Termen extins - Caritas Czech Republic și A.O. Pro-Development este în căutare a unui expert/ unei experte

Distribuie prietenilor:


Termeni de referință

Titlul poziției

Expert/ Expertă

Beneficiar

A. O. Pro-Development

Instituții/ Organizații Partenere

Uniunea Rețelei Organizațiilor pentru Îngrijiri Comunitare (URONPIC)

Locația

Republica Moldova

 I. SUMAR

Tipul serviciului

Caritas Czech Republic (în continuare CCR) și A.O. Pro-Development (în continuare PD) este în căutare a unui expert/ unei experte pentru a oferi suport în formularea și dezvoltarea criteriilor de contractarea serviciilor de îngrijire medicale comunitare și la domiciliu de către Compania Națională de Asigurări în Medicină, care va fi realizată în colaborare cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Compania Națională de Asigurări în Medicină, A.O. Pro-Development și A.O. Homecare.

Scopul Serviciului

Obiectivul principal este de a formula și dezvolta criteriile de contractare de către Compania Națională de Asigurări în Medicină a serviciilor de îngrijire medicale comunitare și la domiciliu care vor avea la bază principiile echității și egalității, dar în același timp vor oferi spațiu de concurență pentru prestatorii de servicii în funcție de capacități și de experiență.

Informații despre proiect

Acțiunea este parte a activității din cadrul proiectului „Asigurarea calității și accesibilității serviciilor de îngrijire medicală-socială în Republica Moldova 2019-2022” este un proiect de trei ani finanțat de Agenția Cehă de Dezvoltare (CzDA) implementat de Caritas Czech Republic și AO Pro-Development în parteneriat cu AO Homecare.

Acest proiect își propune să crească calitatea și disponibilitatea serviciilor de îngrijire la domiciliu oferite persoanelor în vârstă din Republica Moldova. Proiectul va sprijini eforturile ONG-urilor locale, prin dezvoltarea capacității acestora, de a iniția schimbări instituționale, procedurale și legislative în sectoarele administrației publice, în conformitate cu nevoile persoanelor în vârstă și ale părților interesate locale. Pe baza analizelor pre-proiect și a seturilor de recomandări pentru aceste modificări vor fi elaborate/ negociate cu ministerele relevante. De asemenea, proiectul va sprijini organizațiile membre URONPIC pentru a-și crește capacitățile de a furniza servicii calitative și accesibile persoanelor nevoiașe de pe tot teritoriul Republicii Moldova. Proiectul își propune creșterea acoperirii geografice cu servicii de îngrijire la domiciliu, prin deschiderea a 2 centre noi și consolidarea celor 8 centre existente. Dezvoltarea documentelor și concepțiilor de politică, inclusiv noua profesie în domeniul îngrijirii, legea pentru protecția socială a persoanelor în vârstă, criteriile de contractare a serviciilor de îngrijire medicale comunitare și la domiciliu și metodologia de calcul al tarifului social vor contribui la intervenția cuprinzătoare în concordanță cu necesitățile identificate.

II. CONTEXT

Republica Moldova (RM) se confruntă cu fenomenul unei populații care îmbătrânește rapid. La începutul anului 2018, existau 629 600 de persoane cu vârsta peste 60 de ani, dintre care 13,2% aveau peste 80 de ani. Ca răspuns la acest fenomen, în RM s-au dezvoltat servicii sociale pentru persoanele în vârstă, inclusiv serviciile de îngrijire pentru copii, pentru a asigura un nivel decent de trai și dacă este posibil, trai independent în propriile case. Guvernul manifestă disponibilitatea de a continua dezvoltarea cadrului de reglementare, menit să faciliteze situația în domeniu, oferind mai multă libertate OSC-urilor și îmbunătățind calitatea și accesibilitatea serviciului pentru populație. În ultimii ani, a existat o tendință pozitivă în dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu integrate. Cu toate acestea, reforma sistemului social și de sănătate este încă în faza inițială și părțile interesate locale încearcă să identifice principalele priorități asupra cărora trebuie să se concentreze. În prezent, serviciile medicale de îngrijire la domiciliu sunt finanțate lent de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM), în timp ce serviciile de îngrijire socială la domiciliu, furnizate de OSC, nu sunt acoperite de la bugetul de stat.

CCR și PD împreună cu URONPIC își propune să contribuie la formularea criteriilor de contractare a serviciilor de îngrijire medicale comunitare și la domiciliu, inclusiv și prin valorificarea experienței și expertizei din domeniul a prestatorilor de servicii. Procesul de dezvoltare a criteriilor va fi consultativ și participativ, ceea ce va oferi posibilitatea tuturor actorilor implicați să propună sugestii, comentarii și recomandări.

III. SARCINILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE EXPERTULUI/ EXPERTEI:

Sub îndrumarea și supravegherea managerului de proiect PD, AOHC, URONPIC, MSMPS și CNAM, expertul/experta va îndeplini următoarele sarcini:

- Analizarea cadrului legal privind contractarea serviciilor de îngrijire medicale comunitare și la domiciliu și consultarea cu reprezentanții CNAM;

- Participarea la ședințele grupului de lucru privind formularea și dezvoltarea criteriilor de contractare a serviciilor de îngrijire medicale comunitare și la domiciliu;

- Definitivarea criteriilor și coordonarea conținutului acestora cu sugestiile și comentariile URONPIC, MSMPS, CNAM;

- Asigurarea transparenței și echității în dezvoltarea criteriilor de contractare a serviciilor medicale comunitare și de îngrijire la domiciliu pentru prestatorii de servicii publici și privați;

- Dezvoltarea criteriilor de contractare a serviciilor de îngrijire medicale comunitare și la domiciliu și consultarea experienței și expertizei membrilor URONPIC.

Descrierea sarcinilor cu termene de realizare:

Sarcini

Produse

Perioada estimată

Realizarea unei analize a legislației în vigoare privind criteriile de contractare a serviciilor de îngrijire medicale comunitare și la domiciliu

Analiza legislației în vigoare privind criteriile de contractare a serviciilor de îngrijire medicale comunitare și la domiciliu

1 zi

Definitivarea criteriilor și coordonarea conținutului acestora cu experiența și expertiza membrilor URONPIC

Criteriile în conformitate cu experiența și expertiza membrilor URONPIC

3 zile

Colectarea comentariilor și sugestiilor din partea tuturor actorilor implicați în proces MSMPS, URONPIC, CNAM, etc.

Totalizarea comentariilor și sugestiilor MSMPS, URONPIC și CNAM

3 zile

Dezvoltarea criteriilor de contractare a serviciilor de îngrijire medicale comunitare și la domiciliu și consultarea acestora cu reprezentanții URONPIC, MSMPS, CNAM

Criteriile de contractare a serviciilor de îngrijire la domiciliu în conformitate cu sugestiile și comentariile URONPIC, MSMPS, CNAM

3 zile

Competențe necesare:

Expertul/ experta trebuie:

- să demonstreze experiență de lucru relevantă de cel puțin cinci (5) ani în drept/ asistență socială / servicii medicale/ servicii sociale;

- să aibă cunoștințe academice / tehnice relevante pentru domeniul de aplicare al misiunii cu cel puțin patru (4) ani de experiență relevantă;

- să fie familiarizat cu cadrele politice, de reglementare și instituționale din sectoarele relevante și sistemul de contractare a serviciilor la nivel național;

- să dețină cunoștințe foarte bune de limbă română și rusă, în scris și oral;

- să posede capacități analitice și sintetizare excelente;

- să dețină experiență și cunoștințe despre contractarea serviciilor de îngrijire medicale comunitare și la domiciliu din Republica Moldova (se consideră avantaj).

IV. SELECȚIA EXPERTULUI/ EXPERTEI ȘI CRITERIILE SELECȚIE

Expertul/experta va fi selectați pe baza ofertelor care conțin:

  • • CV - descrierea experienței și a expertizei;
  • • Scrisoare motivație cu expertiză relevantă în domeniu descrisă, cu o succintă metodologie de lucru;
  • • Oferta financiară pe zi lucrătoare și suma totală vor reprezenta totalul brut.

Criteriile de selecție vor fi următoarele:

  • • Preț oferit (25%)
  • • Experiență și expertiză dovedită (75%).

V. PERIOADA LIVRĂRII SERVICIULUI

Începerea lucrării: Iulie-August 2020

Contractul va acoperi un număr total de 10 de zile lucrătoare, livrate în perioada Iulie - Noiembrie 2020.

VI. PROCESUL DE APLICARE

Candidații interesați trebuie să expedieze ofertele în limba română la următoarele adrese ccr.moldova.office@charita.cz, angelica.russu@caritas.cz până la 27 iulie 2020. Ofertele incomplete și ofertele primite după data limită nu vor fi luate în considerare.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet