Asociația Swiss Red Cross anunță concurs pentru selectarea unei companii de audit

Distribuie prietenilor:


 Asociația Swiss Red Cross anunță concurs pentru selectarea unei companii care să efectueze auditarea raportului financiar pentru perioada ianuarie – decembrie 2020 pentru implementarea proiectelor finantate de organizatie:

Project Nr.

Project Name

Period

Average nr. of transactions per year

Buget  2020
MDL

Project staff

415925

SRC Coordination Office in Moldova

01.01.2020 31.12.2020

400

1,200,000.00

2

415932

 Moldova: Towards health equity through social accountability - Phase 1

01.01.2020

31.12.2020

500

4,000,000.00

6

415933

Ageing & Health 2020-2022

01.01.2020 31.12.2020

50 (+partner)

7,100,000.00

30

415934

NBTC / Blood Safety 2020-2022

01.01.2020 31.12.2020

50 

5,200,000.00 

6

411006

Winter assistance for the most vulnerable people in the Republic of Moldova

01.12.2019 30.06.2020

300

835,000.00

34

450011

COVID-19 Outbreak response

30.04.2020 31.07.2020

10

430,000.00

0


Caietul de sarcini (Terms of references) este anexat.

Pentru participare la concurs, ofertantul urmează să trimită următoarele documente:

  • CV-ul organizației din care să reiasă activitățile de audit relevante precum şi valoarea proiectelor auditate (in limba Engleza);
  • Oferta financiară.

Cerințe minime înaintate companiilor participante:

  • Limba de lucru este Engleza (oferta, raportul etc.)
  • Scrisoare de intentie (in limba Engleza)
  • 5 ani de activitate in domeniul de audit financiar;
  • Experiență cu auditarea proiectelor implementate de Asociații Obștești și proiecte finanțate de finantatori externi.
  • 3 Scrisori de recomandare de la clientii precedenti (din ultimii 5 ani de activitate)

Grila de evaluare :

Nr.

Criterii și subcriterii de evaluare

Punctaj

maxim

Punctaj acumulat

Observații

1

Experiența relevantă a Ofertantului pentru sarcina propusă

10

   

2

Corespunderea calificarii ofertantului cu Caietul de sarcini (Terms of references)

certificate (de exemplu de către Consiliul de supraveghere publică a auditului, apartenența la Federația Internațională a Contabililor) și în conformitate cu Standardele internaționale de audit (ISA).

30

   

3

Calificările personalului-cheie propus

Experiență demonstrată a echipei propuse în audit pentru proiecte de dezvoltare si societate civila

20

   

4

Suma ofertei financiare

40

   
 

TOTAL

100

   

 „Costul” va include toate taxele și impozitele, inclusiv contribuțiile angajatorului, plătite pentru prestări servicii în Republica Moldova, inclusiv TVA, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Termenul limită de depunere a ofertelor este: 20 august 2020, ora 17:00

Perioada de desfășurare a auditului (colectarea datelor): orice perioadă cuprinsă între  30 noiembrie 2020 - 28 februarie, 2021

Termenul limită de prezentare a versiunii draft a raportului de audit: 15 martie 2020

Termenul limită de prezentare a versiunii finale a raportului de audit: 31 martie 2021

Ofertele urmează a fi depuse până la 20 august 2020, orele 17:00 la adresa electronica srcmoldova@redcross.ch sau în plicuri sigilate la adresa:

Str. V. Alecsandri 2

MD-2009, Chisinau, Moldova

Swiss Red Cross

Alexeev Daniela

In contextul situatiei epidemiologige recomandam aplicarea prin email. Va rugan sa indicati subiectul mesajului “Audit 2020”. La aplicarea prin email ofertantul va primi un mesaj confirmare de receptie

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la:

Numărul de tel: +373 795 44 793

Adresa de e-mail: srcmoldova@redcross.ch.

Persoana de contact: Alexeev Daniela, Manager Financiar.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet