Caritas Czech Republic și A.O. Pro-Development sunt în căutare a 2 experți/ consultanți

Distribuie prietenilor:


Cerere de oferte pentru servicii de consultanță
Termeni de referință

 

Titlul poziției

Consultanți/ Experți

Beneficiar

A. O. Pro-Development

Instituții/ Organizații Partenere

Uniunea Rețelei Organizațiilor pentru Îngrijiri Comunitare

Locația

Republica Moldova

I. SUMAR
Tipul serviciului
Caritas Czech Republic (în continuare CCR) și A.O. Pro-Development (în continuare PD) sunt în căutare a 2 experți/ consultanți pentru a oferi suport în dezvoltarea conceptului pentru noua profesie ”Îngrijitor” în cadrul serviciilor de îngrijire la domiciliu, care va fi realizată în colaborare cu un expert/consultant internațional. Perioada de contract: Iulie – Octombrie 2020.

Scopul Serviciului
Obiectivul principal este de a dezvolta conceptul pentru o nouă profesie cu un pachet complet de descrieri, inclusiv, descrierea și responsabilitățile profesiei; profilul ocupațional și standardul pentru noua profesie.

Informații despre proiect
Acțiunea este parte a activității din cadrul proiectului „Asigurarea calității și accesibilității serviciilor de îngrijire medicală-socială în Republica Moldova 2019-2022” este un proiect de trei ani finanțat de Agenția Cehă de Dezvoltare (CzDA) implementat de Caritas Czech Republic și AO Pro-Development în parteneriat cu AO Homecare.
Acest proiect își propune să crească calitatea și disponibilitatea serviciilor de îngrijire la domiciliu oferite persoanelor în vârstă din Republica Moldova. Proiectul va sprijini eforturile ONG-urilor locale, prin dezvoltarea capacității acestora, de a iniția schimbări instituționale, procedurale și legislative în sectoarele administrației publice, în conformitate cu nevoile persoanelor în vârstă și ale părților interesate locale. Pe baza analizelor pre-proiect și a seturilor de recomandări pentru aceste modificări vor fi elaborate/ negociate cu ministerele relevante. De asemenea, proiectul va sprijini organizațiile membre URONPIC pentru a-și crește capacitățile de a furniza servicii calitative și accesibile persoanelor nevoiașe din tot teritoriul Republicii Moldova. Proiectul își propune creșterea acoperirii geografice cu servicii de îngrijire la domiciliu, prin deschiderea a 2 noi centre și consolidarea celor 8 centre existente. Documentele și concepțiile de politică dezvoltate, inclusiv noua profesie în domeniul îngrijirii, legea pentru protecția socială a persoanelor în vârstă, criteriile de contractare a serviciilor de îngrijire medicală și metodologia de calcul al tarifului social vor contribui la intervenția cuprinzătoare în concordanță cu cele identificate. are nevoie.

II. CONTEXT
Republica Moldova (RM) se confruntă cu fenomenul unei populații care îmbătrânește rapid. La începutul anului 2018, existau 629 600 de persoane cu vârsta peste 60 de ani, dintre care 13,2% aveau peste 80 de ani. Ca răspuns la acest fenomen, în RM s-au dezvoltat servicii sociale pentru persoanele în vârstă, inclusiv serviciile de îngrijire pentru copii, pentru a asigura un nivel decent care trăiesc și, dacă este posibil, trăiesc independent în propriile case. Guvernul manifestă disponibilitatea de a continua dezvoltarea cadrului de reglementare, menit să faciliteze situația în domeniu, oferind mai multă libertate OSC-urilor și îmbunătățind calitatea și accesibilitatea serviciului pentru populație. În ultimii ani, a existat o tendință pozitivă în dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu integrate. Cu toate acestea, reforma sistemului social și de sănătate este încă în faza inițială și părțile interesate locale încearcă să identifice principalele priorități asupra cărora trebuie să se concentreze. În prezent, serviciile medicale de îngrijire la domiciliu sunt finanțate lent de Compania Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), în timp ce serviciile de îngrijire socială la domiciliu, furnizate de OSC-uri, nu sunt acoperite de la bugetul de stat. În acest scop, în 2017, 2018 și 2019 au fost organizate mai multe ateliere intersectoriale pentru furnizorii de servicii publice, APL și autoritățile centrale, OSC-uri și furnizorii de servicii private. Livrările (rapoartele Atelierului de anexă) ale acestor întâlniri au fost documente care conțin prioritățile strategice în domeniul îngrijirii pentru următorii ani. Conform concluziilor și recomandărilor atelierului furnizate în studiul realizat de Sociopolis, au fost identificate următoarele probleme majore:
- Acoperire deficitară / inconsistentă a serviciilor de îngrijire la domiciliu;
- Deficitul sau fluctuația personalului calificat în servicii medicale și sociale;
- Lipsa finanțării durabile pentru sectorul de îngrijire la domiciliu;
- Lipsa unui cadru de reglementare armonizat.

Problema deficitului de personal a determinat membrii URONPIC să caute soluții și să învețe din experiența internațională în acest sens. În acest fel a fost identificată la nivel internațional în diferite țări o unitate de personal (în unele țări au folosit numele de para-asistent medical sau îngrijitor) care poate fi instruit o perioadă scurtă de timp (cursurile pot dura 60-360 ore, fiecare țară are o abordare diferită). Prin aceasta, folosind experiența internațională, organizațiile membre URONPIC sunt interesate să se dezvolte în cooperare cu MSMPS și să promoveze o nouă profesie în domeniul îngrijirilor la domiciliu. Noua unitate de profesie ar acoperi unele sarcini medicale de bază și ar fi posibil să înlocuiască responsabilitățile asistentei în timpul vizitei la domiciliu. Mai mult decât atât, perioada de pregătire va fi redusă la 300-400 de ore de pregătire (în loc de patru ani de colegii în cazul asistenților medicali) ceea ce ar grăbi procesul și ar face mai accesibil pentru obținerea certificării în acest domeniu și pentru a începe munca.

Un expert internațional și 2 experți locali angajați de CCR / PD împreună cu membrii URONPIC, care vor ajuta reprezentanții MSMPS pentru a dezvolta cadrul normativ pentru organizarea și funcționarea noii profesii de îngrijire la domiciliu. Reprezentanții MSMPS vor oferi sugestii concrete cu privire la pachetul complet de documente necesare în acest scop și se vor angaja activ în pregătirea cadrului prin mese rotunde pentru a revizui continuu a proiectelor, pentru ca noul concept să facă pașii către modificarea legislației funcționale. Descrierile, responsabilitățile, profilul, standardele și modificările legislative care vizează noua profesie vor permite furnizorilor de servicii să angajeze această nouă categorie de angajați.

III. SARCINILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE CONSULTANȚILOR/ EXPERȚILOR:
Sub îndrumarea și supravegherea managerului de proiect și a URONPIC, consultanții/ experții vor îndeplini următoarele sarcini:
- Elaborarea și actualizarea descrierilor și responsabilităților profesiei, în conformitate cu sugestiile membrilor grupurilor de lucru și a experienței internaționale;
- Coordonarea conținutului documentelor cu PD, URONPIC și MSMPS;
- Definitivarea standardului ocupațional al noii profesii, inclusiv a profilului ocupațional, evaluarea și validarea profilului ocupațional, elaborarea, validarea standardului ocupațional;

Descrierea sarcinilor cu termene de realizare:

Sarcini

Produse

Perioada

Elaborarea descrierea și responsabilitățile profesiei

Descrierea și a responsabilităților pentru noua profesie

5 zile

Dezvoltarea profilului ocupațional și standardului noii profesii

Profilul ocupațional și standardul pentru noua profesie

5 zile

Competențe necesare:
Consultanții / experții trebuie:
- să demonstreze experiență de lucru relevantă de cel puțin cinci (5) ani în asistență socială / servicii medicale/ servicii sociale;
- să aibă cunoștințe academice / tehnice relevante pentru domeniul de aplicare al misiunii cu cel puțin patru (4) ani de experiență relevantă;
- să fie familiarizat cu cadrele politice, de reglementare și instituționale din sectoarele relevante și sistemul administrației publice la nivel național;
- să dețină cunoștințe foarte bune de limbă română, rusă și engleză, în scris și oral;
- să posede capacități analitice puternice de a lucra în mediul internațional al echipei;
- să dețină experiență și cunoștințe despre serviciile de îngrijire la domiciliu din Republica Moldova (se consideră avantaj).

IV. SELECȚIA CONSULTANȚILOR/ EXPERȚILOR ȘI CRITERIILE SELECȚIE
Consultanții/ experții vor fi selectați pe baza ofertelor care conțin:
• CV - descrierea experienței și a expertizei;
• Scrisoare motivație cu expertiză relevantă în domeniu descrisă, inclusiv contactele persoanelor de referință (numele, prenumele, funcția, organizația/instituția);
• Oferta financiară pe zi lucrătoare și suma totală vor reprezenta totalul brut.

Criteriile de selecție vor fi următoarele:
• Preț oferit (25%)
• Experiență și expertiză dovedită (75%).

V. PERIOADA LIVRĂRII SERVICIULUI
Începerea lucrării: 30 iunie 2020
Contractul va acoperi un număr total de 10 de zile lucrătoare, livrate în perioada Iulie - Octombrie 2020.

VI. PROCESUL DE APLICARE
Candidații interesați ar trebui să-și trimită ofertele în limba română la următoarele adrese ccr.moldova.office@charita.cz, angelica.russu@caritas.cz până la 28 iunie 2020. Ofertele incomplete și ofertele primite după data limită nu vor fi luate în considerare.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet