Asociația pentru Democrație Participativă ”ADEPT” angajează un specialist (ă) pe comunicare (part-time)

Distribuie prietenilor:


Natura contractului: contract de prestări servicii  

Durata: 1 octombrie 2020 – 31 ianuarie 2021 (cu posibilitate de extindere)

Locul de muncă: la distanță, la necesitate – în oficiul ADEPT, de pe str. V.Alecsandri 97, Chișinău

Despre Asociația ADEPT

Asociaţia pentru Democraţie Participativă “ADEPT” este o organizaţie obştească, neguvernamentală, nonprofit şi neafiliată politic, înregistrată în ianuarie 2000. ADEPT oferă suport și expertiză pe procesele electorale, politice și social-economice. Misiunea ADEPT constă în cercetarea proceselor politice, informarea cetățenilor și responsabilizarea guvernării.

În septembrie 2020, Asociația ADEPT a demarat implementarea unui proiect care își propune să contribuie la desfășurarea unui proces electoral corect și transparent prin responsabilizarea Comisiei Electorale Centrale și sporirea gradului de informare obiectivă a cetățenilor cu drept de vot despre alegerile prezidențiale 2020.

Obiectivul 1. Creșterea transparenței și a corectitudinii în constituirea secțiilor de votare peste hotarele țării;

Obiectivul 2. Îmbunătățirea cadrului legislativ electoral;

Obiectivul 3. Creșterea nivelului de informare a alegătorilor cu privire la procesul electoral, concurenții electorali și modalitatea de raportare a neregulilor identificate în procesul electoral;

Obiectivul principal al funcției este să asigure comunicare eficientă și vizibilitate sporită a activităților și produselor proiectului implementat de ADEPT.

Atribuții și responsabilități:

 • Elaborează împreună cu managerul de proiect o versiunea succintă a strategiei de comunicare a proiectului;
 • Răspunde de implementarea strategiei de comunicare a proiectului, de derularea acțiunilor de promovare a proiectului și a produselor acestuia;
 • Coordonează procesele de elaborare a declarațiilor și a comunicatelor de presă, a mesajelor pentru pagina proiectului pe rețelele de socializare (Facebook, Odnoklasniki, VKontakte), de organizarea live-urilor pe Facebook și a altor materiale de comunicare, după consultarea cu echipa de proiect;
 • Este responsabil (ă) de distribuirea materialelor de comunicare;
 • Identifică modalități și medii potrivite de promovare a proiectului (rețele sociale, site-uri, posturi locale de radio/TV etc.);
 • Monitorizează rezultatele de comunicare (referințe media, impact social media, număr de vizualizări video);
 • Întocmește rapoarte aferente activităților de comunicare și informare;
 • Organizează evenimentele publice (conferințe de presă);
 • Răspunde de urmărirea și aplicarea normelor de comunicare impuse de finanțator în cadrul proiectului.

Cerințe înaintate candidaților/candidatelor:

 • Studii superioare în unul din următoarele domenii: științe ale comunicării, relații publice, jurnalism, administrație publică, relații internaționale, științe politice, în cadrul unei universități naționale sau internaționale;
 • Minimum 2 ani de experiență de muncă în domeniul comunicării și relațiilor cu publicul (cu probarea următoarelor atribuții: elaborarea de strategii de comunicare, planuri de acțiuni, materiale de comunicare, colaborarea cu diverse surse media, colaborarea cu diverși parteneri  din sectorul public, asociativ, privat, organizații internaționale);
 • Cunoașterea și vorbirea fluentă a limbii române. Posedarea limbii engleze și rusă reprezintă un avantaj;
 • Cunoașterea programelor de editare grafică și video (Adobe Illustrator, Canva, Photoshop, alte programe și aplicații);;
 • Viziune strategică, abilități analitice, gândire creativă;
 • Spirit de inițiativă și angajament față de valorile instituției;
 • Capacitatea de a lucra calitativ și sub presiune;
 • Abilități de planificare și auto-organizare, prioritizarea independentă a sarcinilor și respectarea termenelor limită.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV-ul, scrisoarea de intenție precum și orice alte produse media relevante la care este autor/autoare (link-uri la articole scrise, postări pe rețelele de socializare, scrisori de recomandare, etc.) până la data de 28 septembrie 2020, ora 17.00 la adresa electronică: info@adept.md, cu mentiunea ”Specialist/ă comunicare”

Selectarea candidatului/candidatei va fi făcută în baza analizei CV-urilor, scrisorilor de intenție și a produselor media anexate la dosar, urmată de un interviu cu reprezentanții ADEPT.

Doar candidații/tele preselectați/te vor fi contactați/te.

 


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet