Fundația AGAPEDIA din Moldova anunță concurs de achiziționare a serviciilor de audit financiar extern

Distribuie prietenilor:


Fundația AGAPEDIA din Moldova anunță concurs de achiziționare a serviciilor de audit  financiar extern în cadrul proiectului „Dezvoltarea de laboratoare pentru a facilita îngrijirea la domiciliu și antreprenoriatul în regiunea Dunării (D-Care Labs)”. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 01 octombrie 2020. Mai multe detalii despre specificul sarcinii le puteți găsi în Termenii de Referință.

 

Termeni de Referință

 

pentru selectarea expertului/ei în vederea oferirii serviciilor de audit extern financiar

 

 

Denumirea proiectului : „Dezvoltarea de laboratoare pentru a facilita îngrijirea la domiciliu și antreprenoriatul în regiunea Dunării (D-Care Labs)”

Termenul limită de aplicare: 01 octombrie 2020

 

Proiectul „Dezvoltarea de laboratoare pentru a facilita îngrijirea la domiciliu și antreprenoriatul în regiunea Dunării (D-Care Labs)” este finanțat în baza Acordul-cadru din Guvernul Republicii Moldova și Comisia Comunităților Europene, privind asistența externă, semnat la Bruxellles, la 11 mai, 2006, în cadrul celui de-al treilea apel de proiecte al Programului Transnațional Dunărea, Axa Prioritară 1: Inovare și responsabilitate socială în regiunea Dunării.

Scopul proiectului constă în crearea unor structuri de inovare macro-regionale (9 laboratoare regionale și unul transnațional) care să permită furnizorilor de servicii sociale, dezvoltatorilor de produse și start-up-urilor sociale să conceapă și să implementeze o îngrijire mai bună și inovatoare la domiciliu, dezvoltarea de servicii și produse pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități și copii cu nevoi speciale care vin cu soluții la problemele de îmbătrânire rapida a populației, mobilității forței de muncă, schimbărilor în structura familiei cu care se confruntă mai multe state, inclusiv cele din regiunea Dunării.

Proiectul ”D-Care Labs” are o durată totală de 30 de luni, a început la data de 01/07/2020 și va dura până la 30/12/2022. Cu toate acestea, dezvoltarea proiectului este împărțită în 5 perioade:

 • Perioada 1: începe la 01/07/2020 și durează până la 31/12/2020
 • Perioada 2: începe la 01/01/2021 și durează până la 30/06/2021
 • Perioada 3: începe la 01/07/2021 și durează până la 31/12/2021
 • Perioada 4: începe la 01/01/2022 și durează până la 30/06/2022
 • Perioada 5: începe la 01/07/2022 și durează până la 31/12/2022

La finele fiecărei perioade sunt necesare serviciile de verificare a cheltuielilor din cadrul proiectului. Mai multe detalii referitoare la documentul Danube Control Guidelines și anexele aferente le puteți găsi accesând următorul link: http://www.interreg-danube.eu/relevant-documents/programme-main-documents .

Criteriile de selectare:

Examinarea ofertelor va fi efectuată în baza următoarelor criterii:

 • Experiență în domeniu – auditorul trebuie să aibă experiență în auditarea organizațiilor necomerciale din Republica Moldova;
 • Calificarea auditorului (minim 3 ani de experiență);
 • Prețul serviciilor - oferta de preț.

Oferta de participare la concurs va conține informație concisă cu indicarea următoarelor:

 1. Date de contact al auditorului (denumirea ofertantului, numărul de contact, adresa electronică);
 2. Descrierea experienței în domeniu şi argumentarea oportunității selectării acesteia;
 3. CV auditorului;
 4. Licența pentru activitatea de audit (copia);
 5. Oferta financiară, cu indicarea prețului serviciilor de audit în MDL şi perioada exactă de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate mai sus.

Oferta trebuie să fie datată și semnată de către ofertant/tă și expediată la următoarea adresă de e-mail: managerinterreg@gmail.com cel târziu până la data de 01 octombrie 2020, ora 17.00, indicând următoarea referință „oferirea serviciilor de audit extern”. În cazul în care aveți întrebări adiționale Vă rugăm să expediați un mesaj la adresa electronică specificată mai sus.

 

 

Alte articole:

Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet