Asociația Obștească "HOMECARE" anunță concurs pentru selectarea unei companii în vederea reactualizării și dezvoltării website-ului oficial al organizației

Distribuie prietenilor:


 

Termeni de referință
pentru elaborarea versiunii noi a site-ului web a Asociației Obștești „Homecare” www.homecare.md

 

1. Context
În perioada 01.01.2020 – 31.12.2020, AO HOMECARE în parteneriat cu Caritas Republica Cehă implementează Proiectul “Suport și asistență pentru sectorul social din Moldova". Proiectul este susținut financiar de Agenția Cehă pentru Dezvoltare. Obiectivul general al proiectului este de a contribui la dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu în mun.Chișinău.
În cadrul acestui Proiect, AO HOMECARE contractează o companie vederea reactualizării și dezvoltării webiste-ului oficial al organizației www.homecare.md în vederea intensificării promovării activităților, serviciilor, proiectelor implementate de către organizație, intesificarea comunicării cu publicul larg, inclusiv beneficiari, parteneri, donatori, etc. Website-ul în versiune nouă urmează să fie lansat la finele lunii noiembrie 2020.
Site-ul oficial al AO Homecare www.homecare.md este un instrument extrem de eficient în promovarea serviciilor medico-sociale și a proiectelor realizate, dar și asigurarea legăturii inverse cu publicul. Site-ul www.homecare.md va afișa cele mai recente realizări pe diferite proiecte şi va fi disponibil în română şi engleză. Versiunea nouă a site-ului are drept scop îmbunătățirea atât a aspectului grafic a platformei, cât și acordarea acesteia la cele mai importante tendințe în domeniul web. Astfel, se va pune accent pe elementele multimedia interactive cum sunt prezentările interactive a comunicatelor și produselor/publicațiilor AO Homecare, dar și utilizarea video și info-graficelor. De asemenea, vor fi utilizate plug-in-urile de comunicare și feedback de pe Facebook, ceea ce va permite măsurarea audienței utilizatorilor.

2. Cerințele și funcționalitățile paginii web
Se va considera oportun pentru realizarea sarcinii alegerea exclusiv a soluțiilor software gratuite open source şi open code cel mai frecvent utilizate de companiilece oferă servicii de găzduire WEB (LAMP): PHP, MySQL, Apache (care corespund întru totul termenilor de referinţă înaintaţisoluţiei informatice).
De asemenea, se va ține cont de transferarea tuturor informațiilor de pe versiunea veche a site-ului pe cea nouă. Astfel, cea mai optimă soluție va fi crearea site-ului pe platforma Wordpress.
Soluţia elaborată va trebui să ofere instrumente dinamice şi accesibile care vor permite gestiunea totală a website-ului: de la structură până la conţinut, într-o manieră exclusiv vizuală şi dinamică. In acest sens trebuie proiectat şi realizat un Sistem de Gestiune al Conţinutului accesibil spre utilizare utilizatorilor cu cunoştinţe de operator la calculator (Microsoft Windows,Microsoft Office, Microsoft Internet Explorer, Mozilla FireFox etc.).
De asemenea, interfaţa utilizator şi cea CMS trebuie realizată în 2 versiuni lingvistice: română şi engleză. Trecerea dintr-o versiune în alta se va face sincron, fără a părăsi pagina deja accesată.
Se va ţine cont şi de unele recomandări de nivel internaţional în domeniul realizării aplicaţiilor WEB, cum ar fi:
• recomandările World Wide Web Consortium (W3C) (http://www.w3c.org) privind calitatea conţinutului website-urilor oficiale, posibilităţile vizualizării corecte a informaţiilor, folosind navigatoare Internet larg utilizate, şi compatibilitatea cu diferite platforme informatice;
• recomandările WAI (Web Accessibility Initiative) (http://www.w3c.org/WAI) privind asigurarea posibilităţii utilizării website-urilor oficiale de către persoanele cu dizabilităţi;
• recomandările WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) http://w3.org/TR/WCAG20;
• recomandările W3C (http://validator.w3c.org) privind testarea website-urilor oficiale. Website-ul se va testa înconformitate cu aceste recomandări.

3. Realizarea sarcinii în etape
a) Prestatorul în baza Termenilor de Referință și discuțiilor cu reprezentanții AO Homecare direct determină și analizează cerințele, proiectează și prezintă structura website-ului.
(5zile)
b) Prestatorul dezvoltă designul grafic al website-ului. Vor fi prezentate cel puțin 2 versiuni ale website-ului, iar apoi va fi elaborat designul grafic, care va fi coordonat și aprobat de reprezentanții AO Homecare. (7 zile)
c) Prestatorul dezvoltă codul program al website-ului, integrează designul grafic ș i modulele acestuia într-o versiune prototip al sistemului informatic, demonstrându- se existenta tuturor funcționalităților cerute în termenii de referință. (14 zile)
d) Lucrările de instalare şi testare complexă a prototipului final al website-ului.( 5 zile lucrătoare.)
e) Lansarea site-ului. Site-ul urmează să fie lansat la finele lunii octombrie 2020.
f) Prestatorul pregătește ghidul de gestionare a website-ului pentru administrator și predă toate codurile sursă a tuturor componentelor website-ului și alte informații necessare pentru administrarea website-ului. Prestatorul instruiește un reprezentant responsabil de gestiunea paginii web din cadrul AO Homecare. (2 zile)
g) Prestatorul oferă timp de 12 luni asistență reprezentanților AO Homecare, precum și se obligă se rezolve problemele e ordin tehnic și erorile de pe web-site.
4. Elemente-cheie privind realizarea sarcinii
• La elaborarea paginii de start, se va ţine cont de compatibilitatea perfectă a aspectului website-ului cu navigatoarele Internet: Microsoft Internet Explorer, Mozilla FireFox, Safari, Google Chrome şi Opera.
• Pagina de start (front page) trebuie să fie comod de navigat, astfel încât vizitatorii să poată găsi facil şi rapid informaţia necesară. Pagina de start trebuie realizată în baza unui design original şi agreabil, optimizat pentru toate categoriile devizitatori (re
• Rezoluţie minimă 1024x768, încărcare rapidă, elemente multimedia echilibrate şi optimizate etc).
• Conținutul web site-ului va fi introdus şi afişat în format Unicod (UTF-8) – lucru care va permite afişarea concomitentă a textelor în caractere latine (inclusiv diacriticele româneşti) şi chirilice.
• Fiecare pagină, pe lângă componentele specifice, impuse de tematica acesteia, va conţine şi componente, comune pentru toate paginile şi anume: antetul, meniurile şi subsolul.
• Site-ul va conține motorul de Căutare. Această funcționalitate va permite utilizarea unui motor de căutare intern al site-ului de a găsi informația necesară în baza unui cuvânt sau grupuri de cuvinte.
• Website-ul va fi integrat cu câteva reţele de socializare pentru share: Facebook, Twitter, Youtube, Instagram. De asemenea, va fi conectat la contorul vizitelor prin Google Analytics. Playerul video va fi iframe de pe Youtube sau de pe Vimeo.
• Website-ul trebuie să fie vizualizat la un monitor cu o rezoluţie minimă de 1024 x 768 px fără scroll orizontal. Cu toate acestea, design-ul va fi conceput automat dimensionabil pentru rezoluţiile superioare celei standard.
• Machetarea va fi adaptată pentru dispozitivele mobile (tabletă, smartphone sub orice orientare portrait/landscape).
5. Garanția și mentenanța
După predarea website-ului și aprobare, Prestatorul va oferi garanția pentru o perioadă de 12 luni. Garanția presupune înlăturarea gratuită a defecțiunilor de program (și de machetare) care nu au fost depistate la etapa testării, dar au apărut la etapa exploatării website-ului. Garanția nu presupune dezvoltarea website-ului sau introducerea conținutului, ci doar asigurarea că toate funcționalitățile descrise în acest ToR, precum și în altă documentație de proiect adițională, vor funcționa corect. Perioada de garanție va începe din data semnării acceptanţei finale a livrabilelor.
6. Cerințe față de ofertant
• Compania trebuie să fie înregistrată oficial pe teritoriul Republicii Moldova;
• Cel puțin 3 ani de experiență în domeniul solicitat;
• Capacitatea de lucru în echipă și de îndeplinire a sarcinilor în termenii stabiliți;
• Experiența anterioară de lucru în proiecte asemănătoare va fi considerată un avantaj.
7. Dosarul de aplicare
Companiile interesate sunt invitate să prezinte ofertele care vor conține următoarele documente:
• Prezentare succintă a companiei;
• Certificatul de înregistrare a companiei;
• Portofoliul clienților, care va inlcude Portofoliul experienței de servicii similare;
• Oferta comercială/bugetul pentru realizarea sarcinilor propuse. Bugetul va conține inclusiv cheltuielile legate de transferul website-ului de pe un server pe altul, lucrări de back-up, restabilirea din copiile de rezervă. Oferta de preţ va fi în MDL (cu 0% TVA și cu TVA);
• Alte documente sau recomandări relevante (în funcție de disponibilitate).

Procesul decizional
Dosarele vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:
• Experiența și expertiza companiei;
• Bugetul propus.
Instrucțiuni de depunere a dosarului
Propunerile urmează a fi expediate la următoarea adresă de e-mail: ao.homecare@gmail.com până la data de 24 septembrie 2020 (ora 24.00), indicând următoarea referință „Elaborare website”.
Contact pentru informații suplimentare: Reprezentantul AO.HOMECARE, tel: +37369026395.
Asociația Oștească ”HOMECARE” își rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare în caz de necesitate.
Dosarele incomplete sau aplicațiile expediate după termenul limită indicat nu vor fi luate în considerare pentru evaluare.

Doar candidații preselectați vor fi contactați.

 


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet