Concurs pentru selectarea unui/unei consultant/ă care va elabora propuneri de modificare a legislaţiei naționale în domeniile Educație, Angajare în cîmpul muncii, Asistența socială și Sănătate relevante persoanelor de etnie Romă din Republica Moldova

Distribuie prietenilor:


Context

În cadrul proiectului „Pas cu pas găsim soluții pentru Romii din Republica Moldova”, implementat de Asociația Obștească Coaliția „Vocea Romilor” cu suportul Fundației Est-Europene, în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia, se anunță concurs pentru selectarea unui/unei consultant/ă care va elabora propuneri de modificare a legislației naționale relevante persoanelor de etnie Romă din Republica Moldova.

 1. Scopul proiectului

Proiectul va consolida dialogul societății civile rome cu autoritățile publice centrale, va spori participarea persoanelor de etnie Romă în procesul decizional și va contribui la îmbunătățirea legislației naționale în vigoare din perspectiva recomandărilor ONU, CoE şi OSCE aferente protecției drepturilor minoriților etnice.

III. Livrabile

Pentru a contribui la ajustarea unor acte legislative naționale în domeniul protecției drepturilor persoanelor de etnie Romă în Republica Moldova, CVR va angaja un consultant/ă care va avea ca sarcină livrarea următoarelor produse:

 1. elaborarea a 3 propuneri de modificare a legislației naționale, în particular pe domeniile de intervenție: Educație, Angajare în cîmpul muncii și Asistența socială și Sănătate. Pentru aceasta consultantul va revizui următoarele documente:
 • Rapoartele de monitorizare elaborate de CVR privind gradului de realizare a „Planului de acțiuni pentru susținerea persoanelor de etnie Romă pentru anii 2016-2020” (aprobat în baza HG nr. 734 din 09.06.2016);
 • Studiul privind analiza oportunității, atribuțiilor și mecanismului de funcționare a unei structuri organizatorice în cadrul APC, responsabile de coordonarea soluționării problemelor comunității rome;
 • Agenda comunității rome din Republica Moldova pentru anii 2017-2027;
 • Studiul „Inegalitățile în Republica Moldova: Provocări și oportunități”.

(2) Prezentarea propunerilor de modificare a legislației naționale în domeniile Educație, Angajare în cîmpul muncii, Asistență socială și Sănătate în cadrul unui eveniment cu participarea actorilor interesați și instituțiilor vizate.

 

Aspecte organizaționale:

Contractantul va lucra sub supravegherea directă a managerului de Proiect. Contractantul va lucra în afara oficiului Coaliției Vocea Romilor.

Cerințe fată de oferta financiară:

Ofertantul va elabora oferta financiară reieșind din numărul de zile necesare pentru realizarea fiecărui produs. Oferta va fi exprimată în EUR și va conține suma brută.

 

Durata contractului

Contractantul va presta serviciile sus-menționate în perioada 15 iulie – 15 septembrie 2020. Numărul maximal de zile care pot fi tarifate pentru realizarea sarcinii este de 30 zile.

Cerințe fată de aplicanți:

    • Cel puțin trei ani de experiență în domeniul de analiză a legislaţiei;
    • Experiență minimă de trei ani de lucru în domeniul protecției drepturilor omului;
    • Abilități de analiză;
    • Cunoașterea limbii române, ruse și engleze.

Procedura de aplicare

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită dosarul, care să conțină:

(1) CV-ul persoanei aplicante,

(2) oferta tehnică (semnată) care să conțină viziunea vizavi de realizarea sarcinilor;

(3) propunerea financiară (semnată și datată) reieşind din numărul de zile estimate şi onorariul brut per zi.

Aplicațiile vor fi evaluate în baza următoarelor criterii: experiența persoanei, costul serviciilor.

Dosarul va fi trimis prin e-mail la adresa: vocearomilor@gmail.com  cu mențiunea „Consultant legislație Romi” până la data de 10 iulie 2020.

 

Cererile de informații privind acest concurs pot fi adresate în scris la adresa electronică silviana.feraru@gmail,com 

Doar persoanele selectate vor fi contactate. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet