Asociația Obștească HOMECARE anunță selectarea unui expert/tă pentru evaluarea financiară a organizației și dezvoltarea conceptului pentru o activitate generatoare de venit

Distribuie prietenilor:


Termeni de Referință
pentru selectarea expertului/expertei în vederea evaluării financiare a organizației și dezvoltarea conceptului pentru o activitate generatoare de venit pentru Centrul Teoretic-Practic Estera

Perioada: 1 august – 15 septembrie 2020
Termenul limită pentru aplicare: 17 iulie 2020
                                                                                                                          Context
În perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 AO HOMECARE în parteneriat cu Caritas Republica Cehă, Asociația Obștească Pro-Development implementează Proiectul “Suport și asistență pentru sectorul social din Moldova". Proiectul este finanţat de către Agenţia Cehă pentru Dezvoltare prin Programul “Cooperare Cehă de Dezvoltare”.
Obiectivul general al proiectului este de a contribui la dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu în mun.Chișinău. În cadrul acestui Proiect, AO HOMECARE contractează un expert/o expertă în vederea evaluării financiare a organizației și dezvoltarea conceptului pentru o activitate generatoare de venit pentru Centrul Teoretic-Practic Estera.
Intervenția propusă va contribui la consolidarea Centrului Teoretic-Practic Estera și a sectorului de îngrijiri la domiciliu din mun.Chișinău. De asemenea, aceasta va conduce la sporirea capacităților financiare și instituționale ale Centrului Estera și extinderea/diversificarea serviciilor sociale, astfel ca persoanele în vârstă să beneficieze de un acces mai bun la serviciile sociale și medicale.
Obiectivul sarcinii
Evaluarea financiară a organizației și dezvoltarea conceptului pentru o activitate generatoare de venit pentru Centrul Teoretic-Practic Estera.
Responsabilități
Expertul contractat va fi responsabil de îndeplinirea următoarelor activităţi:
- Elaborarea Raportului de Evaluare situației financiare a AOHC.
- Elaborarea Documentului de Analiza privind structura financiară a serviciilor oferite de Centrul Teoretic-Practic Estera, care va include și o segmentare financiară detaliată a cheltuielilor și veniturilor.
- Dezvoltarea și prezentarea Planului financiar optimizat pentru următorii 3 ani. Scopul planului este de a determina modul în care costurile pot fi optimizate și modul de diversificare a veniturilor.
- Dezvoltarea și prezentarea Conceptului unei activități generatoare de venituri pentru AO Homecare, respectiv Centrul Estera.
- Livrarea unei sesiuni de training ( 3 zile) în domeniul elaborării cererilor de finanțare pentru echipa AOHC, care va include cartografierea donatorilor,cerințe specifice ale donatorilor ( de exemplu Comisia Europeană, USAID, etc).
Limba de lucru: Limba română
Cerinţe faţă de expert
Expertul contractat trebuie să răspundă următoarelor calificări:
- Studii în domenii relevante: Economie/ Finanţe/ Drept/Asistență Socială/Științe Medicale sau domenii conexe;
- Experienţă de minimum 3 ani în domeniile în unul dintre domeniile menționate mai sus/ domenii conexe;
- Cunoaşterea sectorului ONG din Republica Moldova şi a procesului de gestionare a finanțelor în acest sector;
- Abilităţi analitice, gîndire critică, utilizarea metodelor calitative şi cantitative de cercetare;
- Experiență în elaborarea și scrierea studiilor analitice.
Aspecte organizaționale
Expertul/ta va lucra sub supravegherea directă a coordonatorului de proiect. La fiecare etapă, livrabilele vor fi expediate pe poșta electronică pentru consultare și aprobare.
Dosarul de aplicare
Persoanele interesate urmează să prezinte următoarele documente/informații pentru a demonstra calificările lor:
- Curriculum Vitae, cu includerea a 3 persoane de referință, specificând numărul de telefon și e-mailul acestora;
- Scrisoarea de motivare (explicarea modului în care solicitantul/solicitanta răspunde la cerințele de calificare);
- Propunerea tehnică, care va include descrierea unei viziuni scurte asupra realizării sarcinilor și a instrumentelor utilizate (ex: focus grup individual pentru interviu, evaluare, cercetări de birou, etc.).
- Propunerea financiară, inclusiv onorariul propus (sumă totală și onorariul zilnic în lei moldovenești brut inclusiv toate taxele).
Procesul decizional
Dosarele vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:
- Experiența și expertiza;
- Corespunderea Metodologiei analizei (inclusiv descrierea unei viziuni scurte asupra realizării sarcinilor) cu cerințele specificate în Termenii de Referință;
- Bugetul propus.
Instrucțiuni de depunere a dosarului
Propunerile urmează a fi expediate la următoarea adresă de e-mail: ao.homecare@gmail.com până la data de 17 iulie 2020 (ora 24.00), indicând următoarea referință „Expert evaluare financiarăorganizaționlă și dezvoltarea conceptului pentru o activitate generatoare de venit”.
Contact pentru informații suplimentare: Tamara Adașan , tel: +373 60204442
Asociația Oștească ”HOMECARE” își rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare în caz de necesitate.
Aplicațiile incomplete sau aplicațiile expediate după termenul limită indicat nu vor fi luate în considerare pentru evaluare.

Doar candidații preselectați vor fi contactați.

 


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet