de dezvoltare locală în cadrul Cursului de Antreprenoriat turistic

Expertul va întocmi o schiță a planului de dezvoltare locală a turismului pe anumite segmente de agrement și odihnă cu scopul de a iniția dezvoltarea turismului raional și a propune ideile menționate în plan participanților la instruire.

Perioada de activitate:

Expertul pentru elaborarea și livrarea Cursului de Antreprenoriat turistic va presta serviciile de elaborarea, facilitare și moderare în perioada 15 octombrie – 01 decembrie 2020. Cursul de antreprenoriat turistic urmează să fie elaborat în primele 2-3 săptămâni de la începerea activității. Perioada de organizare și facilitare a instruirii pentru livrarea cursului se va realiza în prima jumătate a lunii octombrie 2020. Durata instruirii – 3 zile.

Cerințe față de candidați/-te:

 • experiență de lucru în elaborare programe de instruire și planuri de dezvoltare în domeniul antreprenoriatului și turismului;
 • expertul selectat va oferi o pregătire profesională inovatoare în domeniul turismului,
 • experiență în promovarea și elaborarea materialelor promoționale turistice, analiza și sugerarea produselor de dezvoltare caracteristice domeniului turistic;
 • cunoștințe sporite de afaceri de succes în domeniul turismului;
 • înţelegerea mediului de afaceri şi a schimbărilor din sectorul turistic;
 • abilități de comunicare și facilitare.

Termen limită de aplicare:

Persoanele interesate sunt rugate să trimită în formă electronică CV-ul persoanei fizice/persoanei juridice, conceptul succint al cursului de antreprenoriat turistic ce va fi elaborat (o singură pagină) și oferta financiară brută pentru serviciile ce vor fi prestate pe adresa de email: escapeland2020.2022@gmail.com. Propunerile pot fi prezentate până pe data (ora) de 04 octombrie 2020 ora 23.59.

În subiectul scrisorii electronice se va indica “Concurs – Elaborare Curs de antreprenoriat turistic Cantemir”. Întrebările suplimentare se adresează pe adresa de email indicată sau la nr. telefon (+373)79079676 sau (+373)67128228, Victoria Isac, coordonatoare de proiect.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin scrisoare electronică pe data de 09 octombrie 2020.

 


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet