Termen extins: Concurs de selectare expert pentru elaborare studiu referitor la nivelul de implementare a politicilor publice privind dezvoltarea serviciilor sociale integrate destinate copiilor si tinerilor din grupurile vulnerabile

Distribuie prietenilor:


Asociaţia Obștească ”PRODOCS” implementează în perioada Septembrie 2020 - August 2021 Proiectul “Parteneriate locale pentru Incluziune”, în cadrul programului de granturi ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer.

Unul din obiectivele proiectului este monitorizarea și evaluarea activității autorității publice locale de nivel I și II din raioanele Fălești, Anenii Noi, Ștefan Vodă privind implementarea politicilor publice în domeniul incluziunii sociale a copiilor și tinerilor din grupuri vulnerabile, prin efectuarea unei analize detaliate a situației actuale, cu implicarea tuturor actorilor implicați în proces.

În procesul elaborării studiului, accentul se va pune pe modul în care autoritatea publică locală și organizațiile societății civile oferă copiilor si tinerilor din grupuri vulnerabile instrumente efective de participare în toate domeniile vietii sociale, precum și nivelul de implicare a comunității în procesul de analiză a necesităților cu privire la serviciile sociale.

Studiul se va referi la situația din 3 raioane: Fălești, Anenii – Noi și Ștefan - Vodă.

Sarcinile expertului:

 1. Analiza cadrului legal și a altor acte relevante, practicile naționale, pentru acest subiect;
 2. Analiza situației actuale a grupului vizat, accesul la servicii, rețeaua de servicii existente în 3 raioane (fălești, Anenii-Noi, Ștefan-Vodă) etc.
 3. Elaborarea structurii și proiectului de metodologie a studiului.
 4. Elaborarea modelelor de chestionare bazate pe tehnici de cercetare calitative și cantitative;
 5. Desfășurarea de interviuri a părților interesate conform metodologiei aprobate;
 6. Colectarea și analiza datelor relevante (inclusiv statistice) din diferite surse.
 7. Analiza cantitativă și calitativă a impactului politicilor publice implementate la nivel de localitate.
 8. Elaborarea concluziilor și recomandărilor referitor la nivelul de implementare a politicilor publice în domeniul incluziunii sociale a copiilor și tinerilor din grupuri vulnerabile la nivel de localitate și modul de creștere a nivelului de implementare a acestor ala nivel de comunitate.

Documente livrabile:

Studiu comun pentru 3 raioane (opțional, Expertul poate decide livrarea a 3 documente separate pentru fiecar eraion în parte), în format electronic.

Ofertantul contractat va realiza activitățile prevăzute mai sus într-un volum de timp de aprox. 6 zile lucrătoare pe parcursul lunii octombrie 2020.

Cerințe față de candidați:

 1. Studii superioare în drept, sociologie sau asistență socială.
 2. Experiență în elaborarea de studii/sinteze de politici publice; (Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă faptul că deține experiența în domeniu. Se acceptă link-uri web unde pot fi vizualizate produselor la elaborarea cărora a participat)
 3. Cunoașterea cadrului legal cu privire la politici de incluziune, protecției drepturilor copiilor și tinerilor, a experienței naționale (internaționale opțional)
 4. Experiență de lucru în cercetare, management educațional sau social, sau în cadrul ONG-urilor active în domeniul social și al educației, vizibile la nivel național;

Conținutul dosarului de participare la concurs:

 1. Viziunea candidatului cu privire la modul de organizare și desfășurare a activităților din ToR (concept succint pe 1 pagină).
 2. CV-ul candidatului, cu indicarea linkurilor la lucrări elaborate sau alte surse (copii certificate etc.) care demonstrează experiența deținută în domeniu;

În cazul depunerii ofertei de către o persoană juridică, urmează să fie indicat în ofertă datele expertului implicat și experiența acestuia, precum să fie indicate documente care confirm experiența persoanei juridice de a elabora studii, cercetări referitor la elaborarea și monitorizare implementare politici publici în domeniul sociale și al educației. (Se acceptă link-uri web unde pot fi vizualizate produselor la elaborarea cărora a participat)

Termenii de referință cu alte detalii pof fi vizualizate aici.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită în formă electronic dosarul pe adresa: ao.prodocs@gmail.com cu menţiunea “Concurs – Nivelul de implementare a politicilor publice”.

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 28 septembrie 2020, orele 10:00.

Candidații vor fi anunțați cu privire la rezultatele concursului de selectare până la data de 29 septembrie 2020, cu excepția cazului extinderii termenului limită al concursului in caz de necesitate.

Persoane de contact:

Coroban Cristina, coordonator proiect (tel. 069380022) sau Gorcea Ina, asistent proiect (069583776).


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet